Cum se scrie corect ? Evadează / Evadiază sau Evadiează ?

Cum se scrie corect ? Evadează / Evadiază sau Evadiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : EVADEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu cred că evadează.

Nu, cred că evadează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Evadează – Cuvântul Evadează (a evada)

 

În urma furtunii toți locuitorii evadează de aici.

Deținutul evadează fiind ajutat de un camarad de al său.

După multă vreme fiara evadează din lanț.

Rând pe rând, toți elevii evadează din clasă.

Rușinat, Radu evadează chiar în această clipă.

Tiptil evadează din această grupare suspectă.

Cine evadează din acest lagăr o  termină rău.

Ai impresia că apa evadează din acest ținut.

Păsările evadează din pădure din cauza fumului.