provoacă-ne sau provoacăne ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie provoacă-ne dezlegat și când se scrie provoacăne legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul să adauge […]

Cum se scrie corect ? ți-am afirmat sau țiam afirmat ? țiam afirmat, țe-am afirmat, țeam afirmat sau ți-am afirmat ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, forma corectă este […]

Cum se scrie corect ? informație sau imformație ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din interschimbarea literelor nf și mf. În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar această formă se scrie folosind literele „nf”. Astfel, forma corectă a acestui cuvânt este : informație Să ai […]

Cum se scrie corect? Neîmpăcat / Neâmpăcat sau Ne împăcat ? Neîmpăcat sau Ne împăcat – se scrie legat sau dezlegat ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale care se găsește adesea în gramatica limbii române, constă din dezlipirea literelor unui cuvânt compus, adăugarea unei cratime sau adăugarea conjuncției „și” în interiorul cuvintelor. În gramatica limbii […]

În fereastra despre mare – Poezie de Mihai Eminescu   În fereastra despre mare Stă copila cea de crai ­ Fundul mării, fundul mării Fură chipul ei bălai. Iar pescarul trece-n luntre Și în ape vecinic cată ­ Fundul mării, fundul mării, Ah! demult un chip i-arată. „Spre castel vrodată ochii N-am întors și totuși […]

emite-l sau emitel ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie emite-l dezlegat și când se scrie emitel legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

suspendă-i sau suspendăi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie suspendă-i dezlegat și când se scrie suspendăi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

Cum se scrie corect ? încărcat-o sau încărcato ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar această formă se scrie folosind cratima. Astfel, forma corectă este : încărcat-o Să ai […]

Cum se scrie corect ? ți-am insuflat sau țiam insuflat ? țiam insuflat, țe-am insuflat, țeam insuflat sau ți-am insuflat ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, forma corectă este […]

Cum se scrie corect ? necăsătorit sau ne căsătorit ? necăsătorit sau ne căsătorit – se scrie legat sau dezlegat ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale care se găsește adesea în gramatica limbii române, constă din dezlipirea literelor unui cuvânt compus, adăugarea unei cratime sau adăugarea conjuncției „și” în interiorul cuvintelor. În gramatica limbii române, […]

Cum se scrie corect ? l-am sărutat sau lam sărutat ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar această formă se scrie folosind cratima. Astfel, forma corectă este : l-am […]

visează-i sau viseazăi ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie visează-i dezlegat și când se scrie viseazăi legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

Culeasă – Poezie de Mihai Eminescu   Când aş şti că mi-ai veni Cărăruşa ţi-aş plivi Şi de iarbă şi de nalbă Să vii, dragă, mai degrabă. Dar cărarea neplivită, Vai, nu-ţi este îngrădită, Nici cu pari, nici cu nuiele, Numai cu cuvinte grele.

vorbește-l sau vorbeștel ? – Cum este corect ?   Una dintre cele mai comune confuzii ale unui vorbitor de limba română este : când se scrie vorbește-l dezlegat și când se scrie vorbeștel legat ?   Limba română este formată din foarte multe cuvinte flexibile, astfel majoritatea oamenilor întâmpină greutăți atunci când vine timpul […]

Cum se scrie corect ? caiete sau caete ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din interschimbarea literelor ae și aie. În gramatica limbii române, acest cuvânt are o singură formă corectă, iar această formă se scrie folosind literele „aie”. Astfel, forma corectă a acestui cuvânt este : caiete Să ai […]

Cum se scrie corect ? neconformistă sau ne conformistă ? neconformistă sau ne conformistă – se scrie legat sau dezlegat ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale care se găsește adesea în gramatica limbii române, constă din dezlipirea literelor unui cuvânt compus, adăugarea unei cratime sau adăugarea conjuncției „și” în interiorul cuvintelor. În gramatica limbii române, […]

Cum se scrie corect ? ți-am uitat sau țiam uitat ? țiam uitat, țe-am uitat, țeam uitat sau ți-am uitat ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, forma corectă este […]

Cum se scrie corect ? programat-o sau programato ? programato sau programat-o ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, ambele forme sunt corecte, deși sensurile sunt diferite. Se scrie programat-o atunci […]

Cum se scrie corect ? Împărțit sau Înpărțit ?   Cuvântul în cauză poate fi scris într-o singură formă pentru a fi corect din punct de vedere gramatical, iar această formă se scrie cu mp. Forma corectă a acestui cuvânt este : Împărți Să poți folosi gramatica limbii române într-o manieră corectă este un ceva […]

Cum se scrie corect ? va sări sau v-a sări ? v-a sări sau va sări ? se scrie cu sau fără cratimă ? Va și v-a, se scrie legat sau dezlegat ? Una dintre multele incorectitudini din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii […]

Cum se scrie corect ? Imprudent sau Inprudent ?   Cuvântul în cauză poate fi scris într-o singură formă pentru a fi corect din punct de vedere gramatical, iar această formă se scrie cu mp. Forma corectă a acestui cuvânt este : Imprudent Să poți folosi gramatica limbii române într-o manieră corectă este un ceva […]

Cum se scrie corect ? l-au omagiat sau lau omagiat ? lau omagiat sau l-au omagiat ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, forma corectă este : l-au omagiat Să […]

Cum se scrie corect ? l-ați recunoscut sau lați recunoscut ? lați recunoscut sau l-ați recunoscut ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, forma corectă este : l-ați recunoscut Se […]

Cum se scrie corect ? l-au stricat sau lau stricat ? lau stricat sau l-au stricat ? se scrie cu sau fără cratimă ? Una dintre multele incorectitudini gramaticale din gramatica limbii române constă din adăugarea sau scoaterea cratimei (liniuței) la scrierea unor cuvinte. În gramatica limbii române, forma corectă este : l-au stricat Să […]