iază sau ează / când și cum se scrie ?

Cum se scrie corect ? veghează sau veghiază ?

Cum se scrie corect ? veghează sau veghiază ?

Cum se scrie corect ? veghează sau veghiază ?

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din interschimbarea literelor ghe, ge, ghi și gi.

În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar această formă se scrie folosind literele „ghe”.

Astfel, forma corectă a acestui cuvânt este : veghează

Să ai capacitatea de a folosi gramatica limbii române într-o manieră corectă este un lucru indispensabil comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea propriu-zisă (orală) este scrisul, iar atunci când scriem trebuie să avem drept scop nu doar transmiterea informației brute, dar și a emoției din spatele cuvintelor în cauză.

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un beneficiu cât și o trebuință practică pentru vorbitorii de limba română. Singura modalitate prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică ireproșabilă.

Sensul unei propoziții se poate schimba foarte ușor din cauza plasării incorecte a unui cuvânt, cum ar fi chiar „veghează”, din cauza înlocuirii unei cratime, adăugarea necorespunzătoare a unui semn de întrebare, a unui semn de exclamare sau chiar a unei virgule.

Cu ajutorul cuvântului veghează, vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „simple” virgule.

Propoziții cu veghează – Cuvântul veghează

Nu cred că stă și veghează.
Nu, cred că stă și veghează.

Nu știam că stă și veghează.
Nu, știam că stă și veghează.

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții care conțin cuvântul veghează, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

În prima propoziție care conține cuvântul veghează, din cauza că virgula lipsește, cuvântul „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

În a doua propoziție care conține cuvântul veghează, virgula este folosită pentru a face o separație între cuvântul „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație cât și o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.

Cum se scrie corect ? veghează sau veghiază ? Read More »

Cum se scrie corect ? Sesizează / Sesiziază sau Sesiziează ?

Cum se scrie corect ? Sesizează / Sesiziază sau Sesiziează ?

Cum se scrie corect ? Sesizează / Sesiziază sau Sesiziează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : SESIZEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu cred că sesizează.

Nu, cred că sesizează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Sesizează – Cuvântul Sesizează (a sesiza)

 

Bătrânul sesizează adevărul din vorbele călătorului.

Femeia sesizează poliția de crima comisă.

Scriitorii sesizează ceea ce duce omenirea înainte.

Poetul sesizează nedreptatea sistemului actual.

O clipă doar și băiatul sesizează situația în care se află.

Locuitorii satului sesizează autoritățile de fraudele acestei organizații.

Cum se scrie corect ? Sesizează / Sesiziază sau Sesiziează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Plusează / Plusiază sau Plusiează ?

Cum se scrie corect ? Plusează / Plusiază sau Plusiează ?

Cum se scrie corect ? Plusează / Plusiază sau Plusiează ?

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : PLUSEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu plusează.

Nu, plusează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Plusează – Cuvântul Plusează (a plusa)

 

În acest joc tânărul plusează cu talentul său.

La vederea acestei bătrâne gârbovite, tânărul cumpără toate merele și plusează suma de plată.

Ea plusează primul rezultat la suma obținută.

Cum se scrie corect ? Plusează / Plusiază sau Plusiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Sabotează / Sabotiază sau Sabotiează ?

Cum se scrie corect ? Sabotează / Sabotiază sau Sabotiează ?

Cum se scrie corect ? Sabotează / Sabotiază sau Sabotiează ?

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : SABOTEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu te sabotează.

Nu, te sabotează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Sabotează – Cuvântul Sabotează (a sabota)

 

Deputații sabotează această sesiune.

Cine sabotează acest regulament?

Muncitorul sabotează activitatea colegilor săi.

El sabotează toate proiectele cu scopul de a-l înainta pe cel al nepotului său.

Provocările unor partide politice sabotează stabilitatea noastră.

Cine sabotează progresele noastre?

Pot să am încredere în cel ce sabotează ideile mele?

Cum se scrie corect ? Sabotează / Sabotiază sau Sabotiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Planează / Planiază sau Planiează ?

Cum se scrie corect ? Planează / Planiază sau Planiează ?

Cum se scrie corect ? Planează / Planiază sau Planiează ?

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : PLANEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu planează.

Nu, planează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

Propoziții cu Planează – Cuvântul Planează (a plana)

 

Acea curiozitate planează în aer întărâtată de minunea acelui mister.

