Către sclav, după Horațiu – poezie de Mihai Eminescu

Către sclav, după Horațiu – poezie de Mihai Eminescu

 

Lux persan urâi, băiete, și nu voi
Cu fâșii de tei ca să legi cununa-mi,
Nu căta-n zădar să descoperi unde-i
Ultima roză!

 

Simplul mirt cu flori să nu-l mai adaogi…
Nu te-ar prinde rău pe tine, paharnic,
Și nici mie rău nu-mi șade când beau la
Umbra de viță.