Comentariu – ION de Liviu Rebreanu

Comentariu literar pentru Romanul „Ion”

Romanul „Ion” face parte din specia genului epic in proză, este de o întindere mare, acţiuni care se desfăşoară pe mai multe planuri, are un număr mare de personaje şi un conflict puternic.

Naraţiunea din romanul „Ion” este realizată la persoana a III-a, este omniscient şi omniprezent în raport cu personajele sale.

Romanul „Ion” este scris în proză și format din două părţi, anume „Glasul pământului”, grupat în șase capitole şi „Glasul Iubirii”, grupat în șapte capitole.

Acţiunea romanului este construită pe două planuri paralele, având o tehnică de construcţie alternantă. Tehnica folosită la nivelul fiecărui plan este înlănţuirea.

Perspectiva temporală este prezentată în mod cronologic, ea se bazează pe pe relatarea evenimentelor în ordinea derulării acestora, iar perspectiva spaţială reflectă un spaţiu real, al satului Pripas.

Perspectiva narativă a romanului „Ion”

Ion„, creația literară ce se încadrează în categoria romanului, este relatat prin lentila unui narator auctorial. Acest narator, deși detașat și obiectiv, nu își împletește propria opinie sau explicații în firul poveștii, fiind în același timp omniscient și omniprezent. El prezintă povestea dintr-o perspectivă la persoana a treia și printr-o focalizare zero, permițând cititorului să se simtă stăpân peste narațiune. Stilul de scriere este neutru, impersonal, cu un limbaj ce poartă inflexiuni regionale.

Romanul se desfășoară după o structură circulară, simetria dintre început și sfârșit fiind realizată prin descrierea drumului care pătrunde și părăsește satul Pripas, locul de desfășurare al poveștii. Închiderea simetrică a romanului ne revelează semnificația simbolică a drumului, transpusă metaforic în imaginea soselei ca reprezentare a vieții.

Ion se desfășoară în două părți majore, intitulate „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”, care pun în evidență cele două pasiuni conflictuale ale protagonistului: legătura sa cu pământul și iubirea. Naratiunea pune în contrast două „lumi” care sunt expuse alternativ: viața simplă a țăranilor se intersectează cu lumea intelectualității. Acest procedeu este cunoscut sub denumirea de tehnica planurilor paralele, tranziția de la un nivel narativ la altul fiind efectuată printr-o succesiune fluidă și armonioasă a secvențelor narative.

La nivel microtextual, se remarcă utilizarea tehnicii contrapunctului, care implică prezentarea aceleiași teme în planuri diferite.

Planurile romanului „Ion”

Primul nivel al poveștii îl relevă pe tânărul țăran Ion Pop, cunoscut sub numele de Glanetasul. Un al doilea nivel, care se desfășoară în paralel și interferează cu primul, ne arată viața familiei învățătorului Zaharia Herdelea. Pe planuri secundare, intră în scenă lupta tenace a lui Vasile Baciu de a-și proteja terenul; strădania lui Avram de a salva averea prinsă într-o afacere riscantă; eforturile preotului Ion Belciug de a construi o biserică de piatră în satul Pripas. Nu sunt neglijate nici luptele fetelor și ale familiilor lor pentru un mariaj avantajos, competiția dintre avocați și funcționarii de rang inferior, ca și conflictul pentru un mic teren agricol din ogorul vecinului.

Tema Romanului Ion

Nucleul central al romanului „Ion” este reprezentat de lupta tenace a unui țăran lipsit de resurse pentru a dobândi pământul dorit, și impactul pe care acțiunile sale îl au. „Ion” ne deschide fereastra spre o temă pe care autorul o explorează de-a lungul întregii sale opere: viața rurală transilvană de la începutul secolului XX. Aici, valoarea și respectul pe care le primește un individ în comunitate sunt determinate de averea și pământul său.

Titlul romanului Ion

Titlul „Ion” este încărcat de simbolism, ION fiind anagrama pentru NOI. Titlul este inspirat de Ion al Glanetasului, personajul care dă numele romanului.

Parametrii spațio-temporali din romanul Ion

Prezența detaliilor toponimice (cum ar fi Armadia și Pripas) asigură autenticitatea descrierii și introduce cititorul în specificul etnografic și social al lumii descrise. Astfel, ilustrarea grafică oferă indicii despre condiția socială a personajelor și prezice rolul pe care acestea îl vor juca în cursul narațiunii.

Incipitul romanului Ion

Incipitul romanului definește în mod detaliat peisajul geografic, subliniind stilul realist al scriiturii. Drumul, care este personificat, devine de asemenea o metaforă a tranziției de la realitate la imaginar.