Deasupra satului ceața planează cu o intensitate mare.

Avionul său planează deasupra orașului iluminat.

Stolul de cocori planează deasupra casei de parcă ar vrea să spună adio.

Șoimul planează căutându-și atent prada.

Vulturul planează ore întregi la înălțimi excepționale.

Măreția lui Ștefan cel Mare planează asupra tinerii generații.

O frică imensă planează asupra oamenilor.

Cum se scrie corect ? Planează / Planiază sau Planiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Rușinează / Rușiniază sau Rușiniează ?

Cum se scrie corect ? Rușinează / Rușiniază sau Rușiniează ?

Cum se scrie corect ? Rușinează / Rușiniază sau Rușiniează ?

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : RUȘINEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu se rușinează.

Nu, se rușinează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Rușinează – Cuvântul Rușinează (a rușina)

Fata se rușinează de formele ei dolofane.

Ion se rușinează să povestească în fața clasei.

Copila se rușinează de laudele mamei.

Ion se rușinează în timp ce-și spune pațania.

Furtul bomboanelor îi rușinează pe copii.

Copila îmbracă haina sa ponosită și pentru o clipă se rușinează să iasă din casă.

La vederea acestei fete se rușinează și nu poare rosti nici un cuvânt.

Elevul se rușinează că nu știe lecția.

Mamele nu se rușinează cu copiii lor.

Cum se scrie corect ? Rușinează / Rușiniază sau Rușiniează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Pictează / Pictiază sau Pictiează ?

Cum se scrie corect ? Pictează / Pictiază sau Pictiează ?

Cum se scrie corect ? Pictează / Pictiază sau Pictiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : PICTEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu pictează.

Nu, pictează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Pictează – Cuvântul Pictează (a picta)

 

El pictează pereții bisericii cu o pasiune de nedescris.

La școală elevii pictează pe hârtie.

Nu pot înțelege de ce el nu pictează pe sticlă.

De ce nu pictează nimeni aceste tablouri ?

El picrează răsăritul soarelui ca un început de drum.

Cu mult simț al trecutului ,băiatul pictează chipul țăranului iobag.

Toată familia sa pictează și ea nu e o excepție.

Oamenii pictează mai mult natura deoarece aici ei se regăsesc.

Bătrânul pictează mai mult pe pânză.

Cum se scrie corect ? Pictează / Pictiază sau Pictiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Relaxează / Relaxiază sau Relaxiează ?

Cum se scrie corect ? Relaxează / Relaxiază sau Relaxiează ?

Cum se scrie corect ? Relaxează / Relaxiază sau Relaxiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează.

Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : RELAXEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu se relaxează.

Nu, se relaxează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Relaxează – Cuvântul Relaxează (a relaxa)

 

Această melodie relaxează creierul uman.

Exercițiile fizice relaxează corpol.

Ea-și relaxează trăsăturile feței devenind mai blândă și chiar mai frumoasă.

După mult pelerinaj femeia își relaxează picioarele la umbra unui nuc.

După o zi de muncă părinții se relaxează în fața televizorului.

Glumele sale îi relaxează pe toți.

Masajul unui profesionist te relaxează.

Acest film relaxează creierul.

Aceste exerciții relaxează ochii sporind capacitatea de muncă .

Relaxează-te și primește plăcere de la vizionarea filmului.

Băile calde relaxează tot corpul.

Cum se scrie corect ? Relaxează / Relaxiază sau Relaxiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Migrează / Migriază sau Migriează ?  

Cum se scrie corect ? Migrează / Migriază sau Migriează ?  

Cum se scrie corect ? Migrează / Migriază sau Migriează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MIGREAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu migrează.

Nu, migrează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Migrează – Cuvântul Migrează (a migra)

 

Păsările migrează din cauza vremei iar oamenii migrează în căutarea unui trai decent.

Ca să poată supravețui ei migrează mereu.

Cocorii migrează pentru a găsi condiții favorabile de existență.

Și peștii migrează din cauza poluării apelor.

Romii sunt un popor ce migrează.

Oamenii migrează de plăcere sau din necesitate?

Ce popoare migrează ?

Cum se scrie corect ? Migrează / Migriază sau Migriează ?   Read More »

Cum se scrie corect ? Populează / Populiază sau Populiează ?

