-ți – Cu cratimă și fără

felicitați sau felicită-ți ? – Cum se scrie corect ?

felicitați sau felicită-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie felicitați legat și când se scrie felicită-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului felicită, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie felicitați fără cratimă și când se scrie felicită-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului felicită, este corectă atât varianta cu cratimă (felicită-ți) cât și cea fără cratimă (felicitați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie felicitați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul felicită și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să felicitați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o felicitați.

 

Acest „felicitați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie felicită-ți atunci când facem alipirea dintre verbul felicită și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu felicită-ți (tu felicită ție)

Ex.2 Tu felicită-ți … (tu felicită a ta …)

 

Acest „felicită-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, felicitați este conjugarea unui verb iar felicită-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „felicită”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor felicitați și felicită-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu felicită-ți și felicitați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să felicitați.
 2. Nu, veți fi nevoit să felicitați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „felicită-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „felicită-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele felicitați și între cele care conțin felicită-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul felicitați și în prima propoziție care conține felicită-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul felicită-ți și în cea care conține felicitați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie felicitați sau felicită-ți ?”, „felicită-ți sau felicitați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

întreabă-ți sau întreabăți ? – Cum este corect ?

întreabă-ți sau întreabăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie întreabă-ți dezlegat și când se scrie întreabăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului întreabă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie întreabă-ți cu cratimă și când se scrie întreabăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului întreabă, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este întreabă-ți și înseamnă „tu întreabă ție” sau „tu întreabă a ta …”.

întreabăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care întreabă-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „întreabă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului întreabă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu întreabă-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „întreabă-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „întreabă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul întreabă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul întreabă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul întreabă-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie întreabăți sau întreabă-ți ?”, „întreabă-ți sau întreabăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

tratați sau trata-ți ? – Cum este corect ?

tratați sau trata-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie tratați legat și când se scrie trata-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului trata, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie tratați fără cratimă și când se scrie trata-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului trata, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este tratați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să tratați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o tratați.

Ex.3 Voi sunteți tratați.

 

trata-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care tratați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, tratați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „trata”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului tratați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu tratați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „tratați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „tratați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul tratați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul tratați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul tratați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie tratați sau trata-ți ?”, „trata-ți sau tratați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

impuneți sau impune-ți ? – Cum se scrie corect ?

impuneți sau impune-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie impuneți legat și când se scrie impune-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului impune, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie impuneți fără cratimă și când se scrie impune-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului impune, este corectă atât varianta cu cratimă (impune-ți) cât și cea fără cratimă (impuneți), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie impuneți fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul impune și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să impuneți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o impuneți.

 

Acest „impuneți” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie impune-ți atunci când facem alipirea dintre verbul impune și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu impune-ți (tu impune ție)

Ex.2 Tu impune-ți … (tu impune a ta …)

 

Acest „impune-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, impuneți este conjugarea unui verb iar impune-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „impune”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor impuneți și impune-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu impune-ți și impuneți ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să impuneți.
 2. Nu, veți fi nevoit să impuneți.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „impune-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „impune-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele impuneți și între cele care conțin impune-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul impuneți și în prima propoziție care conține impune-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul impune-ți și în cea care conține impuneți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie impuneți sau impune-ți ?”, „impune-ți sau impuneți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

dăruiește-ți sau dăruieșteți ? – Cum este corect ?

dăruiește-ți sau dăruieșteți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie dăruiește-ți dezlegat și când se scrie dăruieșteți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului dăruiește, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie dăruiește-ți cu cratimă și când se scrie dăruieșteți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului dăruiește, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este dăruiește-ți și înseamnă „tu dăruiește ție” sau „tu dăruiește a ta …”.

dăruieșteți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care dăruiește-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „dăruiește”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului dăruiește-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu dăruiește-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „dăruiește-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „dăruiește-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul dăruiește-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul dăruiește-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul dăruiește-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie dăruieșteți sau dăruiește-ți ?”, „dăruiește-ți sau dăruieșteți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

păcălește-ți sau păcăleșteți ? – Cum este corect ?

păcălește-ți sau păcăleșteți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie păcălește-ți dezlegat și când se scrie păcăleșteți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului păcălește, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie păcălește-ți cu cratimă și când se scrie păcăleșteți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului păcălește, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este păcălește-ți și înseamnă „tu păcălește ție” sau „tu păcălește a ta …”.

păcăleșteți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care păcălește-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „păcălește”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului păcălește-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu păcălește-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „păcălește-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „păcălește-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul păcălește-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul păcălește-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul păcălește-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie păcăleșteți sau păcălește-ți ?”, „păcălește-ți sau păcăleșteți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

citește-ți sau citeșteți ? – Cum este corect ?

citește-ți sau citeșteți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie citește-ți dezlegat și când se scrie citeșteți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului citește, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie citește-ți cu cratimă și când se scrie citeșteți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului citește, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este citește-ți și înseamnă „tu citește ție” sau „tu citește a ta …”.

citeșteți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care citește-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „citește”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului citește-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu citește-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „citește-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „citește-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul citește-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul citește-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul citește-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie citeșteți sau citește-ți ?”, „citește-ți sau citeșteți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

umiliți sau umili-ți ? – Cum este corect ?

umiliți sau umili-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie umiliți legat și când se scrie umili-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului umili, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie umiliți fără cratimă și când se scrie umili-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului umili, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este umiliți și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să umiliți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o umiliți.

