Care sunt tipurile de pronume ? Câte tipuri există ? Clasificare

Care sunt tipurile de pronume ? Câte tipuri există ? Clasificare

Care sunt tipurile de pronume ? Câte tipuri există ? Clasificare

 

Pronumele este partea de vorbire ce formează o clasă de cuvinte închisă care nu este omogenă. Pronumele nu are o referință proprie. Pronumele nu denumește direct realitatea, ci se referă la ea printr-un conținut semantic abstract.

În limba română avem 10 tipuri de pronume : pronumele personal propriu-zis, pronumele personal de politețe, pronumele reflexiv, pronumele de întărire, pronumele posesiv, pronumele demonstrativ (de apropiere, depărtare, identitate), pronumele interogativ, pronumele relativ (simplu și compus), pronumele nehotărât (simplu și compus), pronumele negativ

 

Ce este pronumele personal propriu-zis ?

 

Pronumele personal propriu-zis este o parte de vorbire flexibilă care arată persoane și are forme diferite în funcție de persoană.

Exemple de pronume personale : Eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, mine, mă, tine, te, îți, vă, (al, a, ai, ale) lui, ei, lor, dânsul, dânsa, dânsele etc.

 

Propoziții cu pronume personal propriu-zis

 

Eu mi-am făcut tema, tu ?

El a venit la timp.

Ea este foarte deșteaptă.

Noi nu știm cum să procedăm mai departe.

Voi o să participați la acel concurs ?

 

Ce este pronumele personal de politețe ?

 

Pronumele personal de politețe este folosit în locul numelor persoanelor, pentru a exprima un respect față de acea persoană. Pronumele de politețe are doar forme de persoana a II-a și persoana a III-a.

Exemple de pronume personale de politețe : dumneata, dumitale, dumnealor, dumneavoastră, domnia ta, domniile sale, domnia lui, mata, matale, Măria ta, Înălțimea voastră, Luminăția sa, Excelența sa etc.

 

Propoziții cu pronume personal de politețe

 

O să mă duc doar pentru dumneata.

Realizările dumneavoastră în domeniile științei sunt magnifice.

Dumnealor vor să te vadă.

Te rog să mă ierți, măria ta.

Chiar Luminăția sa mi-a spus această informație.

 

Ce este pronumele reflexiv ?

 

Pronumele reflexive țin locul unor substantive asupra cărora, în mod direct sau indirect, se manifestă acțiunea verbului. Pronumele reflexic are forme doar pentru cazul dativ și cel acuzativ. Dacă acțiunea este reflectată în mod direct, atunci pronumele are cazul acuzativ, iar atunci când este reflectată indirect, pronumele are cazul dativ.

Exemple de pronume reflexive : mă, m-, ne-, te-, ți-, vă, v-, se, s-, (pe) sine, îmi, mi-, își, și-, sie, sieși,.

 

Propoziții cu pronume reflexiv

 

Te-ai lovit la picior ?

Andreea și-a cumpărat o bluză nouă.

Ți-ai murdărit pantofii.

Ea s-a comportat într-un mod exemplar.

Întotdeauna mi-am îndeplinit datoriile.

 

Ce este pronumele de întărire ?

 

Un pronume de întărire este cel care ține locul unui substantiv, având rolul de întărire și evidențiere a persoanei la care se face referire. Acest pronume se formează din pronume vechi, cum ar fi însu, însa, înși, înse, la care se adaugă formele neaccentuate a pronumelui personal la cazul dativ, cum ar fi : -le, -vă, -ne, -și, -ți, -mi

Exemple de pronume de întărire : însuți, însămi, însăși, înșine, înșivă, însele, înseți, însevă, însene etc.

 

Propoziții cu pronume de întărire 

 

Tu însuți ești stăpânul destinului tău.

L-am văzut eu însămi.

Viața însăși este un proces foarte complex.

Succesul ni-l datorăm nouă înșine.

Ele însele au dus cererea la director.

 

Ce este pronumele posesiv ?

 

Un pronume posesiv este cel care înlocuiește substantivul posedat și numele posesorului obiectului. Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana a III-a plural, iar pentru a indica mai mulți posesori, folosim pronumele personal la cazul genitiv al/ a/ ai/ ale lor.

