Cum se scrie corect ? Înnoi sau Înoi ? Una dintre greșelile comune din limba română este interschimbarea literelor „n” și „nn”. În limba română, din punct de vedere gramatical, cuvântul acesta poate avea o singură formă corectă, iar forma în cauză se scrie cu literele „nn”. Forma corectă a acestui cuvânt este : Înnoi […]

Exemple de expresii și locuțiuni substantivale – locuțiunea substantivală Locuțiunea substanțială reprezintă numele unor obiecte. Locuțiunile substantivale sunt un grup de două sau mai multe cuvinte care se comportă ca un substantiv și au sensul unui substantiv. Locuțiunile substantivale sunt adesea derivate din locuțiuni verbale și sunt formate din substantive + adjective, prepoziții sau conjuncții. […]

Exemple de expresii și locuțiuni verbale – locuțiunea verbală Locuțiunea verbală este un grup de cuvinte care se comportă în propoziție ca și un verb și este determinată de un complement. Locuțiunile verbale nu poate fi determinate de un atribut, iar substantivele din locuțiunea verbală sunt de obicei nearticulate.   Exemple de expresii și locuțiuni […]

Care sunt tipurile de substantive ? Câte tipuri există ? Clasificare Substantivul este partea flexibilă de vorbire care denumește obiecte, ființe, locuri, fenomene ale naturii, însușiri, stări sufletești, sentimente, acțiuni și relații umane. Substantivele pot fi : substantive comune și proprii, substantive simple și compuse, substantive centru și adjunct, substantive concrete și abstracte, substantive colective […]

Care sunt tipurile de verbe ? Câte tipuri verb există ? Clasificare Verbul este o parte flexibilă de vorbire care exprimă în mare parte o acțiune. Totuși, există și verbe care exprimă existența sau starea (a fi, a sta), recepționarea unei acșiuni anterioare (a primi, a auzi) sau o transformare (a crește, a dispărea). Verbele […]

Care sunt tipurile de pronume ? Câte tipuri există ? Clasificare   Pronumele este partea de vorbire ce formează o clasă de cuvinte închisă care nu este omogenă. Pronumele nu are o referință proprie. Pronumele nu denumește direct realitatea, ci se referă la ea printr-un conținut semantic abstract. În limba română avem 10 tipuri de […]

Care sunt tipurile de conjuncții ? Clasificarea conjuncțiilor Conjuncția este o parte de vorbire neflexibilă care nu îndeplinește funcții sintactice de una singură. Conjuncția are rolul de a face legătura între părțile propoziției care se află în relații de coordonare sau subordonare, iar legătura dată este realizată între două propoziții sau două părți de propoziție. […]

Care sunt tipurile de numerale ? Câte tipuri există ? Clasificare Numeralul este o parte de vorbire flexibilă, care exprimă un număr, ordinea unor obiecte sau o oarecare determinare numerică a obiectelor. Numeralul este de șapte tipuri, iar acestea sunt : numeralul cardinal, numeralul ordinal, numeralul colectiv, numeralul multiplicativ, numeralul distributiv, numeralul fracționar, numeralul adverbial. […]

Care sunt tipurile de articole ? Câte tipuri există ? Clasificare Articolul este o parte de vorbire flexibilă care este însoțită de obicei de un substantiv. Articolul are un rol important pentru declinarea substantivului și nu are un înțeles de unul singur, nici nu are o funcție sintactică. Articolul poate fi : hotărât, nehotărât, posesiv […]

Care sunt tipurile de adverbe ?  Clasificarea adverbelor Adverbul este o parte de vorbire neflexibilă care determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al altui adverb. Adverbul arată locul, timpul, modul, cauza și scopul. Adverbele pot fi : interogative și relative, simple și compuse, de loc și de timp, de mod, demonstrative, nehotărâte, negative, […]

Care sunt tipurile de adjective ? Câte tipuri există ? Clasificare Adjectivul este partea de vorbire care se raportează la substantiv prin faptul că exprimă sau calitățile și relațiile substantivului (adjectivul calificativ și adjectivul relațional), sau asigurând actualizarea acestuia în vorbire (adjectivul pronominal). Adjectivului îi este caracteristic faptul că se subordonează față de substantiv. Adjectivele […]

