mb sau nb / când și cum se scrie ?

Combustibil sau Conbustibil – Cum Se Scrie Corect ?

Combustibil sau Conbustibil – Cum Se Scrie Corect ?

Cum se scrie corect: conbustibil sau combustibil?

În limba română, multe cuvinte pot părea asemănătoare la prima vedere, dar este esențial să le folosim corect pentru a transmite cu exactitate mesajul dorit. Un astfel de cuvânt care adesea provoacă confuzii este „combustibil”. Așadar, care este forma corectă: „conbustibil” sau „combustibil”?

Forma corectă a cuvântului

Forma corectă este „combustibil”. Cuvântul derivă din latinul „combustibilis”, ceea ce înseamnă „ceva ce poate fi ars”. Astfel, adăugarea unui „n” în cuvânt este incorectă.

Greșeli comune în folosirea cuvântului

Mulți vorbitori nativi fac greșeala de a scrie „conbustibil” datorită asocierii cu alte cuvinte sau din cauza pronunțării greșite. Este vital să acordăm atenție modului în care pronunțăm și scriem cuvintele pentru a evita astfel de confuzii.

10 propoziții cu cuvântul „combustibil”

  1. Avem nevoie de mai mult combustibil pentru a ajunge la destinație.
  2. Combustibilii fosili au un impact negativ asupra mediului înconjurător.
  3. Mașina mea folosește combustibil diesel.
  4. Industria aeronautică caută alternative la combustibilul tradițional.
  5. Prețul combustibilului a crescut considerabil în ultimul an.
  6. În viitor, s-ar putea să ne bazăm mai mult pe combustibili regenerabili.
  7. Stațiile de combustibil sunt răspândite în tot orașul.
  8. Mulți cercetători se concentrează pe dezvoltarea unor surse de combustibil mai ecologice.
  9. Folosirea unui combustibil de calitate poate prelungi durata de viață a motorului.
  10. Consumul excesiv de combustibil este o problemă pentru bugetul multor oameni.

În concluzie, este esențial să scriem și să pronunțăm corect cuvintele pentru a ne asigura că transmitem mesajul dorit fără ambiguitate. Așadar, forma corectă este „combustibil”, și nu „conbustibil”.

Combustibil sau Conbustibil – Cum Se Scrie Corect ? Read More »

Cum se scrie corect ? Îmbuca sau Înbuca ?

Cum se scrie corect ? Îmbuca sau Înbuca ?

Cum se scrie corect ? Îmbuca sau Înbuca ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Îmbuca

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

Sensul unei propoziții poate fi schimbat cu ușurință prin plasarea incorectă a unui cuvânt, înlocuirea unei cratime, plasarea necorespunzătoare a unui semn de întrebare, a unui semn de exclamare, sau chiar a unei virgule.

Cu ajutorul cuvântului de mai sus, vă vom demonstra cât de ușor și cât de drastic se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei virgule.

Nu am știut că poți îmbuca atât de repede.
Nu, am știut că poți îmbuca atât de repede.

Atunci când ai puține cunoștințe gramaticale, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții, dar încercați să citiți aceste propoziții în glas, iar în locul în care apare virgula, faceți o mică oprire. Acum diferența pare un pic mai evidentă, nu-i așa ?

În cazul primei propoziții, din cauza lipsei unei virgule, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are rolul de a nega lucrurile spuse ulterior.

În cazul propoziției a doua, virgula se folosește pentru a separa „nu” de restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele anterioare, fie acele spuse o simplă afirmație sau o întrebare. Astfel, în cea de-a doua propoziție, virgula are scopul de a nega ce a fost spus înainte.

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

 

Propoziții cu Îmbuca – Cuvântul Îmbuca

 

Am reușit a îmbuca ceva înainte să merg la școală.

Sensurile verbului a îmbuca sunt multe.

Cuvântul îmbuca este vechi.

Abia reușea a îmbuca ceva toată ziua.

Intrând în casă, începe a îmbuca bunătățile de pe masă.

A mâncat atât de mult încât nu credea că mai putea îmbuca ceva.

