-am – când și cum se scrie ?

n-am sau nam ? Când și cum se scrie corect ?

n-am sau nam ? Când și cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie n-am cu cratimă (dezlegat) și când se scrie nam fără cratimă (legat) ?

Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea cuvintelor.

De exemplu, cratima se adaugă înaintea literei „o” atunci când alipim două părți de vorbire diferite, cum ar fi un verb și un pronume. Ea însă nu se adaugă atunci când conjugăm verbele sau când ne referim la un substantiv la cazul vocativ.

Deci, cum se scrie de fapt, nam sau n-am ?

Cum este corect ? n-am sau nam ?

 

În cazul de față, n-am este singura formă corectă a acestui cuvânt.

 

nam este un cuvânt care nu există în gramatica limbii române.

 

O regulă destul de simplă pe care putem să ne bazăm atunci când avem dubii la folosirea unei cratime este :

 1. Întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.
 2. La conjugare, cratima nu se folosește.
 3. Atunci când cuvântul poate fi folosit drept formulă de adresare (este substantiv la cazul vocativ), se scrie fără cratimă.

În continuare vă vom da câteva exemple de propoziții cu cuvântul n-am, după care vă vom explica cât de mult poate fi influențat sensul unei propoziții de o „simplă” virgulă.

 

10 Propoziții cu n-am – cuvântul n-am

 

 1. N-am nimic de ascuns.
 2. N-am văzut întâmplarea.
 3. I-am spus că n-am un pix în plus.
 4. Credea că n-am ajuns la timp.
 5. N-am putut-o găsi.
 6. N-am scris răspunsul corect
 7. N-am fost eu însumi.
 8. N-am părăsit-o.
 9. N-am imitat destul de bine.
 10. N-am dat tot ce aveam.

 

Cum influențează virgula sensul unei propoziții cu n-am ?

 

Propoziția 1 :

Nu îmi place cuvântul n-am.

 

Propoziția 2 :

Nu, îmi place cuvântul n-am.

 

Deși la prima impresie îți poate părea că nu există o diferență substanțială între aceste două propoziții, citind cu atenție și oprindu-te la fiecare virgulă vei realiza că diferența este una drastică.

În cazul primei propoziții care conține cuvântul n-am, nu avem nicio virgulă, astfel cuvântul „nu” aparține frazei și se referă la „îmi place de tine”, În alte cuvinte, persoana care primește mesajul va crede că nu îți place.

În cazul celei de-a doua propoziții care folosește cuvântul n-am, o virgulă care delimitează cuvântul „nu” de restul propoziției. În cazul de față, virgula adăugată are rolul de a nega ce a spus anterior interlocutorul, iar sensul propoziției este : „îmi place”.

Capacitatea de a scrie corect gramatical nu este doar un beneficiu ci și o necesitate. Cel mai mod de transmitere a informației care nu necesită vorbirea propriu-zisă este prin scris. Atunci când scriem trebuie să ținem cont atât de regulile gramaticale (pentru a nu se face confuzii referitoare la sensul textului) cât și de emoțiile aflate în spatele cuvintelor date.

Astfel, întotdeauna trebuie să ne punem întrebări de tipul :

 • Când se scrie n-am lipit și când se scrie nam dezlipit ?
 • Care este forma corectă a acestui cuvânt ?
 • Se scrie n-am sau nam ?
 • Când și cum se adaugă cratimele într-o propoziție ?
 • Care este forma corectă a acestei propoziții ?
 • De ce se scrie n-am fără cratimă și nu nam ?
s-am sau sam ? Cum se scrie corect ?

Cum se scrie corect ? s-am sau sam ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte, cum ar fi chiar „s-am sau sam”

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie s-am cu cratimă și când se scrie sam fără cratimă ?

 

În gramatica limbii române, întotdeauna se scrie s-am cu cratimă și este prescurtarea de la „să am”

 

Sam fără cratimă este un cuvânt care nu există în gramatica limbii române.

 

Astfel, la întrebarea „Cum se scrie, sam sau s-am ?”, răspunsul corect este : s-am

 

 

Propoziții cu s-am – Ortograma s-am

 

s-am :

 

Aș vrea s-am bani de un alt telefon.

Vrei s-am parte de bucurii ?

Trebuie s-am grijă de tine.

Vreau s-am notă mare.

 

 

Cu ajutorul cuvântului s-am , vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu vreau s-am o iubită.

Nu, vreau s-am o iubită.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții cu s-am , însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție cu s-am, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție cu s-am, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”, „Se scrie legat sau dezlegat?”

 

ce-am sau ceam ? Cum se scrie corect ?

Cum se scrie corect ? Ce-am sau ceam ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte, cum ar fi chiar „Ce-am sau ceam

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie ce-am cu cratimă și când se scrie ceam fără cratimă ?

 

În gramatica limbii române, întotdeauna se scrie ce-am cu cratimă.

 

Ceam fără cratimă este un cuvânt care nu există în limba română..

 

Astfel, la întrebarea „Cum se scrie, ceam sau ce-am ?”, răspunsul corect este : ce-am

 

 

10 Propoziții cu ce-am – Ortograma ce-am

 

ce-am :

 

Îmi place ce-am făcut.

Uite cât de cursiv este ce-am scris.

Iubesc tot ce-am învățat.

Tot ce-am avut a dispărut.

Ce-am dorit e să fii fericită.

Nu știu ce-am gândit.

Arată-i ce-am găsit.

Doar ea știe ce-am spus.

Doar ei știu ce-am obținut.

Bunica știe ce-am cumpărat.

