Câte figuri de stil există și cum se clasifică ?

Câte figuri de stil există și cum se clasifică ?

Câte figuri de stil există și cum se clasifică ?

În limba română, avem mai multe tipuri de figuri de stil, aceste tipuri se clasifică în :

  • Figuri de stil la nivel de litere
  • Figuri de stil la nivelul sintactic și morfologic
  • Figuri de stil la nivel semantic

 

Care sunt figurile de stil la nivelul literelor ?

 

În total, avem 6 figuri de stil la nivelul literelor, iar acestea sunt : Aliterația, Asonanța, Onomatopeea, Sincopa, Afreza și Apocopa.

 

Ce este figura de stil Asonanța? Definiție

 

Asonanța este figura de stil care constă din repetarea unei vocale cu scop artistic.

 

Ce este figura de stil Aliterația ? Definiție

 

Aliterație este un procedeul stilistic care constă din repetarea aceluiași sunet sau a unei combinații de sunete care se succed, în mod special a consoanelor.

 

Ce este figura de stil Onomatopeea ? Definiție

 

Onomatopeea este figura de stil care constă dintr-un cuvânt care sugerează sau imită sunete naturale, cum ar fi tropotele, foșnetele etc.

 

Ce este figura de stil Alpocopa ? Definiție

 

Apocopa este figura de stil care constă din eliminarea unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârșitul cuvântului.

 

Ce este figura de stil Sincopa ? Definiție

 

Sincopa este figura de stil care constă din eliminarea unui sunet sau a unui întreg grup de sunete din interiorul cuvântului.

 

Ce este figura de stil Afreza ? Definiție

 

Afreza este figura de stil care constă din eliminarea unuia sau mai multor sunete de la partea de început a cuvintelor.

 

Care sunt figurile de stil la nivelul sintactic și morfologic ?

 

La nivelul morfologic și sintactic, în limba română există 20 de tipuri de figuri de stil, iar acestea sunt : Repetiția, Anafora, Epifora, Anadiploza, Antanaclaza, Enumerația, Asindetul, Elipsa, Aposiopeza, Brahilogia, Anacolutul, Inversiunea, Hiperbatul, Apostrofa, Invocația retorică, Eufemismul, Gradația, Imprecația și Invectiva.

 

Ce este figura de stil Repetiția ? Definiție

 

Repetiția este figura de stil care constă din repetarea unui cuvânt sau a unei expresii în diferitepărți ale propoziției / poeziei.

 

Ce este figura de stil Anafora ? Definiție

 

Anafora este figura de stil care constă din repetarea unui cuvânt sau a unei exprezii, cu scopul de a accentua o idee specifică.

 

Ce este figura de stil Asindetul ? Definiție

 

Asindetul este o figură de stil care suprimă conjuncțiile în fraze.

 

Ce este figura de stil Elipsa ? Definiție

 

Elipsa este procedeul care suprimă o parte a enunțului care nu este esențială și poate fi dedusă din context.

 

Ce este figura de stil Eufemismul ? Definiție

 

Eufemismul este procedeul care constă din „îndulcirea” unei fraze sau expresii care are scopul de a jigni.

 

Ce este figura de stil Gradația ? Definiție

 

Gradația este procedeul ce constă din trecerea treptată de la o idee la alta, gradația dorește să evidențieze o idee.

 

Ce este figura de stil Antanaclaza ? Definiție

 

Antanaclaza este figura de stil care constă din faptul că permite realizarea unuia sau mai multor jocuri de limbaj prin repetarea unui cuvânt polisemantic (cu mai multe sensuri).

 

Ce este figura de stil Enumerația ? Definiție

 

Enumerația este figura de stil care constă din afișarea succesivă a unor fapte sau idei. Enumerația se împarte în :

  1. Epimona, este figura de stil care constă din folosirea excesivă a conjuncțiilor.
  2. Polisindet, este figura de stil care constă din enumerația prin conjuncție.

