Cum se scrie corect ? Hașurează / Hașuriază sau Hașuriează ?

Cum se scrie corect ? Hașurează / Hașuriază sau Hașuriează ?

Cum se scrie corect ? Hașurează / Hașuriază sau Hașuriează ?

 

O greșeală comună în gramatica limbii române este interschimbarea terminației „iază”, „ează”, „iează” la scrierea mai multor cuvinte.

Conjugarea acestui cuvânt se face doar cu o singură terminație, iar aceasta este  : -ează. Astfel, pentru acest cuvânt avem o singură formă corectă, iar aceasta este : HAȘUREAZĂ

Propoziții cu Hașurează – Cuvântul Hașurează (a hașura)

 

Copiii hașurează toate figurile geometrice.

El hașurează desenul neîndemânatic și greoi.

Inginerul hașurează cu roșu toate porțiunile ce trebuiesc verificate.

Elevii hașurează pe harta propusă toate localitățile urbane.

Cine hașurează mai rapid dintre voi ?

Hașurează atâtea obiecte cât indică cifra din dreptul lor.

El hașurează în creion simplu schița proiectului.