Ex.3 Voi sunteți umiliți.

 

umili-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care umiliți se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, umiliți este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „umili”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului umiliți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu umiliți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „umiliți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „umiliți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul umiliți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul umiliți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul umiliți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie umiliți sau umili-ți ?”, „umili-ți sau umiliți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

corectați sau corecta-ți ? – Cum este corect ?

corectați sau corecta-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie corectați legat și când se scrie corecta-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului corecta, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie corectați fără cratimă și când se scrie corecta-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului corecta, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este corectați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să corectați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o corectați.

Ex.3 Voi sunteți corectați.

 

corecta-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care corectați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, corectați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „corecta”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului corectați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu corectați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „corectați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „corectați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul corectați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul corectați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul corectați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie corectați sau corecta-ți ?”, „corecta-ți sau corectați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

păstrează-ți sau păstreazăți ? – Cum este corect ?

păstrează-ți sau păstreazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie păstrează-ți dezlegat și când se scrie păstreazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului păstrează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie păstrează-ți cu cratimă și când se scrie păstreazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului păstrează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este păstrează-ți și înseamnă „tu păstrează ție” sau „tu păstrează a ta …”.

păstreazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care păstrează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „păstrează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului păstrează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu păstrează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „păstrează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „păstrează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul păstrează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul păstrează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul păstrează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie păstreazăți sau păstrează-ți ?”, „păstrează-ți sau păstreazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

culegeți sau culege-ți ? – Cum se scrie corect ?

culegeți sau culege-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie culegeți legat și când se scrie culege-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului culege, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie culegeți fără cratimă și când se scrie culege-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului culege, este corectă atât varianta cu cratimă (culege-ți) cât și cea fără cratimă (culegeți), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie culegeți fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul culege și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să culegeți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o culegeți.

 

Acest „culegeți” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie culege-ți atunci când facem alipirea dintre verbul culege și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu culege-ți (tu culege ție)

Ex.2 Tu culege-ți … (tu culege a ta …)

 

Acest „culege-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, culegeți este conjugarea unui verb iar culege-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „culege”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor culegeți și culege-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu culege-ți și culegeți ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să culegeți.
 2. Nu, veți fi nevoit să culegeți.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „culege-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „culege-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele culegeți și între cele care conțin culege-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul culegeți și în prima propoziție care conține culege-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul culege-ți și în cea care conține culegeți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie culegeți sau culege-ți ?”, „culege-ți sau culegeți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

câștigați sau câștigă-ți ? – Cum se scrie corect ?

câștigați sau câștigă-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie câștigați legat și când se scrie câștigă-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului câștigă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie câștigați fără cratimă și când se scrie câștigă-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului câștigă, este corectă atât varianta cu cratimă (câștigă-ți) cât și cea fără cratimă (câștigați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie câștigați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul câștigă și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să câștigați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o câștigați.

 

Acest „câștigați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie câștigă-ți atunci când facem alipirea dintre verbul câștigă și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu câștigă-ți (tu câștigă ție)

Ex.2 Tu câștigă-ți … (tu câștigă a ta …)

 

Acest „câștigă-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, câștigați este conjugarea unui verb iar câștigă-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „câștigă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor câștigați și câștigă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu câștigă-ți și câștigați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să câștigați.
 2. Nu, veți fi nevoit să câștigați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „câștigă-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „câștigă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele câștigați și între cele care conțin câștigă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul câștigați și în prima propoziție care conține câștigă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul câștigă-ți și în cea care conține câștigați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie câștigați sau câștigă-ți ?”, „câștigă-ți sau câștigați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

spălați sau spală-ți ? – Cum se scrie corect ?

spălați sau spală-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie spălați legat și când se scrie spală-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului spală, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie spălați fără cratimă și când se scrie spală-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului spală, este corectă atât varianta cu cratimă (spală-ți) cât și cea fără cratimă (spălați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie spălați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul spală și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să spălați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o spălați.

