Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ?

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ?

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ?

 

O greșeală frecventă în limba română implică schimbarea literelor „mb” și „nb”. Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar ea se scrie cu literele mb.

Forma corectă a acestui cuvânt este : Dezambalat

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un avantaj cât și o esențialitate pentru vorbitorul de limba română. Singura cale prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică cât mai exemplară.

Întreg sensul unei propoziții se poate schimba din cauza unei „mici” greșeli, fie aceasta o greșeală de punctuație, o literă folosită într-un alt loc decât cel intenționat, sau o greșeală de stil.

Pentru a înțelege cum poate o singură virgulă să schimbe sensul unei propoziții, luați exemplul de mai jos :

Nu pare a fi dezambalat.
Nu, pare a fi dezambalat.

Chiar dacă unui necunoscător de gramatică i s-ar putea părea că aceste două propoziții sunt identice, noi vă asigurăm că nu sunt. Virgula din a doua propoziție are scopul de a separa „nu” de propoziție, astfel acest „nu” se referă la altceva decât cuvintele care îl urmează (adesea este folosit ca o negație pentru o afirmație anterioară a unui alt interlocutor, sau drept răspuns la o întrebare care începe cu „nu”, negându-l pe acel „nu” din întrebare).

Astfel, lipsa virgulei din prima propoziție are scopul de a transmite faptul că acțiunea dată nu a avut loc, nu are loc sau nu va avea loc, pe când virgula din cea de-a doua propoziție are scopul de a transmite că acțiunea a avut loc, are loc sau urmează să aibă loc.

Să te întrebi care este forma corectă a unui cuvânt este întotdeauna benefic.

 

Propoziții cu Dezambalat – Cuvântul Dezambalat

 

Am găsit un produs dezambalat.

Produsul urmează să fie dezambalat.

A dezambalat aparatul și a realizat că lipsește o piesă.

Curierul mi-a adus un colet partial dezambalat.

Tocmai a dezambalat aparatul și a realizat că lipsesc unele piese.

Cum se desparte în silabe cuvântul dezambalat? a întrebat doamna învățătoare.

Cum se scrie corect ? Dezambalat sau Dezanbalat ? Read More »