Care sunt tipurile de verbe ? Câte tipuri verb există ? Clasificare

Care sunt tipurile de verbe ? Câte tipuri verb există ? Clasificare

Care sunt tipurile de verbe ? Câte tipuri verb există ? Clasificare

Verbul este o parte flexibilă de vorbire care exprimă în mare parte o acțiune. Totuși, există și verbe care exprimă existența sau starea (a fi, a sta), recepționarea unei acșiuni anterioare (a primi, a auzi) sau o transformare (a crește, a dispărea).

Verbele se împart în : verbe copulative și auxiliare, verbe predicative și nepredicative, verbe tranzitive și intranzitive, verbe personale și impersonale.

 

Ce sunt verbele copulative și auxiliare (ajutătoare)

 

Verbul copulativ este cel care formează predicatul nominal împreună cu o altă parte de vorbire care are funcție sintactică de nume predicativ. Verbele copulative fac legătura între subiect și predicatul nominal.

Exemple de verbe copulative : a fi, a deveni, a ieși, a rămâne, a se face, a ajunge, a părea, a însemna, a se numi, a se naște, a se angaja etc.

Verbul auxiliar ajută la formarea timpurilor compuse, a diatezei pasive și a modurilor.

Exemple de verbe auxiliare : a avea, a fi, a vrea etc.

 

Propoziții cu verbe copulative și auxiliare (ajutătoare)

 

Propoziții cu verbe copulative :

Mihaela s-a făcut inginer.

Bluza este de bumbac.

Părea foarte fericită.

Andreea a devenit medic.

Ciocolata aceasta este foarte dulce.

 

Propoziții cu verbe auxiliare :

Ai fi fost milionar dacă îți urmai intuiția.

De ar fi mai cuminte, ar avea multe de câștigat.

N-ar fi fost o problemă dacă nu își strica telefonul.

Noi am fi mers la școală, dar eram răciți.

Eu aș fi mers mâine la teatru.

 

Ce sunt verbele predicative (personal) și nepredicative (nepersonale)

 

Verbul predicativ este cel care are un înțeles de unul singur, el poate forma singur un predicat când este la modul personal. Cele mai multe verbe din limba română sunt predicative. Verbul predicativ mai este numit și verb personal.

Exemple de verbe predicative : a mâncat, a alergat, a încetinit, a rupt, a plâns, s-a bucurat etc.

Verbul nepredicativ este cel care nu are un înțeles de sine stătător. Verbele nepredicative sunt verbele copulative și auxiliare, ele mai sunt numite și nepersonale.

 

Propoziții cu verbe predicative (personale) și nepredicative (nepersonale)

 

Propoziții cu verbe predicative :

Ioana își face temele.

Alexandra iese la întâlnire astăzi.

Voi merge pe jos până la școală.

El urcă scările.

Ea citește o carte.

 

Propoziții cu verbe nepredicative :

Noi am fi mers dacă nu eram obosiți.

Eu aș fi mers, dar nu am fost invitat.

Ea s-a făcut ca o roșie.

Bluza este galbenă.

Lămâia este acră.

 

Ce sunt verbele tranzitive și intranzitive 

 

Verbul tranzitiv este cel care acceptă un complement direct în propoziție.

Exemple de verbe tranzitive : au mâncat o ciocolată, au cântat un cântec, au spus adevărul.

Verbul intranzitiv nu poate avea un complement direct.

Exemple de verbe intranzitive : a merge, a pleca, a veni, a sta, a exista, a ședea.

 

Propoziții cu verbe tranzitive și intranzitive

 

Propoziții cu verbe tranzitive :

Ele au mâncat o ciocolată.

Ei au cântat un cântec.

Ele au spus adevărul.

Voi ați văzut răsăritul.

El m-a rugat ceva.

 

Propoziții cu verbe intranzitive :

Afară ninge.

El aleargă.

Ea merge.

Ei fug.

Afară plouă.

 

Ce sunt verbele pronominale și reflexive ?

 

Verbul pronominal este însoțit de un pronume reflexiv care are un înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit de către un substantiv în același caz sau de către un pronume personal. Verbele pronominale formează predicate la diateza activă.

Exemple de verbe pronominale : a se pieptăna, a-și sufleca (mânecile), a-și duce, a-și căra, a se îmbrăca, a se spăla, a se certa, a se iubi, a-și zice, a-și spune etc.

Verbul reflexiv este cel însoțit de un pronume reflexiv care poate fi înlocuit cu un pronume personal sau cu un substantiv în același caz. Verbele reflexive sunt la diateza reflexivă, iar pronumele care le însoțește nu are o funcție sintactică.

Exemple de verbe reflexive : a se gândi, a-și închipui, a se strădui, a-și bate joc, a-și da seama, a-și aminti, a se odihni, a-și uita, a se veșteji, a se numi, a se dezgheța,  a se apuca, a se ambiționa, a se ruga, a își reveni, a se bucura, a se mira, a se plimba, a se trezi, a se teme etc.

 

Propoziții cu verbe pronominale și reflexive

 

Propoziții cu verbe pronominale :

Eu pieptăn pe mine.

Ea se îmbracă pe ea.

Tu te ajuți pe tine.

Noi o susținem pe ea.

Voi faceți pe mine fericit.

 

Propoziții cu verbe reflexive :

 

Tu te rogi.

Eu mă duc.

Ea se joacă.

El se spală.

Noi ne murdărim.

 

Care sunt tipurile de verbe ? Câte tipuri verb există ? Clasificare Read More »