Ce este textul argumentativ ? Model, Exemple, Structură BAC

Ce este textul argumentativ ? Model, Exemple, Structură BAC

Ce este textul argumentativ ?

 

Un text argumentativ este acel text ce reprezintă un act de comunicare care este centrat pe funcția conativă. Scopul textului argumentativ este de a convinge receptorul / ascultătorul despre validitatea punctului de vedere exprimat. În textele argumentative se apără o teză cu ajutorul unor argumente ilustrate prin exemple.

Textul argumentativ se scrie în 150-300 de cuvinte, iar autorul (tu) trebuie să își expună și să argumenteze opinia cu privire la afirmație, acestea pot fi atât pro cât și contra.

 

Care este structura textului argumentativ ?

 

  • Fiecare paragraf trebuie început cu alineat.
  • Textul argumentativ trebuie să conțină o teză care răspunde la întrebarea „ce vrea să demonstreze autorul ?”. Această teză se scrie la începutul sau la sfârșitul textului.
  • Argumentele unui text argumentativ trebuie să fie ilustrate cu exemple solide, formulate clar și ordonate logic, indiferent dacă textul este pro sau contra tezei argumentate. Argumentele trebuie să convingă ascultătorul.

Argumentele se creează cu ajutorul cuvintelor / frazelor de tipul : „pentru că”, „deoarece”, „fiindcă”, „întrucât”, „în mod cert”, „evident că”.

Exemplele pentru textul argumentativ pot face referință la experiența personală, la persoane cunoscute sau la filosofi, lingviști, critici literari, etc. (dacă exemplul nu face referință la experiența personală, citarea unei surse de referință este necesară).

  • Textul argumentativ trebuie să includă o concluzie conectată la corpul textului, iar aceasta se face cu ajutorul conectorilor.

 

Care sunt conectorii unui text argumentativ ?

 

Conectorii unui text argumentativ sunt adverbe, locuțiuni adverbiale, conjuncții, locuțiuni conjuncțiale sau structuri verbale.

Conectorii pot fi :

 

Conectorii care introduc teza

 

Conectorii care introduc teza sunt : părerea mea este că, voi arăta că

 

Conectorii care leagă argumentele de tezele pe care le susţin

 

Conectorii care leagă argumentele de tezele pe care le susţin sunt : prin urmare, aşadar, în consecinţă, fiindcă, deoarece, întrucât.

 

Conectorii care introduc argumente (justificatorii)

 

Conectorii care introduc argumente (justificatorii) sunt : pentru că, de fapt, căci, dovadă că, cum, având în vedere că, de altfel.

 

Conectorii care introduc primul argument

 

Conectorii care introduc primul argument sunt : mai întâi de toate, în primul rând, să începem prin, trebuie amintit mai întâi că, să pornim de la, prima remarcă se referă la;

 

Conectorii care introduc ultimul argument

 

Conectorii care introduc ultimul argument sunt : pentru a termina, la final, în ultimul rând, în încheiere, nu în ultimul rând;

 

Conectorii care leagă argumentele între ele

 

Conectorii care leagă argumentele între ele sunt: dar, și, însă, sau, ci.

 

Conectorii care introduc concluzia

 

Conectorii care introduc concluzia sunt : aşadar, iată de ce, deci, în concluzie, ei bine.

 

Conectorii care exprimă cauzalitatea și concluzia

 

Conectorii care exprimă cauzalitatea și concluzia sunt : deoarece, pentru că, fiindcă, aşadar, prin urmare, în concluzie.

 

 

Conectorii care introduc legitimarea argumentului

 

Conectorii care introduc legitimarea argumentului (explicația) sunt : admițând că, se știe că, având în vedere că, știut fiind că.