Exemple de pronume posesive : al meu, al tău, al său, al vostru, al nostru, a mea, a ta, a sa, a noastră, a voastră, ai noștri, ai mei, ai tăi, ai săi, ale tale, ale sale, ale noastre, ale voastre.

 

Propoziții cu pronume posesiv

 

Acesta este al meu.

Pixul este al tău sau al ei ?

Cartea este a mea !

Papucii de la ușă sunt ai tăi ?

Vina este a voastră.

 

Ce este pronumele demonstrativ ? de apropiere / depărtare / identitate 

 

Un pronume demonstrativ este acel pronume care nu are forme personale, înlocuiește un substantiv și arată apropierea, depărtarea sau identitatea obiectului față de sine sau față de un alt obiect.

Pronumele demonstrative se împart în :

  • Pronume demonstrative de apropiere : acesta, aceasta, cestălalt, ceastălaltă.
  • Pronume demonstrative de depărtare : acela, aceea, celălalt, cealaltă.
  • Pronume demonstrative de identitate : același, aceeași.

 

Propoziții cu pronume demonstrative – apropiere / depărtare / identitate

 

Acesta este al tău ?

L-am văzut pe acela și ieri.

Este aceeași problemă pe care am mai avut-o.

Geanta aceasta este ta ?

Mi-a plăcut cealaltă mai mult.

 

Ce este pronumele interogativ ?

 

Un pronume interogativ este cel care se folosește într-o propoziție interogativă, el înlocuiește întrebări parțiale și se așteaptă un răspuns mai complex decât da și nu.

Exemple de pronume interogative : câte, câți, cât, ce, cine, care, câtor, căreia, căruia, cărora, câte, câți etc.

 

Propoziții cu pronume interogativ 

 

Care este vinovatul ?

Cui ai împrumutat pixul ?

Cine a mâncat ultima prăjitură ?

Câte ai învățat astăzi ?

Câți ați fost acolo ?

 

Ce este pronumele relativ ? Simplu și Compus

 

Un pronume relativ este cel folosit doar în frază, făcând legătura ântre regenta unei propoziții și subordonata sa, ținând locul unui substantiv exprimat în propoziția regentă. Pronumele relative pot fi simple și compuse.

Exemple de pronume relative simple : care, cine, ce, cât, de (de cu sensul de care), câți, câtor, căreia, cărora, câtor, câte etc.

Exemple de pronume relative compuse : ceea ce, cel ce, celor ce, celei ce, cele ce, cei ce etc.

 

Propoziții cu pronume relativ – simple și compuse

 

Care vrea o ciocolată ?

Câți sunteți în clasă ?

I-am ajutat doar pe cei ce m-au ajutat la rîndul lor.

Care este cel ce a absentat ieri ?

Pe cine aștepți cel mai mult, acela nu vine.

 

Ce este pronumele nehotărât ? Simplu și Compus

 

Pronumele nehotărât este cel care înlocuiește un un substantiv, fără a oferi indicații exacte asupra substantivului înlocuit. Pronumele nehotărât poate fi simplu și compus.

Exemple de pronume nehotărâte simple : unul, altul, tot, atâtea, cutare, mult, puțin.

Exemple de pronume nehotărâte compuse : fiecare, oricare, oricine, vreuna

 

Propoziții cu pronume nehotărât – simplu și compus

 

Fiecare își cunoaște rolul său în societate.

Oricare poate face ce faci tu.

Oricine ar putea să ia notă de trecere la această materie.

Altul nu ar putea face ce ai făcut tu.

Într-o zi am făcut tot atâtea cât tu în două zile.

 

Ce este pronumele negativ ? 

 

Un pronume negativ este cel care se folosește doar în propozițiile negative, el înlocuiește un substantiv prin negarea acestuia.

Exemple de pronume negative : niciuna, niciuneia, niciunii, niciunora, niciunul, niciunele, nimic, nimeni, nimica, nimenea.

 

Propoziții cu pronume negativ 

 

E mai bine să ai o notă de zece decât niciuna.

Niciunul nu este trist.

Nimeni nu este perfect.

Niciunuia nu îi este folositoare această informație

Nimeni nu a luat notă negativă.

Care sunt tipurile de pronume ? Câte tipuri există ? Clasificare Read More »