 

Ce este figura de stil Epifora ? Definiție

 

Epifora este figura de stil care constă din reluarea unui cuvânt la sfârșitul unei propoziții sau fraze.

 

Ce este figura de stil Anadiploza ? Definiție

 

Anadiploza este figura de stil care constă din reluarea ultimei părți dintr-o propoziție în alta.

 

Ce este figura de stil Aposiopeza ? Definiție

 

Aposiopeza este o figură de stil care întrerupe propoziția prin excluderea unei informații care poate fi subînțeleasă.

 

Ce este figura de stil Brahilogia ? Definiție

 

Brahilogia este procedeul de evitare a reluării termenilor exprimați precedent.

 

Ce este figura de stil Anacolutul ? Definiție

 

Anacolutul este procedeul gramatical care ilustrează lipsa de cultură sau lipsa logicii în unele fraze.

 

Ce este figura de stil Inversiunea ? Definiție

 

Inversiunea este procedeul care inversează cuvintele din frază cu scopul evidențierii unui singur termen sau cuvânt.

 

Ce este figura de stil Hiperbatul ? Definiție

 

Hiperbatul este procedeul de inversare în care termenul principal este pus la sfârșit.

 

Ce este figura de stil Apostrofa ? Definiție

 

Apostrofa este întreruperea în care cel care vorbește se adresează unui personaj cu o întrebare, exclamație sau afirmație.

 

Ce este figura de stil Interogația ? Definiție

 

Interogația este procedeul retoric la care nu se așteaptă un răspuns pentru că răspunsul este deja evident din întrebare.

 

Ce este figura de stil Invocația Retorică ? Definiție

 

Invocația retorică este procedeul în care se adresează o rugăminte unei divinități sau unei muze.

 

Ce este figura de stil Imprecația ? Definiție

 

Impercația este procedeul care este exprimat sub o formă de blestem sau vrajă, cu scopul pedepsirii.

 

Ce este figura de stil Invectiva ? Definiție

 

Invectiva este procedeul prin care se folosește o exprimare violentă asupra a ceva / cuiva.

 

Care sunt figurile de stil la nivel semantic ?

 

În limba română avem 7 figuri de stil populare la nivel semantic, iar acestea sunt : Comparația, Metafora, Epitetul (personificator, metaforic, cromatic, hiperbolic), Metonimia, Sinecdoca, Personificarea, Hiperbola.

 

Ce este figura de stil Comparația ? Definiție

 

Comparația este probabil cea mai cunoscută figură de stil, ea constă din alăturarea a doi sau mai mulți termeni pentru a evidenția un singur termen principal.

 

Ce este figura de stil Metafora ? Definiție

 

Metafora este figura de stil care constă din compararea subtilă, cu ajutorul subînțelesurilor a unui cuvânt, dându-i un alt sens.

 

Ce este figura de stil Personificarea ? Definiție

 

Personificarea este figura de stil care constă din atribuirea însușirilor umane unor obiecte.

 

Ce este figura de stil Hiperbola ? Definiție

 

Hiperbola este figura de stil care constă din opoziția a două sau mai multe personaje, cuvinte, situații sau idei.

 

Ce este figura de stil Epitetul ? Definiție

 

Epitetul este figura de stil care constă din găsirea unui cuvânt (substantiv, verb sau adjectiv) care are scopul de a exprima trăsăturile obiectului pe care îl portretizează. Epitetul poate fi personificator, metaforic, cromatic sau hiperbolic.

 

Ce este figura de stil Metonimia ? Definiție

 

Metonimia este figura de stil care constă din înlocuirea motivului cu originea sa.

 

Ce este figura de stil Sinecdoca ? Definiție

 

Sinecdoca este figura de stil care constă din micșorarea sau mărirea sensului unui sau mai multe cuvinte.

 

Câte figuri de stil există și cum se clasifică ? Read More »