înveliți-vă, înveli-ți-vă sau învelițivă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie învelițivă legat și când se scrie înveli-ți-vă sau înveliți-vă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

caracterizați-l, caracteriza-ți-l sau caracterizațil ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie caracterizațil legat și când se scrie caracteriza-ți-l sau caracterizați-l dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

supune-mi sau supunemi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie supune-mi dezlegat și când se scrie supunemi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

salutați-vă, saluta-ți-vă sau salutațivă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie salutațivă legat și când se scrie saluta-ți-vă sau salutați-vă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

învinge-mi sau învingemi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie învinge-mi dezlegat și când se scrie învingemi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

ține-ne sau ținene ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie ține-ne dezlegat și când se scrie ținene legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

mândrule sau mândru-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie mândrule legat (fără cratimă) și când se scrie mândru-le sau mândr-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

scoateți-o, scoate-ți-o sau scoatețio ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie scoatețio legat și când se scrie scoate-ți-o sau scoateți-o dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci […]

întreabă-ți sau întreabăți ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie întreabă-ți dezlegat și când se scrie întreabăți legat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una […]

înghițiți-l, înghiți-ți-l sau înghițițil ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie înghițițil legat și când se scrie înghiți-ți-l sau înghițiți-l dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

sperie-mă sau speriemă ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie sperie-mă dezlegat și când se scrie speriemă legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

Cum se scrie corect ? v-ați, va-ți sau vați lovit ? vați lovit sau v-ați lovit ? se scrie cu sau fără cratimă ? Vați lovit, va-ți lovit și v-ați lovit, se scrie legat sau dezlegat ? Una dintre multele incorectitudini din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor […]

adecvatule sau adecvatu-le ? Când și cum se scrie corect ?   O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : când se scrie adecvatule legat (fără cratimă) și când se scrie adecvatu-le sau adecvat-ule dezlegat (cu cratimă) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la […]

insultați-o, insulta-ți-o sau insultațio ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie insultațio legat și când se scrie insulta-ți-o sau insultați-o dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci […]

realizați-le, realiza-ți-le sau realizațile ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie realizațile legat și când se scrie realiza-ți-le sau realizați-le dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

negociați-vă, negocia-ți-vă sau negociațivă ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie negociațivă legat și când se scrie negocia-ți-vă sau negociați-vă dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

savurează-le sau savureazăle ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie savurează-le dezlegat și când se scrie savureazăle legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

inventează-mi sau inventeazămi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie inventează-mi dezlegat și când se scrie inventeazămi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

tratați sau trata-ți ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie tratați legat și când se scrie trata-ți dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să […]

respectați-le, respecta-ți-le sau respectațile ? – Cum este corect ?   O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie respectațile legat și când se scrie respecta-ți-le sau respectați-le dezlegat ?   Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie […]

jobului sau job-ului ? Cum se scrie corect ?   O dilemă foarte des întâlnită în limba română este : Cum se scrie acest neologism ? Se scrie jobului fără cratimă (legat) sau se scrie job-ului cu cratimă (dezlegat) ? Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile și neflexibile, multe dintre acestea fiind […]

caracterizează-i sau caracterizeazăi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie caracterizează-i dezlegat și când se scrie caracterizeazăi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

judecă-l sau judecăl ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie judecă-l dezlegat și când se scrie judecăl legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

numește-te sau numeștete ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie numește-te dezlegat și când se scrie numeștete legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]