Cum se scrie corect ? Populează / Populiază sau Populiează ?

Cum se scrie corect ? Populează / Populiază sau Populiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : POPULEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu populează.

Nu, populează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Populează – Cuvântul Populează (a popula)

 

Romii populează aceste locuri.

Mai mulți români populează cartierul.

Această specie de vulpi populează pădurea .

Familiile soldaților populează satele din valea Prutului.

Descrieți peștii care populează oceanele.

Oamenii populează astăzi toate continentele.

Cum se scrie corect ? Populează / Populiază sau Populiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Lansează / Lansiază sau Lansiează ?

Cum se scrie corect ? Lansează / Lansiază sau Lansiează ?

Cum se scrie corect ? Lansează / Lansiază sau Lansiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează.

Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : LANSEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu se lansează.

Nu, se lansează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Lansează – Cuvântul Lansează (a lansa)

 

Scriitorul meu preferat își lansează noua sa carte duminica viitoare.

Se lansează un cântec nou care  în curând va fi cântat de întreaga țară.

El se lansează în gol de pe vârful muntelui cu mult curaj și abilitate.

Chiar din prima zi de școală copiii se lansează într-o discuție aprinsă.

Șantierul lansează o navă de tonaj mare.

La aniversarea sa interpreta îl lansează pe elevul său.

Compozitorul lansează prima sa piesă muzicală .

Cum se scrie corect ? Lansează / Lansiază sau Lansiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Patinează / Patiniază sau Patiniează ?

Cum se scrie corect ? Patinează / Patiniază sau Patiniează ?

Cum se scrie corect ? Patinează / Patiniază sau Patiniează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : PATINEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu patinează bine.

Nu, patinează bine.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Patinează – Cuvântul Patinează (a patina)

 

Ionela patinează cu îndemânare.

De mică patinează cu sora mai mare.

Fata patinează ca un adevărat profesionalist.

În fiecare an copiii patinează pe lacul de lângă sat.

În urma unui accident ea nu mai patinează.

Nicu patinează ținând de mână pe cele două verișoare din partea mamei.

Camionul patinează pe șosea de parcă ar fi la patinoar.

Ursul patinează pe gheață ca un copil.

Patinează cum poți, nimeni nu va râde de tine.

Cum se scrie corect ? Patinează / Patiniază sau Patiniează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Inovează / Inoviază sau Inoviează ?

Cum se scrie corect ? Inovează / Inoviază sau Inoviează ?

Cum se scrie corect ? Inovează / Inoviază sau Inoviează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează.

Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : INOVEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu cred că acest lucru inovează industria.

Nu, cred că acest lucru inovează industria.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Inovează – Cuvântul Inovează (a inova)

 

Mama mea mereu își inovează activitatea pentru a obține performanțe.

Ministerul învățământului inovează activitatea cadrelor didactice.

În agricultură se inovează tehnicile de lucru.

Ei inovează metodele și tehnicile de lucru a lucrătorilor din învățământ.

În țară se inovează unele tradiții  culturale.

Acești savant inovează tehnica din agricultură care va facializa munca țăranilor.

Cum se scrie corect ? Inovează / Inoviază sau Inoviează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Parchează / Parchiază sau Parchiează ?

Cum se scrie corect ? Parchează / Parchiază sau Parchiează ?

Cum se scrie corect ? Parchează / Parchiază sau Parchiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : PARCHEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu parchează bine.

Nu, parchează bine.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Parchează – Cuvântul Parchează (a parca)

 

Tata parchează cu îndemânare mașina.

Unde se parchează camioanele ?

Autocarul cu elevi se parchează la marginea pădurii.

El parchează atent mașina sa lângă cea a șefului.

Parchează la umbra acestui copac mașina, tată.

Directorul parchează de obicei mașina în față.

Aici se parchează doar lucrătorii acestei instituții.

Șoferul parchează camionul drept în fața ușii.

Cum se scrie corect ? Parchează / Parchiază sau Parchiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Glisează / Glisiează sau Glisiază ?

Cum se scrie corect ? Glisează / Glisiează sau Glisiază ?

Cum se scrie corect ? Glisează / Glisiează sau Glisiază ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : GLISEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu glisează.

Nu, glisează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Glisează – Cuvântul Glisează (a glisa)

 

Hidroavioanele glisează pe suprafața lacului.