Expozițiunea romanului Ion

Romanul debutează într-o duminică, cu oamenii satului Pripas participând la hora. În acest sat, există o mentalitate generalizată potrivit căreia respectul acordat unei persoane este direct proporțional cu averea acesteia. Această mentalitate creează tensiuni sociale între săraci și bogați, între prudența în economie și iresponsabilitatea pasiunilor, rezultând într-o luptă neîncetată pentru supraviețuire. Mentalitatea domină destinul personajelor, familiile nefiind întemeiate pe sentimente, ci pe interese materiale.

Punctul central al adunării este grupul de dansatori. Hora reprezintă epicentrul lumii satului, fiind o descătușare a energiei. Dispoziția spectatorilor reflectă structura socială: fruntașii satului, primarul și chiaburii se adună separat de țăranii așezați pe prispa casei. Fetele rămase fără parteneri la hora privesc de la distanță, în timp ce mamele și bătrânele se retrag pentru a discuta despre gospodărie. Intelectualii satului, preotul Belciug și familia învățătorului Herdelea, asistă la eveniment fără să participe la joc. În hora, doar tinerii dansează. Decizia lui Ion de a o invita pe Ana la dans, în ciuda atracției sale pentru sărăca Florica, marchează începutul conflictului.

Intriga romanului Ion

Intrarea în scenă a lui Vasile Baciu, tatăl Anei, care se întoarce de la cârciumă și se confruntă verbal cu Ion – pe care îl acuză de furt și tâlhărie pentru că, în calitate de sărac, încearcă să-i fure fiica promisă unui om bogat, George Bucluc, formează intriga romanului. Umilirea publică pe care Vasile Baciu i-o provoacă lui Ion în fața întregului sat declanșează dorința de răzbunare a acestuia. Ion își va răzbuna rușinea lăsând-o pe Ana însărcinată, forțând astfel mâna lui Baciu să accepte căsătoria.

Conflictul romanului Ion

Conflictul se manifestă atât în plan extern, cât și în plan intern. Conflictul extern se ramifică în funcție de nivelurile narative. Există un conflict exterior între Ion al Glanetasului și Vasile Baciu, precum și între Ion și George Bucluc. În sfera intelectualității, conflictul este între Herdelea și Belciug, iar pe plan național există un conflict întrucât satul este prezentat în condițiile stăpânirii austro-ungare. Conflictul intern este cel al lui Ion, care se zbate între dorința de a deține mai multe terenuri și iubirea pentru Florica. El este rupt între două pasiuni: pasiunea pentru pământ și pasiunea pentru Florica.

Desfășurarea acțiunii romanului Ion

Desfășurarea acțiunii se concentrează în jurul personajului central, Ion al Glanetasului, un tânăr chipeș, puternic, inteligent și harnic, dar lipsit de avere. Prin prisma dorinței sale de a se îmbogăți, Ion își sacrifică dragostea. Florica, o fată frumoasă, dar la fel de săracă ca și el, simbolizează „glasul iubirii”, pe care Ion încearcă să-l ignore odată ce se căsătorește cu Ana, simbolul „pământului”. Ana, fiica unui bogătaș din sat, Vasile Baciu, reprezintă pentru Ion obținerea pământului dorit, pentru care protagonistul este dispus să sacrifice totul. Căsătoria cu fata bogată, dar neatractivă, pe care tatăl ei a acceptat să i-o dea de soție doar după ce a aflat că a sedus-o, ruinând astfel planurile sale de a o căsători cu George Bulbuc, cel mai bogat tânăr din sat, face ca eroul să simtă că și-a recâștigat demnitatea.

După căsătorie, Ion o abuzează pe Ana până când aceasta, incapabilă să mai suporte, se sinucide, lăsând în urmă un copil de doar câteva luni, care moare în scurt timp. Vasile Baciu crede că, după moartea Anei și a copilului, ar putea recupera pământurile, dar legea nu îl favorizează. Preotul satului, Belciug, speculează ignoranța lor, îi convinge să lase întreaga avere bisericii după moarte.

Deznodământul romanului Ion

În cele din urmă, Ion încearcă să-și recupereze iubirea pierdută, Florica, care acum este soția lui George Bulbuc. George îl surprinde pe Ion noaptea în curtea sa și îl ucide. În acest context, George nu este decât un unelte a destinului, omorându-l pe Ion. Este arestat, Florica rămâne singură, iar averea este donată Bisericii.

Finalul romanului Ion

Finalul romanului ne prezintă satul reunit cu ocazia sfințirii noii biserici, descriind drumul care iese din satul Pripas, viața continuând în mod natural.

