inocentule sau inocentu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie inocentule legat (fără cratimă) și când se scrie inocentu-le sau inocent-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

De asemenea sau Deasemenea ? Cum se scrie corect ?   O dilemă foarte des întâlnită în limba română este : Cum se scrie acest cuvânt ? Se scrie De asemenea sau Deasemenea ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile și neflexibile, multe dintre acestea fiind cuvinte împrumutate din alte limbi, astfel […]

impecabilo sau impecabil-o ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie impecabilo legat (fără cratimă) și când se scrie impecabil-o dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea cuvintelor. […]

consult-o sau consulto ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie consult-o dezlegat și când se scrie consulto legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

vizibilule sau vizibilu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie vizibilule legat (fără cratimă) și când se scrie vizibilu-le sau vizibil-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

Ingrediente sau Ingredienți ? Cum se scrie corect ?   O dilemă foarte des întâlnită în limba română este : Cum se scrie acest cuvânt ? Se scrie Ingrediente sau Ingredienți ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile și neflexibile, multe dintre acestea fiind cuvinte împrumutate din alte limbi, astfel majoritatea oamenilor […]

rafinato sau rafinat-o ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie rafinato legat (fără cratimă) și când se scrie rafinat-o dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea cuvintelor. […]

creșteți-ne, crește-ți-ne sau creșteține ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie creșteține legat și când se scrie crește-ți-ne sau creșteți-ne dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

însoțește-o sau însoțeșteo ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie însoțește-o dezlegat și când se scrie însoțeșteo legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

nedreptule sau nedreptu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie nedreptule legat (fără cratimă) și când se scrie nedreptu-le sau nedrept-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

Ingrediente sau Incrediente ? Cum se scrie corect ?   O dilemă foarte des întâlnită în limba română este : Cum se scrie acest cuvânt ? Se scrie Ingrediente sau Incrediente ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile și neflexibile, multe dintre acestea fiind cuvinte împrumutate din alte limbi, astfel majoritatea oamenilor […]

enigmatico sau enigmatic-o ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie enigmatico legat (fără cratimă) și când se scrie enigmatic-o dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea cuvintelor. […]

stabiliți-ne, stabili-ți-ne sau stabiliține ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie stabiliține legat și când se scrie stabili-ți-ne sau stabiliți-ne dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

înșeal-o sau înșealo ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie înșeal-o dezlegat și când se scrie înșealo legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

masivule sau masivu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie masivule legat (fără cratimă) și când se scrie masivu-le sau masiv-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

Jantă sau Jeantă ? Cum se scrie corect ?   O dilemă foarte des întâlnită în limba română este : Cum se scrie acest cuvânt ? Se scrie Jantă sau Jeantă ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile și neflexibile, multe dintre acestea fiind cuvinte împrumutate din alte limbi, astfel majoritatea oamenilor […]

perseverento sau perseverent-o ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie perseverento legat (fără cratimă) și când se scrie perseverent-o dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea cuvintelor. […]

refuzați-ne, refuza-ți-ne sau refuzaține ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie refuzaține legat și când se scrie refuza-ți-ne sau refuzați-ne dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

ofer-o sau ofero ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie ofer-o dezlegat și când se scrie ofero legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

sufletistule sau sufletistu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie sufletistule legat (fără cratimă) și când se scrie sufletistu-le sau sufletist-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

Festivaluri sau Festivale ? Cum se scrie corect ?   O dilemă foarte des întâlnită în limba română este : Cum se scrie acest cuvânt ? Se scrie Festivaluri sau Festivale ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile și neflexibile, multe dintre acestea fiind cuvinte împrumutate din alte limbi, astfel majoritatea oamenilor […]

dezordonato sau dezordonat-o ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie dezordonato legat (fără cratimă) și când se scrie dezordonat-o dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea cuvintelor. […]

visați-ne, visa-ți-ne sau visaține ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie visaține legat și când se scrie visa-ți-ne sau visați-ne dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

promite-o sau promiteo ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie promite-o dezlegat și când se scrie promiteo legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]