Care / Ce sunt părțile de vorbire și cum se identifică ?

Care / Ce sunt părțile de vorbire și cum se identifică ?

Părțile de vorbire sunt o clasă de cuvinte care este stabilită după sensul lexical, caracteristicile morfologice și sintactice.

În limba română avem 3 părți de vorbire : părțile de vorbire flexibile, părțile de vorbire neflexibile și locuțiunea, iar ele se caracterizează și se împart în modul următor :

 

Care sunt părțile de vorbire flexibile ? / Clasificare

În limba română, partea de vorbire flexibilă este acea parte care își modifică forma în timpul comunicării. Părțile de vorbire flexibile sunt : adjectivul, articolul, numeralul, pronumele, substantivul și verbul.

 

Ce este Adjectivul și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Adjectivul este partea de vorbire care se raportează la substantiv prin faptul că exprimă sau calitățile și relațiile substantivului (adjectivul calificativ și adjectivul relațional), sau asigurând actualizarea acestuia în vorbire (adjectivul pronominal). Adjectivului îi este caracteristic faptul că se subordonează față de substantiv.

Adjectivele pot fi :

Ce este Articolul și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Articolul este o parte de vorbire flexibilă care este însoțită de obicei de un substantiv. Articolul are un rol important pentru declinarea substantivului și nu are un înțeles de unul singur, nici nu are o funcție sintactică.

Articolul poate fi :

Ce este Numeralul și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Numeralul este o parte de vorbire flexibilă, care exprimă un număr, ordinea unor obiecte sau o oarecare determinare numerică a obiectelor.

Numeralul este de șapte tipuri, iar acestea sunt :

 

Ce este Pronumele și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Pronumele este partea de vorbire ce formează o clasă de cuvinte închisă care nu este omogenă. Pronumele nu are o referință proprie. Pronumele nu denumește direct realitatea, ci se referă la ea printr-un conținut semantic abstract.

În limba română avem 9 tipuri de pronume :

Ce este Substantivul și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Substantivul este partea flexibilă de vorbire care denumește obiecte, ființe, locuri, fenomene ale naturii, însușiri, stări sufletești, sentimente, acțiuni și relații umane.

Substantivele pot fi :

 

Ce este Verbul și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Verbul este o parte flexibilă de vorbire care exprimă în mare parte o acțiune. Totuși, există și verbe care exprimă existența sau starea (a fi, a sta), recepționarea unei acțiuni anterioare (a primi, a auzi) sau o transformare (a crește, a dispărea).

Verbele se împart în :

Care sunt părțile de vorbire neflexibile ? / Clasificare

Părțile de vorbire neflexibile sunt cele care nu își modifică forma în contextele comunicării.

În limba română există patru părți de vorbire neflexibile, iar acestea sunt : adverbul, conjuncția, interjecția și prepoziția.

Ce este Adverbul și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Adverbul este o parte de vorbire neflexibilă care determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al altui adverb. Adverbul arată locul, timpul, modul, cauza și scopul.

Adverbele pot fi :

Ce este Conjuncția și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Conjuncția este o parte de vorbire neflexibilă care nu îndeplinește funcții sintactice de una singură. Conjuncția are rolul de a face legătura între părțile propoziției care se află în relații de coordonare sau subordonare, iar legătura dată este realizată între două propoziții sau două părți de propoziție.

Tipurile de conjuncție sunt :

Ce este Interjecția și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Interjecția este acea parte de vorbire neflexibilă care exprimă stări sufletești, porunci, îndemnuri, zgomote, sunete sau moduri de adresare. De obicei, interjecția este folosită în mod exclamativ și face parte dintr-o propoziție.

Interjecțiile pot fi :

Ce este Prepoziția și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Prepoziția este partea de vorbire neflexibilă care exprimă raportul sintactic de dependență între părțile unei propoziții.

Prepozițiile se împart în :

  • prepoziții simple
  • prepoziții compuse
Ce este Locuțiunea și cum se identifică ? Definiție și Exemple

Locuțiunile sunt un grup de cuvinte care au un înțeles unitar și care se comportă din punct de vedere gramatical.

În limba română există locuțiuni :

  • verbale
  • substantivale
  • adjectivale
  • pronominale
  • adverbiale
  • prepoziționale
  • conjuncționale