Cum se scrie corect ? Îmbuca sau Înbuca ? Read More »

Cum se scrie corect ? Îmbunătăți sau Înbunătăți ?

Cum se scrie corect ? Îmbunătăți sau Înbunătăți ?

Cum se scrie corect ? Îmbunătăți sau Înbunătăți ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Îmbunătăți

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu cred că putem îmbunătăți acest lucru.
Nu, cred că putem îmbunătăți acest lucru.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Îmbunătăți – Cuvântul Îmbunătăți

 

Totul trece, iar starea ta actuală se va îmbunătăți de asemenea.

Această descoperire va îmbunătăți agricultura mondială.

Știu cum putem îmbunătăți securitatea companiei dumneavoastră.

Sistemul nostru se va îmbunătăți pe parcursul acestui an.

Cum se scrie corect ? Îmbunătăți sau Înbunătăți ? Read More »

Cum se scrie corect ? Îmbătrânea sau Înbătrânea ?

Cum se scrie corect ? Îmbătrânea sau Înbătrânea ?

Cum se scrie corect ? Îmbătrânea sau Înbătrânea ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Îmbătrânea

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu am o problemă cu îmbătrânirea.
Nu, am o problemă cu îmbătrânirea.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Îmbătrânea – Cuvântul Îmbătrânea

 

Îmbătrânirea parcă e mai rapidă acum, decât părea acum 5 ani.

Acest medicament provoacă îmbătrânirea rapidă a corpului.

Se spune că această cremă încetinește îmbătrânirea.

Cum se scrie corect ? Îmbătrânea sau Înbătrânea ? Read More »

Cum se scrie corect ? Îmbătrâni sau Înbătrâni ?

Cum se scrie corect ? Îmbătrâni sau Înbătrâni ?

Cum se scrie corect ? Îmbătrâni sau Înbătrâni ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Îmbătrâni

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu te poate îmbătrâni această pălărie.
Nu, te poate îmbătrâni această pălărie.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Îmbătrâni – Cuvântul Îmbătrâni

 

Orice om va îmbătrâni într-o zi.

Un bărbat poate îmbătrâni mai repede decât o femeie, desigur, doar în aparență.

Credeam că vom îmbătrâni împreună, dar se pare că am greșit.

Obișnuiam să sper că nu voi îmbătrâni niciodată.

Cum se scrie corect ? Îmbătrâni sau Înbătrâni ? Read More »

Cum se scrie corect ? Îmbărbăta sau Înbărbăta ?

Cum se scrie corect ? Îmbărbăta sau Înbărbăta ?

Cum se scrie corect ? Îmbărbăta sau Înbărbăta ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Îmbărbăta

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu cred că se va îmbărbăta vreodată.
Nu, cred că se va îmbărbăta vreodată.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Îmbărbăta – Cuvântul Îmbărbăta

 

Războiul poate îmbărbăta orice om.

Se va îmbărbăta când se va maturiza.

Această experință îl va îmbărbăta foarte mult

Crezi că asta îl va îmbărbăta ?

Cum se scrie corect ? Îmbărbăta sau Înbărbăta ? Read More »

Cum se scrie corect ? îmbuteliat sau înbuteliat ?

Cum se scrie corect ? îmbuteliat sau înbuteliat ?

Cum se scrie corect ? îmbuteliat sau înbuteliat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : îmbuteliat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu îmi place sucul care a fost îmbuteliat.
Nu, îmi place sucul care a fost îmbuteliat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu îmbuteliat – Cuvântul îmbuteliat

 

Aș vrea să cumpăr o sticlă de vin îmbuteliat în lut.

Știi când a fost îmbuteliat acest suc ? Cred că deja a expirat.

Tatăl meu are o sticlă de vin care a fost îmbuteliat în 1965.

Am văzut procesul prin care este îmbuteliat romul.

 

Cum se scrie corect ? îmbuteliat sau înbuteliat ? Read More »

Cum se scrie corect ? îmblânzesc sau înblânzesc ?

Cum se scrie corect ? îmblânzesc sau înblânzesc ?

Cum se scrie corect ? îmblânzesc sau înblânzesc ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : îmblânzesc

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu o să pot să îmblânzesc acest câine.