 

Cu ajutorul cuvântul ce-am , vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu știe ce-am făcut.

Nu, știe ce-am făcut.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții cu ce-am , însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție cu ce-am, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție cu ce-am, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”, „Se scrie legat sau dezlegat?”

 

Cum se scrie corect ? mi-am sau miam ?

Cum se scrie corect ? mi-am sau miam ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte.

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie mi-am cu cratimă și când se scrie miam fără cratimă ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie mi-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

Cuvântul miam nu există.

 

Propoziții cu mi-am – Cuvântul mi-am

 

mi-am :

Mi-am spus că o voi întâlni mâine.

Mi-am cumpărat o floare.

Mi-am pregătit mâncare.

Mi-am dorit să te văd.

 

 

Cu ajutorul cuvântului mi-am, vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu mi-am făcut mâncare.

Nu, mi-am făcut mâncare.

 

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

 

Cum se scrie corect ? ne-am sau neam, le-am sau leam

Cum se scrie corect ? ne-am sau neam / le-am sau leam ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte.

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie ne-am cu cratimă și când se scrie neam fără cratimă ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie ne-am cu cratimă atunci când ne referim la „noi”. În acest caz, „ne” este pronume personal, iar „am” este un verb auxiliar.

 

Cuvântul neam se scrie doar atunci când poate fi înlocuit cu rudă sau popor .

 

 

Când se scrie leam legat și când se scrie le-am dezlegat ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie le-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

 

Cuvântul leam nu există.

 

Propoziții cu ne-am și le-am – Cuvintele ne-am și le-am

 

ne-am :

Ne-am întâlnit cu el.

Ne-am cumpărat câte o băutură.

Ne-am certat.

Ne-am ajutat reciproc.

 

 

le-am :

Le-am văzut trecând strada.

Le-am felicitat.

Le-am sunat ieri.

Le-am invitat la petrecere.

 

 

Cu ajutorul cuvintelor le-am și ne-am, vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu le-am văzut.

Nu, le-am văzut.

 

Nu ne-am văzut.

Nu, ne-am văzut.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

 

Cum se scrie corect ? v-am sau vam, m-am sau mam ?

Cum se scrie corect ? v-am sau vam / m-am sau mam ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte.

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie v-am cu cratimă și când se scrie vam fără cratimă ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie v-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

Cuvântul vam nu există.

 

 

Când se scrie mam legat și când se scrie m-am dezlegat ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie m-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

 

Cuvântul mam nu există.

 

Propoziții cu v-am și m-am – Cuvintele m-am și v-am

 

v-am :

V-am spus că o voi întâlni mâine.

V-am cumpărat câte o floare.

V-am adus câte un cadou.

V-am mulțumit pentru ajutor

 

m-am :

M-am dus la ea.

M-am ridicat de pe scaun.

M-am trezit la ora șapte.

M-am culcat târziu.

 

 

Cu ajutorul cuvintelor v-am și m-am, vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu v-am văzut.

Nu, v-am văzut.

 

Nu m-am gândit.

Nu, m-am gândit.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

 

Cum se scrie corect ? Ți-am sau Țiam, Te-am sau Team ?

Cum se scrie corect ? Ți-am sau Țiam, Te-am sau Team ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte.

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie ți-am cu cratimă și când se scrie țiam fără cratimă ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie ți-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

Cuvântul țiam nu există.

 

 

Când se scrie team legat și când se scrie te-am dezlegat ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie te-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

Cuvântul team nu există.

 

Propoziții cu ți-am și te-am – Cuvintele te-am și ți-am

 

ți-am :

Ți-am spus că o voi întâlni mâine.

Ți-am cumpărat o floare.

Ți-am adus un cadou.

Ți-am mulțumit pentru ajutor

 

te-am :

Te-am văzut trecând strada.

Te-am felicitat cu ocazia zilei tale de naștere.

Te-am sunat ieri.

Te-am invitat la petrecere.

 

 

Cu ajutorul cuvintelor te-am și ți-am, vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu te-am văzut.

Nu, te-am văzut.

 

Nu ți-am spus.

Nu, ți-am spus.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

 

Cum se scrie corect ? l-am sau lam / i-am sau iam ?

Cum se scrie corect ? l-am sau lam / i-am sau iam ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte.

 

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

 

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

 

Când se scrie l-am cu cratimă și când se scrie lam fără cratimă ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie l-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

Cuvântul lam nu există.

Aici „l-” este forma pronumelui personal, persoana a 3-a, numărul singular, genul masculin, cazul acuzativ.

 

Când se scrie iam legat și când se scrie i-am dezlegat ?

 

În limba română, întotdeauna se scrie i-am cu cratimă, deoarece leagă două părți de vorbire diferite.

„i-” este forma neaccentuată a pronumelui personal, de persoana a 3-a, numărul singular.

Cuvântul iam nu există.

 

Propoziții cu i-am și l-am – Cuvintele l-am și i-am

 

i-am :

I-am spus că o voi întâlni mâine.

I-am cumpărat o floare.

I-am adus un cadou.

I-am mulțumit pentru ajutor

 

l-am :

L-am văzut trecând strada.

L-am felicitat cu ocazia zilei sale de naștere.

L-am sunat ieri.

L-am invitat la petrecere.

 

 

Cu ajutorul cuvintelor l-am și i-am, vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu l-am văzut.

Nu, l-am văzut.

 

Nu i-am spus.

Nu, i-am spus.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

 

În prima propoziție, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

 

În a doua propoziție, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

 

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.