Da-ți-mi-o, dați-mi-o sau dațimi-o ? – Cum se scrie corect ?

 Cum se scrie corect ? Da-ți-mi-o, dați-mi-o sau dațimi-o ?

 

Da-ți-mi-le, dați-mi-le sau dațimi-le este una dintre cele mai comune greșeli gramaticale.

 

Din aceste 3 forme, doar una este corectă.

 

În gramatica limbii române, întotdeauna se scrie dați-mi-o și înseamnă „pe ea să o dați mie”.

 

Cuvintele da-ți-mi-o și dațimi-o nu există în limba română.

 

Astfel, răspunsul la întrebarea „Cum este corect, da-ți-mi-o, dațimi-o sau dați-mi-o ?” este : dați-mi-o.

 

Pentru o explicație mai detaliată și o înțelegere mai aprofundată, vă recomandăm să citiți „dă-o sau dăo”

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu dați-mi-o

 

Cu ajutorul cuvântului dați-mi-o , vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu le-am spus „dați-mi-o”.

Nu, le-am spus „dați-mi-o”.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții cu dați-mi-o , însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție cu dați-mi-o, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție cu dați-mi-o, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”, „ dați-mi-o, dați-mi-o sau dațimio ?”, „Se scrie legat sau dezlegat?”