Propoziții cu Marchează – Cuvântul Marchează (a marca)

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiază sau Marchiează ?

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiază sau Marchiează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MARCHEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu marchează.

Nu, marchează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Marchează – Cuvântul Marchează (a marca)

 

Fapta sa negândită îi marchează întreaga viață.

Spectacolul marchează un adevărat progres.

Cursurile în limba engleză marchează instituția noastră.

Anul 1991 marchează o dată importantă în istoria țării.

Autorul marchează personalitatea eroului său.

Atelierul își marchează produsele printr-o ștampilă de calitate.

Petalele de trandafir marchează cărarea pe care trebuia să meargă.

Jucătorul cu numărul patru marchează cel mai frumos gol al meciului.

Pădurarul marchează copacii care trebuiesc tăiați.

Ghidul marchează pe hartă cele mai pitorești locuri ale acestei regiuni.

Profesorul marchează elevii cu rezultate deosebite la examen.

Cum se scrie corect ? Marchează / Marchiează sau Marchiază ?

Cum se scrie corect ?  Marchează / Marchiează sau Marchiază ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Din punct de vedere gramatical, acest cuvânt are o singură formă corectă.

Forma singulară a acestui cuvânt este ”marchez”, iar conjugarea se face cu terminația -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : MARCHEAZĂ

Să scrii corect din punct de vedere gramatical nu este un moft, ci mai degrabă o esențialitate. Singurul mod prin care putem să ne înțelegem reciproc cu adevărat este dacă învățăm să scriem și să ne exprimăm corect.

Se întămplă foarte des că din cauza unei mici greșeli gramaticale (fie aceasta o literă, o cratimă sau un semn de punctuație), sensul întregii propoziții se schimbă.

 

Exemplu :

Nu cred că marchează.

Nu, cred că marchează.

 

În cazul întâi, sensul propoziției este că „nu se întămplă”, „nu o să se întâmple” sau „nu s-a întâmplat”, pe când în cel de-al doilea caz, „nu” are scopul de a scoate dubiile din mintea interlocutorului, astfel propoziția are sensul de „acest lucru o să se întâmple”, acest lucru se întâmplă sau „s-a întâmplat”. Este adevărat faptul că nu întotdeauna se schimbă sensul unei propoziții din cauza unei greșeli gramaticale, totuși asta nu înseamnă că suntem scuzați atunci când facem aceste greșeli. Chiar și dacă uneori sensul rămâne neschimbat, greșeala în cauză poate cauza o descifrare mai lentă a mesajului, sau poate schimba percepția unei persoane în legătură cu noi. Greșelile gramaticale adesea redau o lipsă de cultură.

 

Propoziții cu Marchează – Cuvântul Marchează (a marca)

 

La ora de geografie, elevii marchează prin semne convenționale harta de contur.

Alina marchează în test părțile de propoziție.

Autorul romanului marchează fiecare capitol cu un simbol characteristic lui.

Profesorul marchează fiecare idee a textului cu un punct.

Profesorul marchează fiecare răspuns corect.

Elevii marchează pe hartă toate râurile mari.

Mihai își marchează în agendă toate faptele bune.

Mirela marchează caseta cu răspunsul corect din test.

Răspunsul dat marchează atitudinea sa față de cele întâmplate.

Cărțile din bibliotecă sunt marcate cu ștampila școlii.

Pe axa timpului profesorul marchează cei mai importanți ani ai Republicii Moldova.

Vocalele se marchează cu roșu în alfabet.