Câte genuri literare există ? Care sunt trăsăturile genurilor ?

Câte genuri literare există ? Care sunt trăsăturile genurilor ?

Câte genuri literare există ? Care sunt trăsăturile genurilor ?

În limba română avem 3 mari genuri literare, iar fiecărui dintre aceste genuri i se atribuie diferite specii literare. Mai jos aveți definițiile și exemple pentru fiecare gen literar, împreună cu cele mai cunoscute opere care corespund fiecărui gen și fiecărei specii.

Cele trei genuri literare din limba română sunt : genul epic, genul dramatic și genul liric.

Ce este genul epic ? Opere / trăsături și definiții

Genul epic cuprinde opere literare, culte și populare, atât în versuri cât și în proză. În genul epic, autorul își exprimă ideile în mod direct prin intermediul personajelor implicate și acțiunii acestora. Acțiunile genului epic sunt plasate într-un anumit spațiu și timp, iar modul de expunere care predomină este narațiunea.

Care sunt speciile genului epic în proză ?

Genul epic în proză are 12 specii literare, iar acestea sunt :

 1. Anectoda

Anectoda este o specie a genului epic în proză care povestește într-un text restrâns (scurt) o istorie reală sau ireală, hazlie sau picantă, cu final neașteptat.

 1. Autobiografia

Autobiografia este o specie a genului epic în proză care expune sub formă orală sau scrisă viața unei persoane și este scrisă de însăși persoana în cauză.

 1. Basmul (atât cult cât și popular)

Basmul este o specie a genului epic în proză, este o narațiune cu elemente fantastice supranaturale, care simbolizează forțele binelui și ale răului în lupta pentru și împotriva fericirii umane. Basmul cult are un autor cunoscut iar basmul popular are un autor necunoscut.

Exemple : Ileana Cosanzeana, Făt Frumos din lacrimă, Cei trei purceluși, Singur pe lume, Frumoasa Adormită, Danilă Prepeleac, Tinerețe fără bătrânețe, Greuceanu, Prâslea cel voinic, Aleodor Împărat, Judecata Vulpii, Harap Alb, Albă ca zăpada, Ulciorul de aur, Croitorașul cel viteaz.

 1. Biografia

Biografia este o specie a genului epic în proză care expune sub formă orală sau scrisă viața unei persoane, biografia este scrisă de altcineva decât persoana din biografie.

 1. Jurnalul

Jurnalul este o specie a genului epic în proză care autorul face însemnări zilnice sau semi-zilnice despre ideile sau întâmplările sale.

 1. Memoriile

Memoriul este o specie a genului epic în proză, în care se află o expunere amănunțită asupra unei sau mai multor întâmplări, probleme sau situații.

 1. Mitul

Mitul este o pevestire fabuloasă care are un caracter sacru și cuprinde credințele populare despre fenomene naturale, zei, eroi sau origini ale universului.

 1. Nuvela

Nuvela este o specie a genului epic în proză care este mai amplă și mai complexă decât schița, mai scurtă și mai simplă decât romanul, care arată o parte semnificativă a vieții unui sau mai multor personaje.

 1. Parabola

Parabola este o specie a genului epic în proză, în care se află o povestire alegorică cu un cuprins moral sau religios, este același lucru cu fabula.

 1. Povestirea

Povestirea este o specie a genului epic în proză, unde se află o narațiune literară relativ scurtă și în care structura epică se construiește pe un fond liric. Povestirea este un basm mai scurt.

 1. Romanul

Romanul este o specie a genului epic în proză care are o întindere mare, cu un conținut complex, care se desfășoară de-a lungul unei anumite perioade de timp și are mai multe personaje,

 1. Schița

Schița este o specie a genului epic în proză, unde autorul conturează în linii generale un subiect care îl preocupă.

Care sunt speciile literare ale genului epic în versuri ?

Genul epic în versuri are 4 specii literare, iar acestea sunt :

 1. Balada

Balada este o specie a genului epic în versuri care relatează o acțiune eroică, o legendă, o întâmplare istorică etc.

 1. Epopeea

Epopeea este un poem epic de dimensiuni mari, în versuri, care povestește fapte eroice, atât istorice cât și legendare, adesea despre personaje extraordinare sau supranaturale.

 1. Fabula

Fabula este o povestire alegorică, adesea în versuri, unde autorul folosește un procedeu de personificare a animalelor, plantelor și obiectelor, satirizând diferite moravuri și deprinderi, irânizându-le cu scopul de a le îndrepta.

 1. Poemul

Poemul este o specie a genului epic, cu o întindere mare, cu caracter eroic, istoric, filosofic, mitologic sau legendar. Poemul poate fi dramatic, în proză sau simfonic.