Toată ziua cârdul de lebede glisează pe suprafața apei.

Copilul glisează degetul arătător de-a lungul meridianului.

Își glisează degetul de-a lungul caietului.

Cum se scrie corect ? Glisează / Glisiează sau Glisiază ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ofensează / Ofensiază sau Ofensiează ?

Cum se scrie corect ? Ofensează / Ofensiază sau Ofensiează ?

Cum se scrie corect ? Ofensează / Ofensiază sau Ofensiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : OFENSEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu mă ofensează.

Nu, mă ofensează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Ofensează – Cuvântul Ofensează (a ofensa)

 

Cuvântul ofensează uneori mai mult decât o lovitură.

Gestul său ofensează întreaga clasă.

Cine-mi ofensează fata ?

Băiatul se ofensează de disprețul cu este tratat.

Cuvintele vulgare îi ofensează pe invitați.

Fata se ofensează de gafa prietenului care nici nu-și ceru iertare.

Te ofensează atât de mult ?

Noua colegă se ofensează pentru o nimica toată.

Acest tablou ofensează publicul.

Poezia sa îi ofensează pe mulți.

Cum se scrie corect ? Ofensează / Ofensiază sau Ofensiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Ghidează / Ghidiază sau Ghidiează ?

Cum se scrie corect ? Ghidează / Ghidiază sau Ghidiează ?

Cum se scrie corect ? Ghidează / Ghidiază sau Ghidiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : GHIDEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu te ghidează.

Nu, te ghidează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Ghidează – Cuvântul Ghidează (a ghida)

 

Învățătoarea-și ghidează elevii.

Cu multă dragoste mama își ghidează fiul pe parcursul vieții sale.

Fata-i ghidează prin toate muzeile din oraș.

Sfaturile primite în copilărie îi ghidează calea.

Vorba bună și blajină a mamei îl ghidează pe calea cea bună.

Învățătorul își ghidează clasa cum poate el mai bine.

El ghidează părinții prin oraș arătându-le cele mai frumoase locuri.

La orele sale, învățătoarea îi ghidează într-o lume a frumosului.

Cum se scrie corect ? Ghidează / Ghidiază sau Ghidiează ? Read More »

Cum se scrie corect ?  Motivează / Motiviază sau Motiviează ?

Cum se scrie corect ?  Motivează / Motiviază sau Motiviează ?

Cum se scrie corect ?  Motivează / Motiviază sau Motiviează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MOTIVEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu mă motivează.

Nu, mă motivează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Motivează – Cuvântul Motivează (a motiva)

 

Nimic nu motivează mai mult decât dorința de a te realiza.

Învățătorii buni motivează cu succes elevii să învețe.

Primul succes îl motivează să continuie cercetările.

Gândul la aleasa inimii sale îl motivează să muncească mai cu spor.

Cuvintele rostite nu motivează îndeajuns dorința elevilor de a participa la concurs.

Aplauzele spectatorilor îi motivează enorm pe artiști.

Acest certificat îi motivează absențele de la ore.

Andrei motivează activitatea sa ca una negândită îndeajuns.

Doar părinții motivează absența copiilot de la școală.

Frica de înălțime motivează acțiunile ei.

Toate acestea motivează acțiunile tale.

Cum se scrie corect ?  Motivează / Motiviază sau Motiviează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Frezează / Freziază sau Freziează ?

Cum se scrie corect ? Frezează / Freziază sau Freziează ?

Cum se scrie corect ? Frezează / Freziază sau Freziează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : FREZEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu te frezează.

Nu, te frezează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Frezează – Cuvântul Frezează (a freza)

 

Ea frezează bine și cu mult gust.

Tata frezează iarba din fața casei.

Ea-și frezează părul creț și mătăsos.

Mâna ei frezează cu îndemânare buclele sale argintii.

Cineva frezează bărbați sau aici se frezează doar doamnele?

Cunoaște cineva persoane ce frezează la domiciliu?

Mama mea frezează câini și pisici.

Gazonul se frezează mai bine dimineața.

Cum se scrie corect ? Frezează / Freziază sau Freziează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Meditează / Meditiază sau Meditiează ?

Cum se scrie corect ? Meditează / Meditiază sau Meditiează ?

Cum se scrie corect ? Meditează / Meditiază sau Meditiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MEDITEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu meditează.

