livrați-vă, livra-ți-vă sau livrațivă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie livrațivă legat și când se scrie livra-ți-vă sau livrați-vă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

lipește-ne sau lipeștene ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie lipește-ne dezlegat și când se scrie lipeștene legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

pierde-le sau pierdele ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie pierde-le dezlegat și când se scrie pierdele legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

vorbiți-mă, vorbi-ți-mă sau vorbițimă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie vorbițimă legat și când se scrie vorbi-ți-mă sau vorbiți-mă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

jignește-mă sau jigneștemă ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie jignește-mă dezlegat și când se scrie jigneștemă legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

iubiți-mă, iubi-ți-mă sau iubițimă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie iubițimă legat și când se scrie iubi-ți-mă sau iubiți-mă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

trimite-le sau trimitele ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie trimite-le dezlegat și când se scrie trimitele legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

gătiți-vă, găti-ți-vă sau gătițivă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie gătițivă legat și când se scrie găti-ți-vă sau gătiți-vă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

trage-mă sau tragemă ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie trage-mă dezlegat și când se scrie tragemă legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

îngropați-mă, îngropa-ți-mă sau îngropațimă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie îngropațimă legat și când se scrie îngropa-ți-mă sau îngropați-mă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

vizitatule sau vizitatu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie vizitatule legat (fără cratimă) și când se scrie vizitatu-le sau vizitat-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

înțepatule sau înțepatu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie înțepatule legat (fără cratimă) și când se scrie înțepatu-le sau înțepat-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

desfă-le sau desfăle ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie desfă-le dezlegat și când se scrie desfăle legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

desenați-mi, desena-ți-mi sau desenațimi ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie desenațimi legat și când se scrie desena-ți-mi sau desenați-mi dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

atenționați-le, atenționa-ți-le sau atenționațile ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie atenționațile legat și când se scrie atenționa-ți-le sau atenționați-le dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

culc-o sau culco ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie culc-o dezlegat și când se scrie culco legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

felicitați sau felicită-ți ? – Cum se scrie corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie felicitați legat și când se scrie felicită-ți dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

înțelege-mă sau înțelegemă ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie înțelege-mă dezlegat și când se scrie înțelegemă legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

cere-l sau cerel ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie cere-l dezlegat și când se scrie cerel legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

acuză-i sau acuzăi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie acuză-i dezlegat și când se scrie acuzăi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

supravegheați-le, supraveghea-ți-le sau supravegheațile ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie supravegheațile legat și când se scrie supraveghea-ți-le sau supravegheați-le dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

află-mă sau aflămă ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie află-mă dezlegat și când se scrie aflămă legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

testează-l sau testeazăl ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie testează-l dezlegat și când se scrie testeazăl legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

păstrează-le sau păstreazăle ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie păstrează-le dezlegat și când se scrie păstreazăle legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]