Pregătire pentru Bacalaureat – BAC la limba română

Ce este textul argumentativ ? Model, Exemple, Structură BAC

Ce este textul argumentativ ?

 

Un text argumentativ este acel text ce reprezintă un act de comunicare care este centrat pe funcția conativă. Scopul textului argumentativ este de a convinge receptorul / ascultătorul despre validitatea punctului de vedere exprimat. În textele argumentative se apără o teză cu ajutorul unor argumente ilustrate prin exemple.

Textul argumentativ se scrie în 150-300 de cuvinte, iar autorul (tu) trebuie să își expună și să argumenteze opinia cu privire la afirmație, acestea pot fi atât pro cât și contra.

 

Care este structura textului argumentativ ?

 

 • Fiecare paragraf trebuie început cu alineat.
 • Textul argumentativ trebuie să conțină o teză care răspunde la întrebarea „ce vrea să demonstreze autorul ?”. Această teză se scrie la începutul sau la sfârșitul textului.
 • Argumentele unui text argumentativ trebuie să fie ilustrate cu exemple solide, formulate clar și ordonate logic, indiferent dacă textul este pro sau contra tezei argumentate. Argumentele trebuie să convingă ascultătorul.

Argumentele se creează cu ajutorul cuvintelor / frazelor de tipul : „pentru că”, „deoarece”, „fiindcă”, „întrucât”, „în mod cert”, „evident că”.

Exemplele pentru textul argumentativ pot face referință la experiența personală, la persoane cunoscute sau la filosofi, lingviști, critici literari, etc. (dacă exemplul nu face referință la experiența personală, citarea unei surse de referință este necesară).

 • Textul argumentativ trebuie să includă o concluzie conectată la corpul textului, iar aceasta se face cu ajutorul conectorilor.

 

Care sunt conectorii unui text argumentativ ?

 

Conectorii unui text argumentativ sunt adverbe, locuțiuni adverbiale, conjuncții, locuțiuni conjuncțiale sau structuri verbale.

Conectorii pot fi :

 

Conectorii care introduc teza

 

Conectorii care introduc teza sunt : părerea mea este că, voi arăta că

 

Conectorii care leagă argumentele de tezele pe care le susţin

 

Conectorii care leagă argumentele de tezele pe care le susţin sunt : prin urmare, aşadar, în consecinţă, fiindcă, deoarece, întrucât.

 

Conectorii care introduc argumente (justificatorii)

 

Conectorii care introduc argumente (justificatorii) sunt : pentru că, de fapt, căci, dovadă că, cum, având în vedere că, de altfel.

 

Conectorii care introduc primul argument

 

Conectorii care introduc primul argument sunt : mai întâi de toate, în primul rând, să începem prin, trebuie amintit mai întâi că, să pornim de la, prima remarcă se referă la;

 

Conectorii care introduc ultimul argument

 

Conectorii care introduc ultimul argument sunt : pentru a termina, la final, în ultimul rând, în încheiere, nu în ultimul rând;

 

Conectorii care leagă argumentele între ele

 

Conectorii care leagă argumentele între ele sunt: dar, și, însă, sau, ci.

 

Conectorii care introduc concluzia

 

Conectorii care introduc concluzia sunt : aşadar, iată de ce, deci, în concluzie, ei bine.

 

Conectorii care exprimă cauzalitatea și concluzia

 

Conectorii care exprimă cauzalitatea și concluzia sunt : deoarece, pentru că, fiindcă, aşadar, prin urmare, în concluzie.

 

 

Conectorii care introduc legitimarea argumentului

 

Conectorii care introduc legitimarea argumentului (explicația) sunt : admițând că, se știe că, având în vedere că, știut fiind că.

 

 

 

 

Cum se scrie o invitație pentru BAC ? Model și Exemple

Cum se scrie o invitație pentru BAC ? Model și Exemple

Ce este o invitație ?

 

Invitația este o chemare a unui om sau a unui grup de oameni pentru a participa la un eveniment sau o acțiune. Invitația poate fi un document tipărit, un bilet sau o scrisoare scurtă.

 

Care sunt pașii de scriere a unei invitații ?