Ce este genul dramatic ? Opere / trăsături și definiții

Genul dramatic cuprinde toate operele scrise pentru a fi prezentate pe o scenă de teatru. Opera dramatică este limitată de timp și spațiu, iar personajele din textul dramatic comunică cu ajutorul dialogului si monologului, autorul este prezent doar la indicațiile scenice. Genul dramatic are 3 specii literare, iar acestea sunt :

Care sunt speciile literare ale genului dramatic ?

 1. Tragedia

Tragedia este o specie literară a genului epic care are un subiect patetic, are personaje puternice care se află într-un conflict sau un deznodământ nefericit.

 1. Comedia

Comedia este o operă a genului dramatic, are un subiect care stârnește râsul și care ridiculizează diferite aspecte din viața cotidiană, diferite tipologii umane sau năravuri.

 1. Drama

Drama este o operă a genului dramatic care are un caracter agravat, unde se redau conflictele complexe și puternice din viața reală, adesea îmbină calitățile comediei și ale tragediei.

Ce este genul liric ? Opere / trăsături și definiții

Genul liric este totalitatea operelor literare în care autorul își exprimă gândurile, ideile, sentimentele și trăirile prin intermediul eului liric. În genul liric predomină o oarecare viziune artistică, iar autorul apelează la diferite tehnici cu ajutorul cărora își creează un univers sugestiv care se adresează cititorului. Genul liric cuprinde 17 specii literare.

Ce este eul liric ? Definiția eului liric / trăsături

Eul liric este vocea autorului prezentă în poezie, care exprimă trăirile și gândurile autorului. Eul liric poate fi identificat prin faptul că pronumele, adjectivele și verbele sunt la persoana I-a sau a II-a.

Care sunt speciile literare ale genului liric ?

 1. Elegia

Elegia este o specie literară a genului liric unde sunt exprimate diferite sentimente melancolice sau triste, de asemenea poate fi și o compoziție muzicală cu caracter melancolic.

 1. Epigrama

Epigrama este o specie literară a genului liric care are propoziții scurte și care satirizează diferite elemente negative ale unui caracter uman sau a unei situații. Adesea se termină prin ironie.

 1. Epistola

Epistola este o specie literară a genului liric care tratează un subiect filosofic, moral sau artistic, se scrie în versuri și aparține poeziei didactice.

 1. Oda

Oda este o specie literară a genului liric care are aceeași structură în fiecare strofă, în ea se exprimă entuziasm sau admirație față de cineva sau ceva (fapte eroice, idealuri etc.).

 1. Pastelul

Pastelul este o specie literară a genului liric în care se portretizează natura sau diferite subiecte care țin de natură.

 1. Meditația

Meditația este o specie literară a genului liric care cuprinde o privire filosofică asupra condiției umane.

 1. Satira

Satira este o specie literară a genului liric, se scrie în versuri sau proză. În satiră se critică defectele morale și aspectele necative din societate.

 1. Pamfletul

Pamfletul este o specie literară a genului liric care are un caracter satiric și un limbaj violent / agresiv.

 1. Sonetul

Sonetul este o specie literară a genului liric, are o formă fixă, alcătuită din 14 versuri care sunt repartizate în două catrene cu rimă îmbrățișată și două terține cu rimă liberă.

 1. Rondelul

Rondelul este o specie literară a genului liric cu formă fixă, are 13 sau 14 versuri care sunt repartizate în 3 strofe, unde primul vers este identic cu al șaptelea și al treisprezecelea, iar al doilea cu al patrulea și cu ultimul.

 1. Gazelul

Gazelul este o poezie cu formă fixă alcătuită din distihuri și de obicei se bazează pe subiectul dragostei și a vinului.

 1. Glosa

Glosa este o poezie care are o formă fixă, unde fiecare strofă, începând cu a 2-a, comentează succesiv câte un vers din prima strofă, iar versul dat se repetă la sfârșitul strofei printr-o inversiune.

 1. Romanța

Romanța este o specie a poeziei lirice care are erotica drept inspirație.

 1. Imnul

Imnul este o poezie solemnă, compusă pentru preamărirea unui erou sau a unei idei și este adoptat oficial ca simbol al unității statale.

 1. Doina

Doina este o specie a poeziei lirice populare, care exprimă sentimente de dor, revoltă, jale sau dragoste.

 1. Idila

Idila este o poezie din specia lirică și erotică, în care se scrie despre viața și dragostea din cadrul rustic într-un mod idealizat.

 1. Haiku

Un haiku este o poezie cu origine japoneză care are o formă fixă, este alcătuit din 3 versuri, unde primul și ultimul au cinci silabe, iar al doilea are șapte silabe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Câte genuri literare există ? Care sunt trăsăturile genurilor ? Read More »