-ți – Cu cratimă și fără

observați sau observă-ți ? – Cum se scrie corect ?

observați sau observă-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie observați legat și când se scrie observă-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului observă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie observați fără cratimă și când se scrie observă-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului observă, este corectă atât varianta cu cratimă (observă-ți) cât și cea fără cratimă (observați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie observați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul observă și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să observați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o observați.

Ex.3 Voi sunteți observați.

 

Acest „observați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie observă-ți atunci când facem alipirea dintre verbul observă și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu observă-ți (tu observă ție)

Ex.2 Tu observă-ți … (tu observă a ta …)

 

Acest „observă-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, observați este conjugarea unui verb iar observă-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „observă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor observați și observă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu observă-ți și observați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să observați.
 2. Nu, veți fi nevoit să observați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „observă-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „observă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele observați și între cele care conțin observă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul observați și în prima propoziție care conține observă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul observă-ți și în cea care conține observați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie observați sau observă-ți ?”, „observă-ți sau observați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

pedepsiți sau pedepsi-ți ? – Cum este corect ?

pedepsiți sau pedepsi-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie pedepsiți legat și când se scrie pedepsi-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului pedepsi, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie pedepsiți fără cratimă și când se scrie pedepsi-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului pedepsi, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este pedepsiți și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să pedepsiți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o pedepsiți.

Ex.3 Voi sunteți pedepsiți.

 

pedepsi-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care pedepsiți se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, pedepsiți este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „pedepsi”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului pedepsiți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu pedepsiți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „pedepsiți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „pedepsiți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul pedepsiți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul pedepsiți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul pedepsiți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie pedepsiți sau pedepsi-ți ?”, „pedepsi-ți sau pedepsiți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

calmează-ți sau calmeazăți ? – Cum este corect ?

calmează-ți sau calmeazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie calmează-ți dezlegat și când se scrie calmeazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului calmează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie calmează-ți cu cratimă și când se scrie calmeazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului calmează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este calmează-ți și înseamnă „tu calmează ție” sau „tu calmează a ta …”.

calmeazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care calmează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „calmează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului calmează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu calmează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „calmează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „calmează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul calmează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul calmează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul calmează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie calmeazăți sau calmează-ți ?”, „calmează-ți sau calmeazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

îmbrățișați sau îmbrățișa-ți ? – Cum este corect ?

îmbrățișați sau îmbrățișa-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie îmbrățișați legat și când se scrie îmbrățișa-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului îmbrățișa, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie îmbrățișați fără cratimă și când se scrie îmbrățișa-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului îmbrățișa, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este îmbrățișați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să îmbrățișați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o îmbrățișați.

Ex.3 Voi sunteți îmbrățișați.

 

îmbrățișa-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care îmbrățișați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, îmbrățișați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „îmbrățișa”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului îmbrățișați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu îmbrățișați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „îmbrățișați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „îmbrățișați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul îmbrățișați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul îmbrățișați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul îmbrățișați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie îmbrățișați sau îmbrățișa-ți ?”, „îmbrățișa-ți sau îmbrățișați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

caracterizați sau caracteriza-ți ? – Cum este corect ?

caracterizați sau caracteriza-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie caracterizați legat și când se scrie caracteriza-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului caracteriza, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie caracterizați fără cratimă și când se scrie caracteriza-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului caracteriza, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este caracterizați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să caracterizați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o caracterizați.

Ex.3 Voi sunteți caracterizați.

 

caracteriza-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care caracterizați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, caracterizați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „caracteriza”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului caracterizați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu caracterizați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „caracterizați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „caracterizați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul caracterizați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul caracterizați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul caracterizați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie caracterizați sau caracteriza-ți ?”, „caracteriza-ți sau caracterizați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

testați sau testa-ți ? – Cum este corect ?

testați sau testa-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie testați legat și când se scrie testa-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului testa, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie testați fără cratimă și când se scrie testa-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului testa, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este testați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să testați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o testați.