Prin romanul „Ion”, Liviu Rebreanu a oferit literaturii române o primă creație epică de amploare, în care se simte vibrația vieții reale, dovedindu-se astfel că este un maestru al construcțiilor epice monumentale.

Comentariul 1 pentru romanul „Ion” :

Ion„, romanul monumental scris de Liviu Rebreanu, este o capodoperă a literaturii românești moderne, fiind admirat pentru realismul său intens, precum și pentru analiza complexă și profundă a psihologiei umane. Acest roman este considerat, conform opiniei criticului literar Eugen Lovinescu, „cea mai puternică creaţie obiectivă a literaturii române”.

Rebreanu, în calitate de autor, își menține o poziție detașată în raport cu personajele sale, evitând să le judece sau să le scuze pentru acțiunile lor. Această abordare obiectivă, realizată printr-un narator impersonal și omniscient, contribuie la veridicitatea romanului, creând iluzia unei realități tangibile și credibile.

Structura operei se bazează pe o perspectivă temporală cronologică și pe o prezentare a spațiului ce abordează atât dimensiunea reală, respectiv satul Pripas, cât și pe cea psihologică, înfățișând trăirile interioare ale protagonistului Ion, precum dorința sa de a avea pământ și iubirea pentru Florica.

Romanul este împărțit în două părți semnificative, „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”, care reprezintă forțele motivaționale care îl influențează pe Ion în luarea deciziilor și în acțiunile sale. Prima parte se concentrează pe dorința lui Ion pentru pământ și pe aspirația lui de a deveni liderul tinerilor din sat. În partea a doua, Ion este confruntat cu puterea iubirii, o forță care, în cele din urmă, îl conduce la pierzanie.

Varietatea și complexitatea conflictelor sunt trăsături specifice ale romanului „Ion”. Conflictul principal este lupta pentru pământ a țăranului Ion, împotriva țăranului bogat, Vasile Baciu. Acest conflict social ilustrează antagonismul dintre bogat și sărac, invidia și ura. Conflictul psihologic, ce se manifestă în dorința lui Ion de a se îmbogăți și în iubirea lui pentru Florica, aduce dramei o dimensiune suplimentară.

Punctul culminant al romanului este decizia lui Ion de a se întoarce la iubirea sa inițială, Florica, care în timpul acțiunii s-a căsătorit cu George Bulbuc. Această decizie îl duce la moartea sa, fiind ucis de George.

Din altă perspectivă, romanul explorează și satul în relație cu regimul administrativ și politic austro-ungar. Intelectualii sunt cei mai afectați, deoarece autoritățile reprezintă supresiunea națională care se manifestă prin abuzul puterii și neascultarea populației locale.

În concluzie, „Ion” de Liviu Rebreanu este un studiu complex și meticulos al naturii umane, un roman care explorează teme fundamentale precum dragostea, dorința, invidia, puterea și moartea, oferind o imagine intensă și reală a vieții la sate în timpul regimului austro-ungar.

Comentariul 2 pentru romanul „Ion” :

Ion„, capodoperă literară scrisă de Liviu Rebreanu, este o lucrare semnificativă pentru literatura română, menționată adesea ca fiind „cea mai puternică creație obiectivă a literaturii române” conform faimosului critic literar Eugen Lovinescu. Cunoscut pentru realismul său nuanțat și pentru analiza penetrantă a psihologiei umane, romanul impresionează prin obiectivitatea narativă și profunditatea tematică.

În „Ion”, Rebreanu adoptă o abordare obiectivă, observând personajele sale dintr-o perspectivă detașată și fără a face judecăți morale. Naratorul, omniscient și impersonal, conduce povestea într-un mod ce sugerează o realitate tangibilă și veridică. De asemenea, romanul este structurat pe o traiectorie temporală liniară, în timp ce spațiul în care se desfășoară acțiunea este reprezentat prin dimensiunea concretă – satul Pripas – și cea psihologică, legată de dorințele și emoțiile protagonistului Ion.

Povestea romanului „Ion” se dezvoltă în două părți distincte, numite „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”. Acestea sunt teme fundamentale care influențează deciziile și acțiunile lui Ion. În „Glasul pământului”, aspirația lui Ion de a deveni proprietar de pământ și lider al tinerilor din sat este elementul central. În „Glasul iubirii”, Ion se confruntă cu forța înșelătoare a iubirii, care, în cele din urmă, îl conduce spre ruină.

Romanul „Ion” se distinge prin varietatea și complexitatea conflictelor sale. Conflictul principal, de natură socială, se desfășoară între Ion, țăranul avid de pământ, și Vasile Baciu, țăranul bogat. Acest conflict evidențiază antagonismul dintre cei bogați și cei săraci, precum și sentimentele de invidie și ură. Există, de asemenea, un conflict psihologic în lupta internă a lui Ion între dorința de a se îmbogăți și iubirea sa pentru Florica.

