observați sau observă-ți ? – Cum se scrie corect ?

observați sau observă-ți ? – Cum se scrie corect ?

 

O întrebare foarte comună a vorbitorilor de limba română este : când se scrie observați legat și când se scrie observă-ți dezlegat ?

 

Limba română este alcătuită dintr-un număr foarte mare de cuvinte flexibile, așa că majoritatea oamenilor întâmpină dificultăți atunci când trebuie să adauge una sau câteva litere la sfârșitul cuvântului observă, ne fiind siguri când acea literă / acele litere se adaugă cu ajutorul unei cratime și când se adaugă fără ea.

 

Când se scrie observați fără cratimă și când se scrie observă-ți cu cratimă ?

 

În cazul cuvântului observă, este corectă atât varianta cu cratimă (observă-ți) cât și cea fără cratimă (observați), deși sensurile și modurile de utilizare sunt diferite.

 

Se scrie observați fără cratimă doar atunci când conjugăm verbul observă și se folosește atunci când ne referim situații asemănătoare cu :

Ex.1 Voi trebuie să observați.

Ex.2 Vă rog să îl / să o observați.

Ex.3 Voi sunteți observați.

 

Acest „observați” se referă la „voi” sau la „Dumneavoastră”.

 

Se scrie observă-ți atunci când facem alipirea dintre verbul observă și pronumele personal „-ți” și se folosește în situații ca :

Ex.1 Tu observă-ți (tu observă ție)

Ex.2 Tu observă-ți … (tu observă a ta …)

 

Acest „observă-ți” se referă la „tine” și la acțiunea pe care „tu” o faci asupra „ta”.

 

În cazul de față, observați este conjugarea unui verb iar observă-ți este alipirea unui verb de un pronume personal. Verbelor li se adaugă cratimă la terminația „ți” doar atunci când acel „ți” este un pronume personal.

 

O regulă destul de simplă și care este valabilă în majoritatea cazurilor este : întotdeauna trebuie să folosim cratima dacă legăm un verb de un pronume, iar la conjugări cratima nu se folosește.

 

Pentru a putea comunica eficient în limba română, este esențial să fii competent din punct de vedere gramatical.

Există doar un mod de a îi înțelege pe ceilalți fără a vorbi efectiv, iar acesta implică scrisul.

Atunci când scriem trebuie să ne propunem să transmitem nu numai faptele, ci și emoțiile din spatele cuvintelor scrise.

 

Priceperea de a scrie corect gramatical este atât un avantaj cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română, iar aici nu ne referim doar la adăugarea literelor „ți” cuvântului „observă”.

Atât înlocuirea cratimelor, a semnelor de întrebare, cât și adăugarea inadecvată a semnelor de exclamare pot schimba foarte ușor sensul unei propoziții. De asemenea sensul unei propoziții poate fi schimbat și prin erori de plasare a cuvintelor sau prin combinarea incorectă a altor cuvinte.

În continuare urmează să vă demonstrăm cu ajutorul cuvintelor observați și observă-ți cât de ușor și cât de drastic se schimbă sensul unei propoziții prin amplasarea unei „simple” virgule.

 

Cum se poate chimba sensul unei propoziții cu observă-ți și observați ?

 

  1. Nu veți fi nevoit să observați.
  2. Nu, veți fi nevoit să observați.

 

  1. Nu știe ce înseamnă „observă-ți”.
  2. Nu, știe ce înseamnă „observă-ți”.

 

Atunci când nu cunoști destulă gramatică ai putea crede nu există nicio diferență reală între aceste două propoziții care conțin cuvintele observați și între cele care conțin observă-ți, dar dacă încerci să citești propozițiile cu voce tare și să faci o pauză unde este virgula, diferența dintre cele două propoziții devine una colosală.

 

În prima propoziție care conține cuvântul observați și în prima propoziție care conține observă-ți virgula este absentă, astfel cuvântul „nu” are rol de negație pentru lucrurile spuse după el.

 

În cea de-a doua propoziție care conține cuvântul observă-ți și în cea care conține observați, din cauza faptului că există o virgulă între „nu” și restul propoziției, acest „nu” nu se mai referă la ceea ce vine după cuvinte, ci la ceea ce s-a spus înainte. Lucrurile spuse pot fi atât simple afirmații, cât și întrebări. Prin urmare, în a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ceea ce s-a spus în trecut.

 

Întotdeauna este benefic să îți pui întrebări de tipul : „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?”, „Se scrie observați sau observă-ți ?”, „observă-ți sau observați ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”.