Nu, o să pot să îmblânzesc acest câine.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu îmblânzesc – Cuvântul îmblânzesc

 

Mi-am cumpărat o carte despre cum se îmblânzesc șerpii.

Nu știi cum aș putea să o îmblânzesc ?

Vreau să pot să îmblânzesc orice animal de pe planetă.

Cum se scrie corect ? îmblânzesc sau înblânzesc ? Read More »

Cum se scrie corect ? îmbelșugat sau înbelșugat ?

Cum se scrie corect ? îmbelșugat sau înbelșugat ?

Cum se scrie corect ? îmbelșugat sau înbelșugat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : îmbelșugat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu îmi place traiul îmbelșugat.
Nu, îmi place traiul îmbelșugat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu îmbelșugat – Cuvântul îmbelșugat

 

Vara este cel mai îmbelșugat sezon.

Îmbelșugat și abundent sunt sinonime.

Îmi doresc ca bradul de crăciun să fie foarte îmbelșugat.

Nu îmi place când sunt înconjurat de oameni îmbrăcați îmbelșugat.

 

Cum se scrie corect ? îmbelșugat sau înbelșugat ? Read More »

Cum se scrie corect ? Somnambul sau Somnanbul ?

Cum se scrie corect ? Somnambul sau Somnanbul ?

Cum se scrie corect ? Somnambul sau Somnanbul ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Somnambul

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu cred că ești somnambul.
Nu, cred că ești somnambul.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Somnambul – Cuvântul Somnambul

 

Ultimul timp am avut probleme cu somnul, cred că încep să devin somnambul.

Cunosc un singur om care este somnambul.

Întotdeauna mi-am dorit să întâlnesc pe cineva somnambul, pentru a înțelege mai bine condiția de somnambulism.

Am auzit că dacă trezești un somnambul, poate să moară.

Cred că am început să fiu somnambul, dar nu sunt sigur.

Cum se scrie corect ? Somnambul sau Somnanbul ? Read More »

Cum se scrie corect ? Schimbare sau Schinbare ?

Cum se scrie corect ? Schimbare sau Schinbare ?

Cum se scrie corect ? Schimbare sau Schinbare ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Schimbare

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu îmi place această schimbare.
Nu, îmi place această schimbare.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Schimbare – Cuvântul Schimbare

 

Am observat că ai o schimare de caracter.

În acest moment, avem nevoie de o schimbare radicală.

Cum aș putea să te ajut la această schimbare ?

Am nevoie de o schimbare de imagine, mi-aș tăia părul mai scurt.

Am văzut la știri că urmează să fie o schimbare meteorologică foarte mare.

Cum se scrie corect ? Schimbare sau Schinbare ? Read More »

Cum se scrie corect ? Preschimbă sau Preschinbă ?

Cum se scrie corect ? Preschimbă sau Preschinbă ?

Cum se scrie corect ? Preschimbă sau Preschinbă ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Preschimbă

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu pare că se preschimbă.
Nu, pare că se preschimbă.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Preschimbă – Cuvântul Preschimbă

 

Putem preschimba banii vechi în bani noi ?

Văd culoarea cerului cum se preschimbă.

Fața i se preschimbă pe măsură ce vorbește.

Cum se scrie corect ? Preschimbă sau Preschinbă ? Read More »

Neschimbat / Ne schimbat sau Neschinbat / Ne schinbat ? Scrie corect

Neschimbat / Ne schimbat sau Neschinbat / Ne schinbat ? Scrie corect

Cum se scrie corect ? Neschimbat sau Neschinbat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Neschimbat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu ai rămas neschimbat.
Nu, ai rămas neschimbat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Neschimbat – Cuvântul Neschimbat

 

Ai rămas neschimbat după atâția ani.

Aș prefera dacă ai rămâne neschimbat.

Am un singur principiu, iar acesta a rămas neschimbat.

Totul din această casă a rămas neschimbat.

Neschimbat / Ne schimbat sau Neschinbat / Ne schinbat ? Scrie corect Read More »

Giumbușluc / Giunbușluc / Giumbulșluc sau Giunbulșluc ?

Giumbușluc / Giunbușluc / Giumbulșluc sau Giunbulșluc ?

