Cum se scrie o cerere ? Exemplu / Model de redactare a cererii

Cum se scrie o cerere ? Exemplu / Model de redactare a cererii

Cum se scrie o cerere ? Exemplu / Model de redactare a cererii

Ce este o cerere ?

O cerere este un act oficial, prin care se exprimă o solicitare, dorință sau rugăminte. Cererea se folosește adesea ca însărcinare pentru subiectul 3 de la bacalaureat, dar ea se scrie și în cazul nevoii de ajutor din partea unui director, al unui șef, al autorităților etc.

De obicei, cererea se scrie pe o foaie cu formatul Ax4.

 

Exemplu / Model de cerere către / pentru director

Modelul de mai jos este o cerere pentru : ești elev în clasa a XII-a și urmează să participi la un concurs de șah, în urma căruia vei lipsi două zile de la școală.

 

Domnule Director,

Subsemnatul (ta) … (numele și prenumele), elev(ă) în clasa a XII-a a Liceului Teoretic „…” (numele liceului) din orașul (sau satul) … (numele orașului / satului), domiciliat(ă) în orașul (satul) … (numele orașului / satului), strada … (numărul străzii), rog să îmi permiteți să lipsesc de la ore cu ocazia participării mele la concursul de șah din … (denumirea locului / localității), care va dura 2 zile. Îmi asum recuperarea pe cont propriu a materialului studiat.

 

3 aprilie 2027

Numele, prenumele

 

Domnului …

Director al Liceului Teoretic „…”

 

Exemplu / Model de cerere pentru angajare

 

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul/a … cu domiciliul stabil în … , str … ,nr … ,bl … ap … județ … , posesor/oare al BI/CI/ seria … ,nr … , eliberat de … , la data de … , născut/ă la data de …, fiul/fiica lui … și a … având CNP … .

Telefon: … Email …

Prin prezenta vă rog să-mi aprobați angajarea, în cadrul societății dumneavoastră, în funcția de …

Menționez că sunt absolvent/ă a … și sunt calificat/ă în meseria de … .

Subsemnatul/a … declar pe propria răspundere că la data de … (data semnării) :

Data încetării activității la ultimul loc de muncă este …

  • În prezent sunt angajat/ă la societatea … cu contract individual de muncă de … ore/zi.
  • În prezent nu sunt angajat/ă.
  • Nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurări sociale (pensie urmaș, limita de vârstă, pensie  anticipată, pensie de invaliditate, etc), alocație de sprijin, ajutor de șomaj ;
  • Sunt beneficiar al … (se specifică tipul pensiei/ ajutorului);
  • Figurez în evidențele Casei de Sănătate a Județului … (Casa de Sănătate este Casa Medicului de Familie).
  • Nu am medic de familie dar voi alege unul din Județul …
  • Nu am în întreținerea mea persoane (copii, soț/soție, etc)
  • Am în întreținerea mea copii minori/majori/soțul(ția)/alții

Exemplu / Model cerere de concediu pe cont propriu (fără plată)

 

Cerere pentru concediu fără plată

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați efectuarea unui număr de … zile de concediu fără plată, în perioada de .. .. ….  – .. .. … .

 

Data

.. .. …

Angajatul/a

… …

 

Exemplu / Model cerere de concediu de maternitate

 

Cerere pentru concediu de maternitate

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați concediul de maternitate în perioada .. .. … – .. .. .., respectiv … zile lucrătoare.

Menționez că am dreptul la … zile lucrătoare de concediu, conform contractului individual de muncă nr. … din data .. .. … .

Din totalul de … zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit … zile în perioada …

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

… … (numele și prenumele

Data

.. .. …

 

Exemplu / Model cerere pentru concediu medical

 

Cerere pentru concediu medical

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați concediul medical în perioada .. .. … – .. .. .., respectiv … zile lucrătoare.

Menționez că am dreptul la … zile lucrătoare de concediu, conform contractului individual de muncă nr. … din data .. .. … .

Din totalul de … zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit … zile în perioada …

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

… … (numele și prenumele

Data

.. .. …

 

Exemplu / Model cerere pentru concediu de odihnă

 

Cerere pentru concediu de odihnă

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul/a …, angajat/ă la …, în funcția de …, vă rog să îmi aprobați concediul de odihnă în perioada .. .. … – .. .. .., respectiv … zile lucrătoare.

Menționez că am dreptul la … zile lucrătoare de concediu, conform contractului individual de muncă nr. … din data .. .. … .

Din totalul de … zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit … zile în perioada …

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

… … (numele și prenumele

Data

.. .. …

 

 

 

Cum se scrie o cerere ? Exemplu / Model de redactare a cererii Read More »