 

 1. Fiecare invitație are nevoie de o formulă de adresare. Vizitează următorul link pentru exemple de formule de adresare.
 2. Fiecare invitație are nevoie de conținut.
 3. Într-o invitație este nevoie să specifici locul, data și ora desfășurării evenimentului.
 4. La sfârșitul invitației se scrie numele expeditorului (în unele cazuri, cum ar fi invitațiile de nuntă, numele pot fi scrise și la începutul invitației, chiar după formula de adresare).

 

Exemplu / Model de invitație la nuntă / căsătorie

 

Dragă … …

Noi, … … și … … dorim să te anunțăm că în viața noastră va avea loc un eveniment foarte special, și anume căsătoria noastră, ziua în care am decis să ne unim destinele pentru eternitate, evenimentul va avea loc pe data de .. .. …., în incinta …, care se află …

Ambii am fi extrem de fericiți dacă ne-ai putea încânta cu propria prezență în această zi minunată,

Te așteptăm cu mult drag!

 

Exemplu / Model de invitație la zi de naștere

 

Dragă … …,

Uite că a mai trecut încă un an, iar cu prilejul acestei zile, te invit să iei parte la sărbătorirea zilei mele de naștere, aceasta este în data de .. .. …. și va avea loc la …, la ora …

Aș fi încântat dacă ai putea veni, o să te aștept cu mare drag!

Prietenul tău,

… …

 

Exemplu / Model de invitație la evenimente

 

Dragul meu prieten,

Pe data de .. .. …, în holul liceului „…”, la ora …, va avea loc …

Aș fi foarte fericit dacă ai putea fi alături de mine.

Prietenul tău,

… …

 

Cum se scrie un anunț ? Exemple de anunțuri

Cum se scrie un anunț ? Exemple de anunțuri

 

Un anunț este o înștiințare tipărită care aduce anumite lucruri la cunoștința publicului. Acesta se scrie ținând cont de pașii următori :

 1. Un anunț are întotdeauna la începutul său cuvântul „Anunț!”, situat în mijlocul paginii.
 2. În cazul în care anunțul este pentru un eveniment, la începutul său se scrie data, ora și locul evenimentului. În cazul în care anunți pierderea a ceva, acesta trebuie să includă ora, data și locul pierderii. Iar atunci când anunțul este pentru a vinde un produs, acesta se începe cu „Se vinde…”. De asemenea, în dependență de tipul anunțului, se oferă și o metodă de contact.
 3. A 3-a parte include o frază de încheiere, care adesea transmite mulțumire sau așteptare, aceasta se scrie în dreapta paginii, sub anunțul propriu-zis.
 4. Partea a patra este semnătura, aceasta de asemenea se scrie în partea dreaptă a paginii, chiar sub pasul de la punctul trei.

 

Exemplu / Model de anunț pentru evenimente

 

ANUNȚ!

La data de 15.04.2025, între orele 16:00 și 21:00, în sala festivă a școlii „Testemițeanu” de pe strada Florilor,  va avea loc seara de lectură, invităm toți elevii pasionați de citit să se alăture la cele mai interesante discuții despre cărți.

Vă așteptăm cu drag,

Șeful comitetului de studenți,

Mircea Galben.

 

Exemplu / Model de anunț publicitar

 

ANUNȚ!

La data de 19.06.2026 se lansează o nouă serie a dicționarului limbii române, care conține cu 10% mai multe regionalisme și 15% mai multe omonime. Primele vânzări vor avea loc în incinta liceului Teoretic „Mihai Eminescu” pe parcursul întregii zile. La prezentarea carnetului de elev, aveți o reducere de 50% la aceste dicționare.

Directorul Liceului Teoretic Mihai Eminescu,

Ion Ionescu.

 

Exemplu / Model de anunț pentru un spectacol

 

ANUNȚ!

La data de 18 mai 2023, clasa a 8-a B va organiza un spectacol cu tematică teatrală, acesta se va începe la ora 15:00 și se va încheia la ora 17:00. Spectacolul va avea loc în clasa cu numărul 14, de la primul etaj al incintei gimnaziului „Lucian Blaga”.