 

testa-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care testați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, testați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „testa”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului testați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu testați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „testați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „testați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul testați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul testați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul testați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie testați sau testa-ți ?”, „testa-ți sau testați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

pedepsește-ți sau pedepseșteți ? – Cum este corect ?

pedepsește-ți sau pedepseșteți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie pedepsește-ți dezlegat și când se scrie pedepseșteți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului pedepsește, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie pedepsește-ți cu cratimă și când se scrie pedepseșteți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului pedepsește, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este pedepsește-ți și înseamnă „tu pedepsește ție” sau „tu pedepsește a ta …”.

pedepseșteți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care pedepsește-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „pedepsește”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului pedepsește-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu pedepsește-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „pedepsește-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „pedepsește-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul pedepsește-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul pedepsește-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul pedepsește-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie pedepseșteți sau pedepsește-ți ?”, „pedepsește-ți sau pedepseșteți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

image

aprindeți sau aprinde-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie aprindeți legat și când se scrie aprinde-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului aprinde, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie aprindeți fără cratimă și când se scrie aprinde-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului aprinde, este corectă atât varianta cu cratimă (aprinde-ți) cât și cea fără cratimă (aprindeți), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie aprindeți fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul aprinde și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să aprindeți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o aprindeți.

 

Acest „aprindeți” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie aprinde-ți atunci când facem alipirea dintre verbul aprinde și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu aprinde-ți (tu aprinde ție)

Ex.2 Tu aprinde-ți … (tu aprinde a ta …)

 

Acest „aprinde-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, aprindeți este conjugarea unui verb iar aprinde-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „aprinde”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor aprindeți și aprinde-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu aprinde-ți și aprindeți ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să aprindeți.
 2. Nu, veți fi nevoit să aprindeți.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „aprinde-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „aprinde-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele aprindeți și între cele care conțin aprinde-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul aprindeți și în prima propoziție care conține aprinde-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul aprinde-ți și în cea care conține aprindeți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie aprindeți sau aprinde-ți ?”, „aprinde-ți sau aprindeți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

îmbrățișează-ți sau îmbrățișeazăți ? – Cum este corect ?

îmbrățișează-ți sau îmbrățișeazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie îmbrățișează-ți dezlegat și când se scrie îmbrățișeazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului îmbrățișează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie îmbrățișează-ți cu cratimă și când se scrie îmbrățișeazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului îmbrățișează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este îmbrățișează-ți și înseamnă „tu îmbrățișează ție” sau „tu îmbrățișează a ta …”.

îmbrățișeazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care îmbrățișează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „îmbrățișează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului îmbrățișează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu îmbrățișează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „îmbrățișează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „îmbrățișează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul îmbrățișează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul îmbrățișează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul îmbrățișează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie îmbrățișeazăți sau îmbrățișează-ți ?”, „îmbrățișează-ți sau îmbrățișeazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

caracterizează-ți sau caracterizeazăți ? – Cum este corect ?

caracterizează-ți sau caracterizeazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie caracterizează-ți dezlegat și când se scrie caracterizeazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului caracterizează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie caracterizează-ți cu cratimă și când se scrie caracterizeazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului caracterizează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este caracterizează-ți și înseamnă „tu caracterizează ție” sau „tu caracterizează a ta …”.

caracterizeazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care caracterizează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „caracterizează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului caracterizează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu caracterizează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „caracterizează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „caracterizează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul caracterizează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul caracterizează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul caracterizează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie caracterizeazăți sau caracterizează-ți ?”, „caracterizează-ți sau caracterizeazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

testează-ți sau testeazăți ? – Cum este corect ?

testează-ți sau testeazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie testează-ți dezlegat și când se scrie testeazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului testează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie testează-ți cu cratimă și când se scrie testeazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului testează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este testează-ți și înseamnă „tu testează ție” sau „tu testează a ta …”.

testeazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care testează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „testează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului testează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu testează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „testează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „testează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul testează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul testează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul testează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie testeazăți sau testează-ți ?”, „testează-ți sau testeazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

recuperați sau recupera-ți ? – Cum este corect ?

recuperați sau recupera-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie recuperați legat și când se scrie recupera-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului recupera, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie recuperați fără cratimă și când se scrie recupera-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului recupera, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este recuperați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să recuperați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o recuperați.

Ex.3 Voi sunteți recuperați.

 

recupera-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care recuperați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, recuperați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „recupera”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului recuperați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu recuperați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „recuperați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „recuperați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul recuperați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul recuperați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul recuperați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie recuperați sau recupera-ți ?”, „recupera-ți sau recuperați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

motivați sau motiva-ți ? – Cum este corect ?

motivați sau motiva-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie motivați legat și când se scrie motiva-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului motiva, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie motivați fără cratimă și când se scrie motiva-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului motiva, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este motivați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să motivați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o motivați.