 

Acest „spălați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie spală-ți atunci când facem alipirea dintre verbul spală și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu spală-ți (tu spală ție)

Ex.2 Tu spală-ți … (tu spală a ta …)

 

Acest „spală-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, spălați este conjugarea unui verb iar spală-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „spală”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor spălați și spală-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu spală-ți și spălați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să spălați.
 2. Nu, veți fi nevoit să spălați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „spală-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „spală-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele spălați și între cele care conțin spală-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul spălați și în prima propoziție care conține spală-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul spală-ți și în cea care conține spălați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie spălați sau spală-ți ?”, „spală-ți sau spălați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

corectează-ți sau corecteazăți ? – Cum este corect ?

corectează-ți sau corecteazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie corectează-ți dezlegat și când se scrie corecteazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului corectează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie corectează-ți cu cratimă și când se scrie corecteazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului corectează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este corectează-ți și înseamnă „tu corectează ție” sau „tu corectează a ta …”.

corecteazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care corectează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „corectează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului corectează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu corectează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „corectează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „corectează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul corectează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul corectează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul corectează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie corecteazăți sau corectează-ți ?”, „corectează-ți sau corecteazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

sărutați sau sărută-ți ? – Cum se scrie corect ?

sărutați sau sărută-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie sărutați legat și când se scrie sărută-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului sărută, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie sărutați fără cratimă și când se scrie sărută-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului sărută, este corectă atât varianta cu cratimă (sărută-ți) cât și cea fără cratimă (sărutați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie sărutați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul sărută și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să sărutați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o sărutați.

 

Acest „sărutați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie sărută-ți atunci când facem alipirea dintre verbul sărută și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu sărută-ți (tu sărută ție)

Ex.2 Tu sărută-ți … (tu sărută a ta …)

 

Acest „sărută-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, sărutați este conjugarea unui verb iar sărută-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „sărută”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor sărutați și sărută-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu sărută-ți și sărutați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să sărutați.
 2. Nu, veți fi nevoit să sărutați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „sărută-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „sărută-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele sărutați și între cele care conțin sărută-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul sărutați și în prima propoziție care conține sărută-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul sărută-ți și în cea care conține sărutați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie sărutați sau sărută-ți ?”, „sărută-ți sau sărutați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

comentați sau comenta-ți ? – Cum este corect ?

comentați sau comenta-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie comentați legat și când se scrie comenta-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului comenta, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie comentați fără cratimă și când se scrie comenta-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului comenta, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este comentați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să comentați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o comentați.

Ex.3 Voi sunteți comentați.

 

comenta-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care comentați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, comentați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „comenta”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului comentați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu comentați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „comentați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „comentați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul comentați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul comentați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul comentați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie comentați sau comenta-ți ?”, „comenta-ți sau comentați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

asigurați sau asigură-ți ? – Cum se scrie corect ?

asigurați sau asigură-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie asigurați legat și când se scrie asigură-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului asigură, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie asigurați fără cratimă și când se scrie asigură-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului asigură, este corectă atât varianta cu cratimă (asigură-ți) cât și cea fără cratimă (asigurați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie asigurați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul asigură și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să asigurați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o asigurați.

 

Acest „asigurați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie asigură-ți atunci când facem alipirea dintre verbul asigură și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu asigură-ți (tu asigură ție)

Ex.2 Tu asigură-ți … (tu asigură a ta …)

 

Acest „asigură-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, asigurați este conjugarea unui verb iar asigură-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „asigură”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor asigurați și asigură-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu asigură-ți și asigurați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să asigurați.
 2. Nu, veți fi nevoit să asigurați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „asigură-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „asigură-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele asigurați și între cele care conțin asigură-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul asigurați și în prima propoziție care conține asigură-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul asigură-ți și în cea care conține asigurați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie asigurați sau asigură-ți ?”, „asigură-ți sau asigurați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

demonstrați sau demonstra-ți ? – Cum este corect ?

demonstrați sau demonstra-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie demonstrați legat și când se scrie demonstra-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului demonstra, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie demonstrați fără cratimă și când se scrie demonstra-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului demonstra, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este demonstrați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să demonstrați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o demonstrați.

Ex.3 Voi sunteți demonstrați.

 

demonstra-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care demonstrați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, demonstrați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „demonstra”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului demonstrați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu demonstrați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „demonstrați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „demonstrați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul demonstrați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul demonstrați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul demonstrați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie demonstrați sau demonstra-ți ?”, „demonstra-ți sau demonstrați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

ocoliți sau ocoli-ți ? – Cum este corect ?

ocoliți sau ocoli-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie ocoliți legat și când se scrie ocoli-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului ocoli, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie ocoliți fără cratimă și când se scrie ocoli-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului ocoli, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este ocoliți și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să ocoliți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o ocoliți.

Ex.3 Voi sunteți ocoliți.