Cum se scrie corect ? Giumbușluc / Giunbușluc / Giumbulșluc sau Giunbulșluc ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Giumbușluc

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu i-a plăcut acel giumbușluc.
Nu, i-a plăcut acel giumbușluc.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Giumbușluc – Cuvântul Giumbușluc

 

Clovnul a făcut un giumbușluc.

Copilul se distrează văzând foca pusă să facă un giumbușluc.

Nu i-a plăcut ce giumbușluc a făcut elefentul la circ.

La circ, clovnul a făcut un giumbușluc.

A recunoscut că el a făcut acel giumbușluc.

În încercarea de a-l înveseli, a făcut un giumbușluc.

Giumbușluc / Giunbușluc / Giumbulșluc sau Giunbulșluc ? Read More »

Cum se scrie corect ? Embargo sau Enbargo ?

Cum se scrie corect ? Embargo sau Enbargo ?

Cum se scrie corect ? Embargo sau Enbargo ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Embargo

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu știa cum funcționează acel embargo.
Nu, știa cum funcționează acel embargo.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Embargo – Cuvântul Embargo

 

Mai multe state au încălcat un embargo asupra livrărilor de arme.

Numeroase sunt Statele europene care încalcă acest embargo.

Țara a ales să impună un embargo asupra unor bunuri europene.

A decis să prelungească acest embargo.

Ce este un embargo?

Măsurile includ un embargo asupra armelor de foc.

Cum se scrie corect ? Embargo sau Enbargo ? Read More »

Cum se scrie corect ? Dezmembrat sau Dezmenbrat ?

Cum se scrie corect ? Dezmembrat sau Dezmenbrat ?

Cum se scrie corect ? Dezmembrat sau Dezmenbrat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Dezmembrat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu cred că va fi dezmembrat.
Nu, cred că va fi dezmembrat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Dezmembrat – Cuvântul Dezmembrat

 

Și-a dezmembrat toată jucăria.

Păpușa are un picior dezmembrat.

După moartea conducătorului statul s-a dezmembrat rapid.

Și-a dezmembrat mașinuța de jucărie și nu o mai știe asambla înapoi.

Mașina este bună de dezmembrat, după accident.

Caută vehicule de dezmembrat.

Cum se scrie corect ? Dezmembrat sau Dezmenbrat ? Read More »

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ?

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ?

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Dezambalat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu pare a fi dezambalat.
Nu, pare a fi dezambalat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Dezambalat – Cuvântul Dezambalat

 

Am găsit un produs dezambalat.

Produsul urmează să fie dezambalat.

A dezambalat aparatul și a realizat că lipsește o piesă.

Curierul mi-a adus un colet partial dezambalat.

Tocmai a dezambalat aparatul și a realizat că lipsesc unele piese.

Cum se desparte în silabe cuvântul dezambalat? a întrebat doamna învățătoare.

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ? Read More »

Cum se scrie corect ? Combinație sau Conbinație ?

Cum se scrie corect ? Combinație sau Conbinație ?

Cum se scrie corect ? Combinație sau Conbinație ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Combinație

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu știu ce combinație are lacătul.
Nu, știu ce combinație are lacătul.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Combinație – Cuvântul Combinație

 

Consider că această combinație este una foarte reușită.

Folosind o combinație de mai multe instrumente a compus o melodie superbă.

Nu este interesat de această combinație.

Nu este încântat de această combinație propusă.

Am văzut o combinație  interesantă de culori pe acea bluză.

S-au băgat și ei în această combinație cu scopul de a ajuta.

Cum se scrie corect ? Combinație sau Conbinație ? Read More »

Cum se scrie ? Ambuteiaj / Ambuteaj sau Anbuteiaj / Anbuteaj ?

Cum se scrie ? Ambuteiaj / Ambuteaj sau Anbuteiaj / Anbuteaj ?

Cum se scrie corect ? Ambuteiaj sau Anbuteiaj ? Anbuteaj sau Ambuteaj ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Ambuteiaj

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu îi place să stea în ambuteiaj.
Nu, îi place să stea în ambuteiaj.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Ambuteiaj – Cuvântul Ambuteiaj

 

Un ambuteiaj de proporții a făcut ca locuitorii orașului să întârzie o oră la muncă.