Ex.3 Voi sunteți motivați.

 

motiva-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care motivați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, motivați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „motiva”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului motivați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu motivați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „motivați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „motivați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul motivați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul motivați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul motivați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie motivați sau motiva-ți ?”, „motiva-ți sau motivați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

respingeți sau respinge-ți ? – Cum se scrie corect ?

respingeți sau respinge-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie respingeți legat și când se scrie respinge-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului respinge, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie respingeți fără cratimă și când se scrie respinge-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului respinge, este corectă atât varianta cu cratimă (respinge-ți) cât și cea fără cratimă (respingeți), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie respingeți fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul respinge și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să respingeți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o respingeți.

 

Acest „respingeți” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie respinge-ți atunci când facem alipirea dintre verbul respinge și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu respinge-ți (tu respinge ție)

Ex.2 Tu respinge-ți … (tu respinge a ta …)

 

Acest „respinge-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, respingeți este conjugarea unui verb iar respinge-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „respinge”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor respingeți și respinge-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu respinge-ți și respingeți ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să respingeți.
 2. Nu, veți fi nevoit să respingeți.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „respinge-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „respinge-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele respingeți și între cele care conțin respinge-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul respingeți și în prima propoziție care conține respinge-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul respinge-ți și în cea care conține respingeți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie respingeți sau respinge-ți ?”, „respinge-ți sau respingeți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

compuneți sau compune-ți ? – Cum se scrie corect ?

compuneți sau compune-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie compuneți legat și când se scrie compune-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului compune, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie compuneți fără cratimă și când se scrie compune-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului compune, este corectă atât varianta cu cratimă (compune-ți) cât și cea fără cratimă (compuneți), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie compuneți fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul compune și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să compuneți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o compuneți.

 

Acest „compuneți” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie compune-ți atunci când facem alipirea dintre verbul compune și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu compune-ți (tu compune ție)

Ex.2 Tu compune-ți … (tu compune a ta …)

 

Acest „compune-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, compuneți este conjugarea unui verb iar compune-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „compune”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor compuneți și compune-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu compune-ți și compuneți ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să compuneți.
 2. Nu, veți fi nevoit să compuneți.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „compune-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „compune-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele compuneți și între cele care conțin compune-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul compuneți și în prima propoziție care conține compune-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul compune-ți și în cea care conține compuneți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie compuneți sau compune-ți ?”, „compune-ți sau compuneți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

jucați sau juca-ți ? – Cum este corect ?

jucați sau juca-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie jucați legat și când se scrie juca-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului juca, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie jucați fără cratimă și când se scrie juca-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului juca, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este jucați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să jucați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o jucați.

 

juca-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care jucați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, jucați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „juca”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului jucați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu jucați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „jucați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „jucați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul jucați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul jucați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul jucați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie jucați sau juca-ți ?”, „juca-ți sau jucați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

recuperează-ți sau recupereazăți ? – Cum este corect ?

recuperează-ți sau recupereazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie recuperează-ți dezlegat și când se scrie recupereazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului recuperează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie recuperează-ți cu cratimă și când se scrie recupereazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului recuperează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este recuperează-ți și înseamnă „tu recuperează ție” sau „tu recuperează a ta …”.

recupereazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care recuperează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „recuperează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului recuperează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu recuperează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „recuperează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „recuperează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul recuperează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul recuperează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul recuperează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie recupereazăți sau recuperează-ți ?”, „recuperează-ți sau recupereazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

motivează-ți sau motiveazăți ? – Cum este corect ?

motivează-ți sau motiveazăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie motivează-ți dezlegat și când se scrie motiveazăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului motivează, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie motivează-ți cu cratimă și când se scrie motiveazăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului motivează, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este motivează-ți și înseamnă „tu motivează ție” sau „tu motivează a ta …”.

motiveazăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care motivează-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „motivează”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului motivează-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu motivează-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „motivează-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „motivează-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul motivează-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul motivează-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul motivează-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie motiveazăți sau motivează-ți ?”, „motivează-ți sau motiveazăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

implorați sau imploră-ți ? – Cum se scrie corect ?

implorați sau imploră-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie implorați legat și când se scrie imploră-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului imploră, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie implorați fără cratimă și când se scrie imploră-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului imploră, este corectă atât varianta cu cratimă (imploră-ți) cât și cea fără cratimă (implorați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie implorați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul imploră și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să implorați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o implorați.

