Matematică

Matematică

Aria unui romb este 120 cm². Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.

Aria unui romb este 120 cm². Lungimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.

Aria unui romb este 120 cm2. Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.

Cum se determină lungimea laturii unui romb ?

Pentru a determina lungimea laturii unui romb, trebuie întâi să cunoști aria rombului (120 cm²), împreună cu formula de calculare a ariei și lungimea unei diagonale (24 cm).

Cum se calculează aria rombului

Acum trebuie să înlocuim datele în formula A=(AC*BD)/2

Astfel avem 120=(24*BD)/2

Acum trebuie să facem calculele, adică simplificăm 24 cu 2 și vom avea 120 = 12*BD

 

Nouă ne trebuie să aflăm BD, astfel reformulăm 120=12*BD ca BD=120/12, rezultatul fiind 10.

Diagonalele împart rombul în 4 triunghiuri dreptunghice, iar catetele sunt jumătățile diagonalelor, iar ipotenuza este latura rombului.

 

Astfel avem C1 = 24/2 = 12 cm și C2 = 10/2 = 5

 

Acum deja avem l² = 12² +5² = 144 = 25 = 169

Latura rombului fiind √169 = 13 cm.

 

Astfel, rezolvarea completă a acestui exercițiu va arăta în modul următor :

Aria unui romb este 120 cm². Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.
Aria unui romb este 120 cm². Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.

 

 

Aria unui romb este 120 cm². Lungimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului. Read More »

Care este distanța de la un punct la o dreaptă și arii

Care este distanța de la un punct la o dreaptă și ariile

Distanța de la un puct la o dreaptă

 

Cunoaștem faptul că distanța dintre un punct și o dreaptă este egală cu lungimea dintre punct și piciorul perpendicularei de pe dreaptă, care este dusă din acel punct.

Formula pentru calcularea acestei distanțe este : d1= ax+by+c=0

 

Cum se calculează aria

 

Cum se calculează aria triunghiului dreptunghic

 

Formula ariei unui triunghi dreptunghic este :

Cum se calculează aria triunghiului dreptunghic
Cum se calculează aria triunghiului dreptunghic
Cum se calculează aria triunghiului echilateral

 

Formula ariei unui triunghi echilateral este :

Cum se calculează aria triunghiului echilateral
Cum se calculează aria triunghiului echilateral
Cum se calculează aria paralelogramului

 

Formula ariei unui paralelogram este :

 

Cum se calculează aria paralelogramului
Cum se calculează aria paralelogramului

AC = baza paralelogramului

AB = înălțimea paralelogramului

Deci aria paralelogramului este egală cu baza înmulțită cu înălțimea.

 

Cum se calculează aria pătratului

 

Formula ariei unui pătrat este :

 

Cum se calculează aria unui pătrat
Cum se calculează aria unui pătrat

 

Cum se calculează aria unui dreptunghi

 

Formula ariei unui dreptunghi este :

Cum se calculează aria dreptunghiului
Cum se calculează aria dreptunghiului

Aria unui dreptunghi este egală cu lățimea înmulțită cu lungimea.

 

Cum se calculează aria unui romb

 

Formula ariei unui romb este :

Cum se calculează aria rombului
Cum se calculează aria rombului

Dacă tot ce știi este lungimea unei laturi și măsura unui unghi, atunci Aria rombului = Baza2  sin(∠A) = Baza2  sin(∠B)

 

Cum se calculează aria trapezului

 

Formula ariei unui trapez este :

 

Cum se calculează aria trapezului
Cum se calculează aria trapezului

 

 

 

 

Care este distanța de la un punct la o dreaptă și ariile Read More »

Advertisements