Punctul culminant al romanului este momentul în care Ion decide să-și urmeze inima și să se întoarcă la prima sa iubire, Florica, care s-a căsătorit între timp cu George Bulbuc. Acesta este momentul care îl duce la moartea sa, fiind ucis de George într-un act de gelozie.

În plus, prin intermediul romanului, Rebreanu explorează realitățile vieții într-un sat în timpul regimului administrativ și politic austro-ungar. Autoritățile reprezintă o forță aparent invincibilă care dictează cursul vieții la sate. Prezența constantă a autorităților, care apare adesea ca o forță impersonală și invizibilă, este un alt motiv principal în roman. Este sugerată ideea că individul are o libertate limitată, fiind prins între dorințele sale personale și constrângerile societății.

Concluzionând, „Ion” de Liviu Rebreanu este o analiză profundă și complexă a naturii umane și a societății rurale românești de la începutul secolului XX. Rebreanu explorează teme universale – dorința, iubirea, invidia, puterea și moartea – oferind o imagine autentică și realistă a vieții în satul românesc din acea perioadă. Această realizare îl poziționează pe Rebreanu ca unul dintre cei mai remarcabili scriitori români ai timpului său.

Comentariul 3 pentru romanul „Ion” :

„Ion”, una dintre cele mai remarcabile creații literare ale lui Liviu Rebreanu, ocupă un loc de cinste în literatura română. Într-adevăr, criticii literari, printre care și distinsul Eugen Lovinescu, au salutat acest roman ca „cea mai puternică creație obiectivă a literaturii române”. Această apreciere subliniază calitatea excepțională a abordării realiste și a descrierii meticuloase a psihologiei umane a lui Rebreanu.

Prin intermediul naratorului său omniscient și impersonal, Rebreanu ne introduce într-o lume care este prezentată în mod obiectiv, fără a face judecăți morale sau a prezenta părtinire. „Ion” impresionează prin verosimilitatea sa, prin atenția acordată detaliilor vieții de zi cu zi într-un sat românesc și prin desfășurarea acțiunii pe o traiectorie temporală liniară. Rebreanu folosește spațiul pentru a crea un contrast între satul Pripas, unde se desfășoară acțiunea, și lumea interioară a personajelor sale, în special a protagonistului, Ion.

Povestea romanului se împarte în două părți distincte: „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”. Fiecare dintre aceste părți subliniază diferite aspecte ale vieții și caracterului lui Ion. În prima parte, ne este prezentată dorința lui Ion de a deveni un proprietar de pământ respectat, un lider al tinerilor din sat. În a doua parte, vedem lupta lui Ion cu puterea seducătoare a iubirii, o forță care îl atrage și, în cele din urmă, îl conduce spre propriul sfârșit.

Conflictele din „Ion” sunt multiple și complexe, îmbinând elemente sociale, psihologice și morale. Conflictul social principal se află între Ion, țăranul dornic de pământ, și Vasile Baciu, țăranul bogat. Acest conflict scoate în evidență antagonismul dintre cei bogați și cei săraci, dar și sentimentele de invidie și ură care decurg din această situație. Conflictul psihologic este ilustrat prin lupta internă a lui Ion între dorința de a avea pământ și iubirea pentru Florica.

Punctul culminant al romanului este reprezentat de decizia lui Ion de a-și urma inima și de a reveni la Florica, prima sa iubire, care s-a căsătorit cu George Bulbuc. Acest gest impulsiv îl duce la moarte, fiind ucis de George din gelozie.

Romanul „Ion” oferă, de asemenea, o imagine vie a realităților sociale și politice ale vieții într-un sat românesc la începutul secolului XX. Rebreanu prezintă o societate dominată de o clasă țărănească bogată și o autoritate aparent invincibilă care dictează cursul vieții la sate. Prezența constantă a autorităților, care apare adesea ca o forță impersonală și invizibilă, este un alt motiv principal în roman. Este sugerată ideea că individul are o libertate limitată, fiind prins între dorințele sale personale și constrângerile societății.

„Ion” este o capodoperă a literaturii române și un punct de reper în opera lui Liviu Rebreanu. Romanul oferă o perspectivă realistă și profundă asupra vieții țărănești, a relațiilor interumane și a conflictelor sociale, prezentând în același timp o analiză complexă a naturii umane. Aceste elemente îl fac pe Rebreanu unul dintre cei mai remarcabili scriitori români ai secolului XX.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*