 

Acest „implorați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie imploră-ți atunci când facem alipirea dintre verbul imploră și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu imploră-ți (tu imploră ție)

Ex.2 Tu imploră-ți … (tu imploră a ta …)

 

Acest „imploră-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, implorați este conjugarea unui verb iar imploră-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „imploră”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor implorați și imploră-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu imploră-ți și implorați ?

 

 1. Nu veți fi nevoit să implorați.
 2. Nu, veți fi nevoit să implorați.

 

 1. Nu știe ce înseamnă „imploră-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „imploră-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele implorați și între cele care conțin imploră-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul implorați și în prima propoziție care conține imploră-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul imploră-ți și în cea care conține implorați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie implorați sau imploră-ți ?”, „imploră-ți sau implorați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

doborâți sau doborâ-ți ? – Cum este corect ?

doborâți sau doborâ-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie doborâți legat și când se scrie doborâ-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului doborâ, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie doborâți fără cratimă și când se scrie doborâ-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului doborâ, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este doborâți și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să doborâți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o doborâți.

Ex.3 Voi sunteți doborâți.

 

doborâ-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care doborâți se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, doborâți este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „doborâ”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului doborâți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu doborâți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „doborâți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „doborâți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul doborâți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul doborâți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul doborâți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie doborâți sau doborâ-ți ?”, „doborâ-ți sau doborâți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

joacă-ți sau joacăți ? – Cum este corect ?

joacă-ți sau joacăți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie joacă-ți dezlegat și când se scrie joacăți legat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului joacă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie joacă-ți cu cratimă și când se scrie joacăți fără cratimă ?

 

În cazul cuvântului joacă, literele „-ți” se adaugă mereu cu ajutorul cratimei.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este joacă-ți și înseamnă „tu joacă ție” sau „tu joacă a ta …”.

joacăți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care joacă-ți se scrie cu cratimă este următorul :

În cazul de față, cratima este folosită pentru a lega două părți de vorbire diferite, adică legăm un verb de pronumele personal „-ți”.

 

O regulă destul de simplă este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „joacă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului joacă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu joacă-ți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „joacă-ți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „joacă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul joacă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul joacă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul joacă-ți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie joacăți sau joacă-ți ?”, „joacă-ți sau joacăți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

atenționați sau atenționa-ți ? – Cum este corect ?

atenționați sau atenționa-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie atenționați legat și când se scrie atenționa-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului atenționa, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie atenționați fără cratimă și când se scrie atenționa-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului atenționa, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este atenționați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să atenționați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o atenționați.

Ex.3 Voi sunteți atenționați.

 

atenționa-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care atenționați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, atenționați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „atenționa”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului atenționați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu atenționați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „atenționați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „atenționați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul atenționați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul atenționați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul atenționați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie atenționați sau atenționa-ți ?”, „atenționa-ți sau atenționați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

șocați sau șoca-ți ? – Cum este corect ?

șocați sau șoca-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie șocați legat și când se scrie șoca-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului șoca, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie șocați fără cratimă și când se scrie șoca-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului șoca, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este șocați și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să șocați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o șocați.

Ex.3 Voi sunteți șocați.

 

șoca-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care șocați se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, șocați este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „șoca”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului șocați cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu șocați ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „șocați”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „șocați”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul șocați, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul șocați virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul șocați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie șocați sau șoca-ți ?”, „șoca-ți sau șocați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

părăsiți sau părăsi-ți ? – Cum este corect ?

părăsiți sau părăsi-ți ? – Cum este corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie părăsiți legat și când se scrie părăsi-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului părăsi, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie părăsiți fără cratimă și când se scrie părăsi-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului părăsi, literele „ți” se adaugă mereu fără cratimă.

 

Adică, singura variantă corectă a acestui cuvânt este părăsiți și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să părăsiți.

Ex.2 Vă rog să îl / să o părăsiți.

Ex.3 Voi sunteți părăsiți.

 

părăsi-ți este un cuvânt care nu a existat și care nu există în gramatica limbii române.

 

Motivul pentru care părăsiți se scrie fără cratimă este următorul :

În cazul de față, părăsiți este conjugarea unui verb. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „părăsi”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvântului părăsiți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu părăsiți ?

 

 1. Nu știe ce înseamnă „părăsiți”.
 2. Nu, știe ce înseamnă „părăsiți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvântul părăsiți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul părăsiți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul părăsiți, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie părăsiți sau părăsi-ți ?”, „părăsi-ți sau părăsiți ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.