Vă așteptăm cu nerăbdare,

elevii clasei a 8-a B

Cum se scrie o cerere ? Exemplu / Model de redactare a cererii

Cum se scrie o cerere ? Exemplu / Model de redactare a cererii

Ce este o cerere ?

O cerere este un act oficial, prin care se exprimă o solicitare, dorință sau rugăminte. Cererea se folosește adesea ca însărcinare pentru subiectul 3 de la bacalaureat, dar ea se scrie și în cazul nevoii de ajutor din partea unui director, al unui șef, al autorităților etc.

De obicei, cererea se scrie pe o foaie cu formatul Ax4.

 

Exemplu / Model de cerere către / pentru director

Modelul de mai jos este o cerere pentru : ești elev în clasa a XII-a și urmează să participi la un concurs de șah, în urma căruia vei lipsi două zile de la școală.

 

Domnule Director,

Subsemnatul (ta) … (numele și prenumele), elev(ă) în clasa a XII-a a Liceului Teoretic „…” (numele liceului) din orașul (sau satul) … (numele orașului / satului), domiciliat(ă) în orașul (satul) … (numele orașului / satului), strada … (numărul străzii), rog să îmi permiteți să lipsesc de la ore cu ocazia participării mele la concursul de șah din … (denumirea locului / localității), care va dura 2 zile. Îmi asum recuperarea pe cont propriu a materialului studiat.

 

3 aprilie 2027

Numele, prenumele

 

Domnului …

Director al Liceului Teoretic „…”

 

Exemplu / Model de cerere pentru angajare

 

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul/a … cu domiciliul stabil în … , str … ,nr … ,bl … ap … județ … , posesor/oare al BI/CI/ seria … ,nr … , eliberat de … , la data de … , născut/ă la data de …, fiul/fiica lui … și a … având CNP … .

Telefon: … Email …

Prin prezenta vă rog să-mi aprobați angajarea, în cadrul societății dumneavoastră, în funcția de …

Menționez că sunt absolvent/ă a … și sunt calificat/ă în meseria de … .

Subsemnatul/a … declar pe propria răspundere că la data de … (data semnării) :

Data încetării activității la ultimul loc de muncă este …

 • În prezent sunt angajat/ă la societatea … cu contract individual de muncă de … ore/zi.
 • În prezent nu sunt angajat/ă.
 • Nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurări sociale (pensie urmaș, limita de vârstă, pensie  anticipată, pensie de invaliditate, etc), alocație de sprijin, ajutor de șomaj ;
 • Sunt beneficiar al … (se specifică tipul pensiei/ ajutorului);
 • Figurez în evidențele Casei de Sănătate a Județului … (Casa de Sănătate este Casa Medicului de Familie).
 • Nu am medic de familie dar voi alege unul din Județul …
 • Nu am în întreținerea mea persoane (copii, soț/soție, etc)
 • Am în întreținerea mea copii minori/majori/soțul(ția)/alții

Exemplu / Model cerere de concediu pe cont propriu (fără plată)

 

Cerere pentru concediu fără plată

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați efectuarea unui număr de … zile de concediu fără plată, în perioada de .. .. ….  – .. .. … .

 

Data

.. .. …

Angajatul/a

… …

 

Exemplu / Model cerere de concediu de maternitate

 

Cerere pentru concediu de maternitate

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați concediul de maternitate în perioada .. .. … – .. .. .., respectiv … zile lucrătoare.

Menționez că am dreptul la … zile lucrătoare de concediu, conform contractului individual de muncă nr. … din data .. .. … .

Din totalul de … zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit … zile în perioada …

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

… … (numele și prenumele

Data

.. .. …

 

Exemplu / Model cerere pentru concediu medical

 

Cerere pentru concediu medical

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați concediul medical în perioada .. .. … – .. .. .., respectiv … zile lucrătoare.

Menționez că am dreptul la … zile lucrătoare de concediu, conform contractului individual de muncă nr. … din data .. .. … .

Din totalul de … zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit … zile în perioada …

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

… … (numele și prenumele

Data

.. .. …

 

Exemplu / Model cerere pentru concediu de odihnă

 

Cerere pentru concediu de odihnă

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați concediul de odihnă în perioada .. .. … – .. .. .., respectiv … zile lucrătoare.