A rămas prins în ambuteiaj, singur în mașină.

Prins în ambuteiaj, a luat-o pe jos spre școală.

Am stat ieri 3 ore în ambuteiaj.

Cum se scrie ? Ambuteiaj / Ambuteaj sau Anbuteiaj / Anbuteaj ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ambițios sau Anbițios ?

Cum se scrie corect ? Ambițios sau Anbițios ?

Cum se scrie corect ? Ambițios sau Anbițios ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Ambițios

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu părea destul de ambițios.
Nu, părea destul de ambițios.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Ambițios – Cuvântul Ambițios

 

Este un copil foarte ambițios.

Atunci când participă la un concurs devine foarte ambițios.

Este un copil ambițios la școală.

Dacă nu era atât de ambițios nu ar fi reușit să treacă cu bine peste examen.

Băiatul său este extrem de ambițios.

Vrea să propună un proiect ambițios, cu șanse mari de materializare.

Cum se scrie corect ? Ambițios sau Anbițios ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ambiționat sau Anbiționat ?

Cum se scrie corect ? Ambiționat sau Anbiționat ?

Cum se scrie corect ? Ambiționat sau Anbiționat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Ambiționat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu credeam că acel lucru l-a ambiționat.
Nu, credeam că acel lucru l-a ambiționat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Ambiționat – Cuvântul Ambiționat

 

S-a ambiționat și a reușit.

M-am ambiționat când am azuit că mă laudă.

S-a ambiționat pentru a câștiga concursul.

Băiatul, ambiționat, a reușit să termine cursa.

După ce i-a auzit discursul minunat, s-a ambiționat și mai tare.

Fata s-a ambiționat să învețe, să ajungă departe în viață.

Cum se scrie corect ? Ambiționat sau Anbiționat ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ambivalent sau Anbivalent ?

Cum se scrie corect ? Ambivalent sau Anbivalent ?

Cum se scrie corect ? Ambivalent sau Anbivalent ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Ambivalent

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu pare că are caracteristici ambivalente.
Nu, pare că are caracteristici ambivalente.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Ambivalent – Cuvântul Ambivalent

 

Cuvântul are un sens ambivalent.

A găsit în dicționar un înșeles ambivalent al cuvântului.

Are un comportament ambivalent.

Rolul publicității este uneori ambivalent.

Nu știa care este diferența dintre ambiguu și ambivalent.

Avea de citit un text ambivalent.

Cum se scrie corect ? Ambivalent sau Anbivalent ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ambii / Ambi sau Anbii / Anbi ?

Cum se scrie corect ? Ambii / Ambi sau Anbii / Anbi ?

Cum se scrie corect ? Ambii, Anbii,  Ambi sau Anbi ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Ambii

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu îi pot vedea pe ambii.
Nu, îi pot vedea pe ambii.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Ambii – Cuvântul Ambii

 

Ambii copii au luat o notă bună la școală.

Ambii vor participa la concurs.

Simte durerii în ambii ochi.

I-a chemat pe ambii copii la masă.

Și-a pierdut ambii părinți într-un accident nefericit.

Simțea o durere în ambii ochi.

Cum se scrie corect ? Ambii / Ambi sau Anbii / Anbi ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ambidextru sau Anbidextru ?

Cum se scrie corect ? Ambidextru sau Anbidextru ?

Cum se scrie corect ? Ambidextru sau Anbidextru ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Ambidextru

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu știe cum a ajuns să fie ambidextru.
Nu, știe cum a ajuns să fie ambidextru.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Ambidextru – Cuvântul Ambidextru

 

Se poate lăuda cu faptul că este ambidextru.

Și-a cumpărat un mouse pentru gaming ambidextru.

Vânzătorul l-a întrebat dacă are nevoie de un stilou pentru dreptaci, stângaci sau ambidextru.

Cuvântul ambidextru se referă la mâini.

Un om care folosește ambele mâini se numește ambidextru.

Cum se scrie corect ? Ambidextru sau Anbidextru ? Read More »

Advertisements