 

ocoli-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care ocoliți se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, ocoliți este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „ocoli”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului ocoliți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu ocoliți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „ocoliți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „ocoliți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul ocoliți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul ocoliți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul ocoliți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie ocoliți sau ocoli-ți ?”, „ocoli-ți sau ocoliți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

acceptați sau acceptă-ți ? – Cum se scrie corect ?

acceptați sau acceptă-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie acceptați legat și când se scrie acceptă-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului acceptă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie acceptați fără cratimă și când se scrie acceptă-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului acceptă, este corectă atât varianta cu cratimă (acceptă-ți) cât și cea fără cratimă (acceptați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie acceptați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul acceptă și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să acceptați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o acceptați.

 

Acest „acceptați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie acceptă-ți atunci când facem alipirea dintre verbul acceptă și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu acceptă-ți (tu acceptă ție)

Ex.2 Tu acceptă-ți … (tu acceptă a ta …)

 

Acest „acceptă-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, acceptați este conjugarea unui verb iar acceptă-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „acceptă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor acceptați și acceptă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu acceptă-ți și acceptați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să acceptați.
 2. Nu, veți fi nevoit să acceptați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „acceptă-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „acceptă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele acceptați și între cele care conțin acceptă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul acceptați și în prima propoziție care conține acceptă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul acceptă-ți și în cea care conține acceptați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie acceptați sau acceptă-ți ?”, „acceptă-ți sau acceptați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

comentează-ți sau comenteazăți ? – Cum este corect ?

comentează-ți sau comenteazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie comentează-ți dezlegat și când se scrie comenteazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului comentează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie comentează-ți cu cratimă și când se scrie comenteazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului comentează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este comentează-ți și înseamnă „tu comentează ție” sau „tu comentează a ta …”.

comenteazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care comentează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „comentează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului comentează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu comentează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „comentează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „comentează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul comentează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul comentează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul comentează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie comenteazăți sau comentează-ți ?”, „comentează-ți sau comenteazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

conduceți sau conduce-ți ? – Cum se scrie corect ?

conduceți sau conduce-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie conduceți legat și când se scrie conduce-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului conduce, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie conduceți fără cratimă și când se scrie conduce-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului conduce, este corectă atât varianta cu cratimă (conduce-ți) cât și cea fără cratimă (conduceți), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie conduceți fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul conduce și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să conduceți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o conduceți.

 

Acest „conduceți” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie conduce-ți atunci când facem alipirea dintre verbul conduce și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu conduce-ți (tu conduce ție)

Ex.2 Tu conduce-ți … (tu conduce a ta …)

 

Acest „conduce-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, conduceți este conjugarea unui verb iar conduce-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „conduce”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor conduceți și conduce-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu conduce-ți și conduceți ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să conduceți.
 2. Nu, veți fi nevoit să conduceți.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „conduce-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „conduce-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele conduceți și între cele care conțin conduce-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul conduceți și în prima propoziție care conține conduce-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul conduce-ți și în cea care conține conduceți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie conduceți sau conduce-ți ?”, „conduce-ți sau conduceți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

demonstrează-ți sau demonstreazăți ? – Cum este corect ?

demonstrează-ți sau demonstreazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie demonstrează-ți dezlegat și când se scrie demonstreazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului demonstrează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie demonstrează-ți cu cratimă și când se scrie demonstreazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului demonstrează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este demonstrează-ți și înseamnă „tu demonstrează ție” sau „tu demonstrează a ta …”.

demonstreazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care demonstrează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „demonstrează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului demonstrează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu demonstrează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „demonstrează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „demonstrează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul demonstrează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul demonstrează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul demonstrează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie demonstreazăți sau demonstrează-ți ?”, „demonstrează-ți sau demonstreazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

alintați sau alintă-ți ? – Cum se scrie corect ?

alintați sau alintă-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie alintați legat și când se scrie alintă-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului alintă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie alintați fără cratimă și când se scrie alintă-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului alintă, este corectă atât varianta cu cratimă (alintă-ți) cât și cea fără cratimă (alintați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie alintați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul alintă și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să alintați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o alintați.

 

Acest „alintați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie alintă-ți atunci când facem alipirea dintre verbul alintă și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu alintă-ți (tu alintă ție)

Ex.2 Tu alintă-ți … (tu alintă a ta …)

 

Acest „alintă-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, alintați este conjugarea unui verb iar alintă-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „alintă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor alintați și alintă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu alintă-ți și alintați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să alintați.
 2. Nu, veți fi nevoit să alintați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „alintă-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „alintă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele alintați și între cele care conțin alintă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul alintați și în prima propoziție care conține alintă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul alintă-ți și în cea care conține alintați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie alintați sau alintă-ți ?”, „alintă-ți sau alintați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.