Cum se determină lungimea laturii unui romb ?

Aria unui romb este 120 cm². Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.

Aria unui romb este 120 cm2. Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.

Cum se determină lungimea laturii unui romb ?

Pentru a determina lungimea laturii unui romb, trebuie întâi să cunoști aria rombului (120 cm²), împreună cu formula de calculare a ariei și lungimea unei diagonale (24 cm).

Cum se calculează aria rombului

Acum trebuie să înlocuim datele în formula A=(AC*BD)/2

Astfel avem 120=(24*BD)/2

Acum trebuie să facem calculele, adică simplificăm 24 cu 2 și vom avea 120 = 12*BD

 

Nouă ne trebuie să aflăm BD, astfel reformulăm 120=12*BD ca BD=120/12, rezultatul fiind 10.

Diagonalele împart rombul în 4 triunghiuri dreptunghice, iar catetele sunt jumătățile diagonalelor, iar ipotenuza este latura rombului.

 

Astfel avem C1 = 24/2 = 12 cm și C2 = 10/2 = 5

 

Acum deja avem l² = 12² +5² = 144 = 25 = 169

Latura rombului fiind √169 = 13 cm.

 

Astfel, rezolvarea completă a acestui exercițiu va arăta în modul următor :

Aria unui romb este 120 cm². Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.
Aria unui romb este 120 cm². Lunigimea unei diagonale este de 24 cm. Determinați lungimea laturii rombului.