10 Propoziții cu Exemplar – sens proprou și figurat

exemplar despărțit în silabe – Câte silabe are exemplar ?

exemplar despărțit în silabe – Câte silabe are exemplar ?

 

O întrebare foarte des întâlnită în limba română este : cum se desparte în silabe cuvântul exemplar ?

Limba română este formată dintr-un amalgam de cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină probleme la scrierea și despărțirea în silabe a cuvintelor.

 

Deci, cum despărțim în silabe cuvântul exemplar ?

 

Cum se desparte în silabe exemplar ?

 

În cazul de față, despărțirea în silabe a cuvântului exemplar este : e-xem-plar

 

Pe ce silabă se pune accentul în cuvântul exemplar ?

 

În cazul cuvântului exemplar, accentul se pune pe a 3-a silabă.

 

Câte silabe are cuvântul exemplar ?

 

Cuvântul exemplar are 3 silabe.

 

Propoziții cu exemplar – cuvântul exemplar

 

Ai un caiet exemplar.

Acesta este ultimul exemplar al cărții.

Fiecare elev a primit câte un exemplar.

Această fată are un comportament exemplar.

Ion este mult mai exemplar decât tine.

Un singur exemplar a supraviețuit.

 

Care sunt regulile de despărțire a cuvintelor în silabe ?

 

  • Atunci când o consoană se află între două vocale, aceasta trece în silaba următoare.

 

  • Atunci când două consoane se află între două vocale, prima consoană trece în silaba din față, iar a doua în silaba următoare.

 

  • Atunci când trei sau mai multe consoane se află între vocale, prima consoană se duce la silaba din față, iar celelalte două trec la silaba următoare.

 

  • Atunci când două vocale se află în hiat, acestea formează silabe diferite.

 

Cum influențează virgula sensul unei propoziții cu exemplar ?

 

Propoziția 1 :

Nu îmi place cuvântul „exemplar”.

 

Propoziția 2 :

Nu, îmi place cuvântul „exemplar”.

 

Deși la prima impresie îți poate părea că nu există o diferență substanțială între aceste două propoziții, citind cu atenție și oprindu-te la fiecare virgulă vei realiza că diferența este una drastică.

În cazul primei propoziții care conține cuvântul exemplar, nu avem nicio virgulă,  astfel cuvântul „nu” aparține frazei și se referă la „îmi place cuvântul”, În alte cuvinte, persoana care primește mesajul va crede că nu îți place cuvântul.

În cazul celei de-a doua propoziții care folosește cuvântul exemplar, avem o singură virgulă, una care delimitează cuvântul „nu” de restul propoziției. În cazul de față, virgula adăugată are rolul de a nega ce a spus anterior interlocutorul, iar sensul propoziției este : „îmi place cuvântul”.

Capacitatea de a scrie corect gramatical nu este doar un beneficiu ci și o necesitate. Cel mai mod de transmitere a informației care nu necesită vorbirea propriu-zisă este prin scris. Atunci când scriem trebuie să ținem cont atât de regulile gramaticale (pentru a nu se face confuzii referitoare la sensul textului) cât și de emoțiile aflate în spatele cuvintelor date.

Astfel, întotdeauna trebuie să ne punem întrebări de tipul :

  • Despărțirea în silabe a cuvântului exemplar.
  • Care este forma corectă a a cuvântului exemplar despărțit în silabe ?
  • Cum se desparte în silabe exemplar ?
  • Pe ce silabă se pune accentul în cuvântul exemplar ?
  • Care este forma corectă a acestei propoziții ? Împarte în silabe
  • Silabisitor pentru cuvântul exemplar.

 

Cum se scrie corect ? Exemplar / Ecsemplar sau Egzemplar ?

Cum se scrie corect ? Exemplar / Ecsemplar sau Egzemplar ?

Cum se scrie corect ? Exemplar sau Exenplar ?

Exemplar se scrie cu x, cs sau gz ?

Una dintre greșelile care sunt adesea întâlnite în gramatica limbii române, constă din substituirea literelor „x”, „cs” și „gz” la scrierea mai multor cuvinte.

În gramatica limbii române, cuvântul în cauză are o singură formă corectă, iar această formă se scrie folosind literele „x”.

Astfel, forma corectă a acestui cuvânt este : Exemplar

Acțiunea de a scrie corect gramatical nu este un simplu beneficiu, ci mai degrabă un lucru vital limbii române. Gramatica este ceva esențial în comunicarea zilnică a vorbitorului de limba română, iar folosirea sa într-o manieră corectă este singura modalitate de a transmite un mesaj sub forma intenției inițiale.

Înțelesul unei propoziții poate fi schimbat foarte ușor, chiar și prin folosirea incorectă a ceva atât de „banal” precum o virgulă, dar mai ales de către figuri de stil, semne de exclamare, întrebare, litere în plus sau lipsă.

Folosind cuvântul de mai sus, vă vom oferi un exemplu prin care sensul unei propoziții se schimbă din cauza unei virgule :

Nu, are un comportament exemplar.
Nu are un comportament exemplar.

Având puține cunoștințe de gramatică, ai putea să nu observi imediat diferența, dar o persoană care stăpânește bine limba română își va fi dat deja seama de această diferență „evidentă”.

În prima propoziție, virgula a fost folosită pentru a separa acel „nu” de restul propoziției, adică acel „nu” se referă la o afirmație / întrebare a interlocutorului sau chiar a persoanei care vorbește, negând astfel ce a fost spus.

În cazul celei de-a doua propoziții, din cauza că virgula lispește, „nu” nu este separat de restul frazei, negând astfel nu spusele anterioare, ci spusele viitoare, adică cele care urmează această negare.

Întrebarea „care este forma corectă a acestui cuvânt?” este și va fi întotdeauna benefică.

 

Propoziții cu Exemplar – Cuvântul Exemplar

Propoziții cu Exemplar – sens proprou și figurat

 

Ai un caiet exemplar.

Acesta este ultimul exemplar al cărții.

Fiecare elev a primit câte un exemplar.