Care / Ce sunt părțile de vorbire și cum se identifică ? Părțile de vorbire sunt o clasă de cuvinte care este stabilită după sensul lexical, caracteristicile morfologice și sintactice. În limba română avem 3 părți de vorbire : părțile de vorbire flexibile, părțile de vorbire neflexibile și locuțiunea, iar ele se caracterizează și se […]

Clasificarea propozițiilor – tipuri de propoziții În limba română avem mai multe tipuri de propoziții, iar acestea se împart în propoziții : Simple Dezvoltate Afirmative / Pozitive Negative Interogative Exclamative Subordonate Predicative (suplimentară) Subiective Atributive (determinativă, explicativă) Completivă (directă, indirectă, prepozițională, de agent) Circumstanțială ( de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, […]

Câte genuri literare există ? Care sunt trăsăturile genurilor ? În limba română avem 3 mari genuri literare, iar fiecărui dintre aceste genuri i se atribuie diferite specii literare. Mai jos aveți definițiile și exemple pentru fiecare gen literar, împreună cu cele mai cunoscute opere care corespund fiecărui gen și fiecărei specii. Cele trei genuri […]

Câte figuri de stil există și cum se clasifică ? În limba română, avem mai multe tipuri de figuri de stil, aceste tipuri se clasifică în : Figuri de stil la nivel de litere Figuri de stil la nivelul sintactic și morfologic Figuri de stil la nivel semantic   Care sunt figurile de stil la […]

Ce este interjecția ? Tipuri de interjecții Interjecția este acea parte de vorbire neflexibilă care exprimă stări sufletești, porunci, îndemnuri, zgomote, sunete sau moduri de adresare. De obicei, interjecția este folosită în mod exclamativ și face parte dintr-o propoziție.   Funcțiile sintactice ale interjecției – interjecția   Funcțiile sintactice ale interjecției pot fi de : […]

Rezumat sau sinteză ? Care este diferența ? Rezumatul este o prezentare scurtă și obiectivă a ideilor principale, a faptelor și evenimentelor dintr-un singur text, folosind cuvinte proprii, pe când sinteza folosește mai multe texte (surse) și le interpretează adesea într-un mod mai puțin personal.   Câte tipuri de sinteză există ?   În limba […]

Cuvinte care se scriu și se citesc la fel și invers Ce este un palindrom ? Definiție / Explicație Cuvintele sau frazele care pot fi citite de la stânga la dreapta în același mod în care sunt citite de la dreapta la stânga, păstrându-și sensul, se numesc palindromuri. Sau, mai simplu, palindromul este cuvântul / […]

Cum se scrie corect ? Sau și s-au – cu sau fără cratimă Una dintre cele mai comune greșeli gramaticale din limba română este interschimbarea (scrierea incorectă) a cuvintelor „sau” și „s-au”. Regula de scriere pentru aceste ortograme este foarte simplă, dar puțini oameni o cunosc.   Când se scrie sau legat și s-au dezlegat […]

Cum se scrie corect ? L-ai sau Lai ? L-ai sau Lai – se scrie lipit sau dezlipit ? L-ai sau Lai – se scrie cu cratimă sau fără ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, acest cuvânt […]

Cum se scrie ? Du-i sau Dui, Du-o sau Duo, Du-l sau Dul Aceasta este una dintre cele mai populare greșeli gramaticale, din cele 6 „cuvinte”, doar 4 sunt corecte. Regula de scriere este foarte simplă. însă foarte puțini oameni o cunosc. Se scrie întotdeauna du-i, du-o, du-l. Variantele fără cratimă sunt greșite din punct […]

Cum se scrie corect ? Dați sau Da-ți / Dă-ți sau Dăți Da-ți / dați este una dintre cele mai comune greșeli gramaticale, la fel ca și dăți / dă-ți. Regula de scriere a acestor cuvinte este una foarte simplă, însă foarte puțini oameni o cunosc. Toate aceste forme sunt corecte, însă sensurile lor sunt […]

Cum se scrie corect ? Dai sau Da-i / Dă-i sau Dăi, D-ăi Aceast tip de greșeală este foarte frecvent întâlnit în vorbirea de zi cu zi. Din aceste 6 cuvinte, doar 3 există în gramatica limbii române, însă sensurile lor sunt diferite și trebuie să ținem cont de ele atunci când le scriem. Regulile […]