Nu, meditează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Meditează – Cuvântul Meditează (a medita)

 

În fiecare seară starețul meditează asupra celor făcute în ziua curentă.

Profesorul meditează asupra problemei.

El meditează serios la cazul întâmplat în zorii zilei.

Băiatul meditează ziua întreagă asupra celor spuse.

Se știe că meditează vre-o nouă aventură.

Tata meditează asupra problemei fără a găsi răspuns.

Oamenii meditează asupra viitorului fără să țină cont de trecut.

Răpus de boală Ion meditează asupra morții.

Starețul meditează în singurătate urcat sus în munte.

Cum se scrie corect ? Meditează / Meditiază sau Meditiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Formează / Formiază sau Formiează ?

Cum se scrie corect ? Formează / Formiază sau Formiează ?

Cum se scrie corect ? Formează / Formiază sau Formiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează.

Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : FORMEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu se formează.

Nu, se formează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Formează – Cuvântul Formează (a forma)

 

Colegii mei formează corect șiruri numerice.

Andreea formează cea mai reușită compunere.

Școala formează la elevi un șir de calități necesare pentru un trai decent.

Sportul formează rezistența și disciplina la copii.

Romanul acesta formează impresia că autorul său e un om bun.

Acești tineri formează o trupă de succes.

Poporul formează această țară și nu invers.

Universitatea Tehnică formează specialiști buni.

Scopul lui era să unească artiștii care formează gustul publicului.

Bunătatea , responsabilitatea și credința formează caracterul său.

Aceste două voci formează un duet nemaipomenit.

Universitatea formează cursuri suplimentare de pregătire pentru Bacalaureat.

Fetele noastre formează o echipă bună de  baschet.

Cum se scrie corect ? Formează / Formiază sau Formiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Maschează / Maschiază sau Maschiează ?

Cum se scrie corect ? Maschează / Maschiază sau Maschiează ?

Cum se scrie corect ? Maschează / Maschiază sau Maschiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MASCHEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu se maschează.

Nu, se maschează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Maschează – Cuvântul Maschează (a masca)

 

La bal se maschează nu doar copiii dar și adulții.

Fata-și maschează tristețea cu un zâmpet forțat.

Mama își maschează bine frica pentru viitorul copilului.

Băiatul se maschează pentru a nu fi recunoscut.

El își maschează furia față de colegii săi.

Vorba calmă și tărăgănată îi maschează timiditatea și frica de public.

Micile conflicte maschează probleme mari.

De multe ori oamenii își maschează sentimentele.

Indiferența cu care îl trata maschează durerea adâncă din inima ei.

Cum se scrie corect ? Maschează / Maschiază sau Maschiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Fentează / Fentiază sau Fentiează ?

Cum se scrie corect ? Fentează / Fentiază sau Fentiează ?

Cum se scrie corect ? Fentează / Fentiază sau Fentiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează.

Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : FENTEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu cred că te fentează.

Nu, cred că te fentează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Fentează – Cuvântul Fentează (a fenta)

 

Ion fentează adversarii săi, lăsându-i derutați.

Băiatul din ultima bancă fentează profesorii.

Fii atent căci acest jucător fentează.

Andrei fentează de fiecare dată când vrea să iasă „basma curată”.

În timp ce fentează, nici un mușchi de pe fața sa nu se mișcă.

Cum se scrie corect ? Fentează / Fentiază sau Fentiează ? Read More »

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiază sau Marchiează ?

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiază sau Marchiează ?

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiază sau Marchiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MARCHEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu marchează.

Nu, marchează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Marchează – Cuvântul Marchează (a marca)

 

Fapta sa negândită îi marchează întreaga viață.

Spectacolul marchează un adevărat progres.

Cursurile în limba engleză marchează instituția noastră.

Anul 1991 marchează o dată importantă în istoria țării.

Autorul marchează personalitatea eroului său.

Atelierul își marchează produsele printr-o ștampilă de calitate.

Petalele de trandafir marchează cărarea pe care trebuia să meargă.

Jucătorul cu numărul patru marchează cel mai frumos gol al meciului.

Pădurarul marchează copacii care trebuiesc tăiați.

Ghidul marchează pe hartă cele mai pitorești locuri ale acestei regiuni.

Profesorul marchează elevii cu rezultate deosebite la examen.

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiază sau Marchiează ? Read More »

Advertisements