Menționez că am dreptul la … zile lucrătoare de concediu, conform contractului individual de muncă nr. … din data .. .. … .

Din totalul de … zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit … zile în perioada …

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

… … (numele și prenumele

Data

.. .. …

 

 

 

Cum se scrie o scrisoare ? Reguli și Exemple

Cum se scrie o scrisoare ? Reguli și Exemple – Model de scrisoare

 

Scrisoarea este o comunicare scrisă, de obicei trimisă prin poștă sau prin intermediul unei persoane. Deși din cauza modernizării se folosește din ce în ce mai rar, această formulă continuă să fie folosită atât în unele comunicate scrise, cât și în e-mailurile oficiale.

 

Care sunt regulile de redactare a unei scrisori ? Elemente

 

În colțul drept al părții superioare se scrie data și locul din care scriem această scrisoare. Nu este necesară adresa exactă a locului din care este trimisă.

 

În mijlocul foii, după dată și adresă se scrie formula de apel, deși este acceptabil să fie scrisă și la începutul rândului. În formula de apel se permite să folosești doar majuscule (litere mari), în dependență de destinatar. Pe următorul link, aveți mai multe exemple de formule de apel.

 

Cum se scrie introducerea și cuprinsul unei scrisori ?

 

Textul / corpul este a treia parte a unei scrisori. Fiecare idee trebuie să înceapă din rând nou (cu alineat).

Se apreciază atunci când oferi o scurtă descriere a scrisorii în primul alineat, în restul alineatelor se descrie într-un mod mai detaliat motivul scrisorii.

În ultimul alineat, scrisoarea trebuie să conțină o concluzie întăritoare a ideilor enunțate.

 

Cum se scrie formula de încheiere a unei scrisori ?

 

La sfârșitul scrisorii, se folosește formula de încheiere, în colțul drept al foii, în partea de jos, iar în dependență de relația ta cu destinatarul, aceasta poate fi :

 • Cu prietenie
 • Cu drag
 • Al tău prieten
 • Cu mult respect
 • Cu multă considerație
 • Al dumneavoastră elev
 • etc.

urmat de numele tău.

Dacă scrisoarea este una de adresare, atunci în acest loc, pe un rând separat se scrie funcția și numele persoanei căreia te adresezi. Ex : Domnului Director al Liceului…

*După fiecare formulă de adresare și de încheiere, se folosește virgula

 

 

Care sunt formulele de apel / adresare ? Exemple

Care sunt formulele de apel / adresare ? Exemple

 

Formele de adresale / regulile de etichetă sunt folosite în aproape fiecare situație formală. Trebuie să le cunoști atunci când scrii o scrisoare, o cerere, o felicitare sau o invitație. Mai jos aveți o listă cu câteva din posibilele formule de adresare :

 

Care sunt formulele feminine de adresare / apel ?

 

Formulele feminine sunt doamnă și domnișoară, cu posibile variații permise (mătușă, bunică, soră, etc.) , urmate de posibilele lor ocupații, cum ar fi :

 • Director
 • Manager
 • Inginer
 • Profesor
 • Doctor
 • Primar
 • etc.

 

Care sunt formulele masculine de adresare / apel ?

 

Formulele masculine de adresare sunt domnul și domnișorul, cu posibile variații permise (unchiule, bunicule, frate, etc.) , urmate de posibilele lor ocupații, cum ar fi :

 • Director
 • Manager
 • Inginer
 • Profesor
 • Doctor
 • Primar
 • etc.

 

Care sunt formulele de adresare regale ?

 

Formulele de adresare regale sunt : Majestății sale, Alteței sale, Măriei sale, Majestatea voastră, Măria voastră, Altețea voastră.

 

Care sunt formulele de adresare pentru prieteni / colegi ?

 

Formulele de adresare pentru prieteni și colegi sunt următoarele :

 • Dragi colegi
 • Dragi colaboratori
 • Dragi prieteni
 • Stimați prieteni
 • Stimați colegi
 • Mult iubiți prieteni
 • Mult iubiți colegi
 • etc.

Alte formule de adresare :

 

 • Dragi copii
 • Dragul meu
 • Draga mea
 • Mult iubită mamă
 • Scumpă prietenă