Ați Putea sau A-ți Putea ? Cum se scrie corect ?

Cum se scrie corect ? ați sau a-ți ?

AȚI SAU A-ȚI ? – Cum Se Scrie Corect ?

Cum se scrie corect ? a-ți sau ați ? lipit sau dezlipit ?

 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale din limba română constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte.

Să poți folosi gramatica limbii române într-un mod corect este un lucru esențial comunicării zilnice. Cea mai bună cale de înțelegere interumană care nu necesită vorbirea orală este scrisul, iar atunci când scriem este necesară încercarea de transmitere atât a informației brute, cât și a emoției din spatele acelor cuvinte.

În cazurile de mai jos, cratima este folosită pentru a reduce numărul de silabe.

Când se scrie a-ți cu cratimă și când se scrie ați fără cratimă ?

Deci, se scrie ați sau a-ți ?

Ați se scrie legat atunci când ajută la formarea perfectului compus și se referă la „voi” sau „dumneavoastră”

Ex. Nu ați ajuns la timp.

 

A-ți se scrie dezlegat atunci când „ți” este folosit drept pronume, adică se folosește atunci când înseamnă sau poate fi completat cu „ție”. A-ți este prescurtarea de la „a îți”.

Ex. A-ți face ție pe plac.

 

A-ți ajuns sau ați ajuns ?

Corect : Ați ajuns

 

A-ți fost sau ați fost ?

Corect : Ați fost

 

A-ți găsit sau ați găsit ?

Corect : Ați găsit

 

A-ți plecat sau ați plecat ?

Corect : Ați plecat

 

A-ți primit sau ați primit ? 

Corect : Ați primit

 

A-ți putea sau ați putea ?

Corect : ambele, se scrie cu cratimă doar atunci când ne referim la „ție însuți”

 

A-ți trimis sau ați trimis ?

Corect : Ați trimis

 

A-ți văzut sau ați văzut ?

Corect : Ați văzut

 

A-ți venit sau ați venit ?

Corect : Ați venit

 

A-ți spus sau ați spus ?

Corect : Ați spus

 

A-ți cântat sau ați cântat ? 

Corect : Ați cântat

 

A-ți scris sau ați scris ?

Corect : Ați scris

 

A-ți vorbit sau ați vorbit ?

Corect : Ați vorbit

Propoziții cu ați și a-ți – Cuvintele a-ți și ați

 

a-ți :

A-ți gusta propria mâncare.

A-ți face singur ac de cojoc.

A-ți măsura propriile capacități.

 

ați :

Ați fost la munte ?

Ați gustat băutura ?

Ați insistat prea mult.

 

Cu ajutorul cuvântului ați , vă vom demonstra cât de simplu și cât de radical se poate schimba sensul unei propoziții din cauza unei „umile” virgule.

 

Nu ați înțeles corect.

Nu, ați înțeles corect.

 

Atunci când ai puține cunoștințe despre gramatica limbii române, ai putea crede că nu există nicio diferență între aceste două propoziții cu ați, însă încercând să citești propozițiile în glas și făcând o mică pauză în locul în care se află virgula, diferența va deveni mult mai evidentă.

În prima propoziție cu ați, din cauza că virgula lipsește, „nu” aparține frazei, astfel acest „nu” are un rol de negație pentru lucrurile spuse ulterior.

În a doua propoziție cu ați, virgula este folosită pentru a face o separație între „nu” și restul propoziției. Acest „nu” nu se referă la spusele ulterioare, ci la cele precedente. Lucrurile spuse pot fi atât o simplă afirmație sau o întrebare. Prin urmare, în cea de-a doua propoziție, virgula este folosită pentru a nega ce a fost spus înainte.

Trebuie să te întrebi întotdeauna „Care este forma corectă a acestui cuvânt ?” și „Care este forma corectă a acestei propoziții ?”, „Se scrie legat sau dezlegat?”, „Se scrie ați sau a-ți ?”