Cum se scrie formula de încheiere a unei scrisori ?

Cum se scrie o scrisoare ? Reguli și Exemple

Cum se scrie o scrisoare ? Reguli și Exemple – Model de scrisoare

 

Scrisoarea este o comunicare scrisă, de obicei trimisă prin poștă sau prin intermediul unei persoane. Deși din cauza modernizării se folosește din ce în ce mai rar, această formulă continuă să fie folosită atât în unele comunicate scrise, cât și în e-mailurile oficiale.

 

Care sunt regulile de redactare a unei scrisori ? Elemente

 

În colțul drept al părții superioare se scrie data și locul din care scriem această scrisoare. Nu este necesară adresa exactă a locului din care este trimisă.

 

În mijlocul foii, după dată și adresă se scrie formula de apel, deși este acceptabil să fie scrisă și la începutul rândului. În formula de apel se permite să folosești doar majuscule (litere mari), în dependență de destinatar. Pe următorul link, aveți mai multe exemple de formule de apel.

 

Cum se scrie introducerea și cuprinsul unei scrisori ?

 

Textul / corpul este a treia parte a unei scrisori. Fiecare idee trebuie să înceapă din rând nou (cu alineat).

Se apreciază atunci când oferi o scurtă descriere a scrisorii în primul alineat, în restul alineatelor se descrie într-un mod mai detaliat motivul scrisorii.

În ultimul alineat, scrisoarea trebuie să conțină o concluzie întăritoare a ideilor enunțate.

 

Cum se scrie formula de încheiere a unei scrisori ?

 

La sfârșitul scrisorii, se folosește formula de încheiere, în colțul drept al foii, în partea de jos, iar în dependență de relația ta cu destinatarul, aceasta poate fi :

  • Cu prietenie
  • Cu drag
  • Al tău prieten
  • Cu mult respect
  • Cu multă considerație
  • Al dumneavoastră elev
  • etc.

urmat de numele tău.

Dacă scrisoarea este una de adresare, atunci în acest loc, pe un rând separat se scrie funcția și numele persoanei căreia te adresezi. Ex : Domnului Director al Liceului…

*După fiecare formulă de adresare și de încheiere, se folosește virgula